Askeri kurumlardaki sivil memurlara 40 YTL ödenmesini öngören madde Meclis'ten geçti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2006 20:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası şu şekildedir:

"Birinci fıkra: C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 35'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.
İkinci fıkra: Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 80'ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 100 kişiyi geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.
Üçüncü fıkra: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesine göre "Adalet Hizmetleri Tazminatı" alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının yarısını geçemez. "

Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ilgili bölümü şu şekildedir:

"MADDE 5.- a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "% 35'ini" ibaresi "% 45'ini", ikinci fıkrasındaki 100 ibaresi 200 olarak, son paragrafında yer alan "yarısını" ibaresi "2/3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir."

Açıklama:

Yapılan değişikliğin iki bölümü bulunmnaktadır. İlk bölümü ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara ilave olarak 9500* 0.04265*%10= 40.5175 ödeme yapılabilmesi düzenlenmektedir. Detay için tıklayınız.

İkinci bölümüyle ise istisnai memur olarak atanan ve %80 olarak ek özel hizmet tazminatı ödenen istisnai personel sayısı 100'den 200'e çıkarılmıştır.

 

Bu Habere Tepkiniz