Memura Zam'da, Hangi Madde Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

40+40'ın, 5 YTL'lik ek ders zammının, bazı meslek gruplarına 100 YTL'lik zammın da yer aldığı memura zam getiren Kanun Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylandı. Ancak, 40+40 zammı 1/1/2006 tarihinden, 5 YTL'ye çıkarılan ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme ise 15/04/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, diğer zamların bir kısmı için ayrıca Bakanlar Kurulu Kararının çıkmasını beklemek gerekmektedir. Detay için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2006 00:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kabul edilen 5473 sayılı Kanunu görmek için tıklayın.

Kanuna ilişkin olarak hangi maddenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi madde için ne tür bir idari düzenleme gerektiğine ilişkin sitemiz editörleri tarafından hazırlanan dosya aşağıda yer almaktadır.

Madde Konusu Ne zaman yürürlüğe girecek ve açıklama Bakanlar Kurulu Kararına ihtiyaç var mı?
1. madde Ek- 3: 40+40 zammı 1/1/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Buna göre en geç 15.04.2006 zamdan yararlanacak memura 180 YTL ödenecek (160+20)
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
Ancak, hangi sözleşmeli personelin bu zamdan yararlanacağına Bakanlar Kurulu karar verecek.
1. madde Ek- 4 5 YTL tutarında sendika ödeneği. 15/1/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile sendikaya üye memurların sendika aidatlarına karşılık her ay Devlet tarafından 5 YTL ödenecek.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
1. madde Ek- 5 Başka kurumlarda geçici görevlendirilen memurun alacağı ücretler 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Başka kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenler, kurum personelinin yararlandığı tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamayacak. Bunun 7 istisnası var.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
2. madde Merkezi sistem sınavlarında tercih hizmetlerini yürüten MEB personeli 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürüten MEB personeline, her bir başvuru kaydı için, okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı ödenir.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
3. MADDE
(a) fıkrası
4/B'li sözleşmeli öğretmen 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
MEB
, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen istihdam edebilecek.
Şuan MEB'de 4/C'ye göre çalışan personel bulunmaktadır. Bu personel 4/B'ye geçirilebilecektir.
Bunun için ilgili Bakanlığın önerisi, DPB'nin olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığının onayı gerekmektedir.
(b) fıkrası Vekil atamaları 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Boş kadrolara açıktan vekil atamalarında Maliyeden izin alınacak. Mahalli idarelerde izin şartı aranmaz.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
(c) fıkrası Dava takibine ilişkin vekalet ücreti 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Hukuk Müşavir
i ve avukatların dava takipleri için alacağı vekalet ücretinin yıllık toplamına uygulanacak miktar 6000'den 10000'e çıkarıldı.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
(d) fıkrası/ 1. bent THS'deki personelin özel hizmet tazminatı 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Teknik Hizmetler Sınıfına
dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarına brüt 93 YTL'lik ödeme verilecektir.
Ayrıca araziye çıkan THS personeline brüt 20 YTL'lik ek ödeme imkanı getirilmiştir.
Bunun için Bakanlar Kurulu Kararına gerek var.
(d) fıkrası/ 2. bent DHS'deki personelin özel hizmet tazminatı 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Din hizmetleri sınıfında
yer alan personelin özel hizmet tazminatı arttırıldı. Bu artış aylık 100 YTL'ye tekabül etmektedir.
Bu 100 YTL'lik zam Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personele verilebilecektir.
Bunun için Bakanlar Kurulu Kararına gerek var.
(d) fıkrası/ 3. bent EHS'deki personelin özel hizmet tazminatı 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Emniyet hizmetleri
sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatı arttırıldı. Bu artış aylık 100 YTL'ye tekabül etmektedir.
Bunun için Bakanlar Kurulu Kararına gerek var.
(e) fıkrası Ek ders ücretleri 01/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Ek ders ücretleri
3,5 YTL'den 5 YTL'ye çıkarıldı. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere verilen zamlı ek ders ücreti uygulaması kaldırıldı.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
(f) fıkrası Aile yardımı ödeneği 15/01/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Çalışmayan eş için
alınan 53 YTL'lik ücret 10 YTL daha arttırılarak 63,9 YTL'ye çıkarılmaktadır.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
(g) fıkrası İl müdürlerinin ek göstergesi 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Bu değişiklikle İl idare Kurulu Bakanlık İl Müdürlerinin tamamının ek göstergesi 3600 olarak değiştirilmiştir.Özellikle İl Milli Eğitim Müdürleri için tam bir müjde.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
..
4. madde Sendika üyelik aidatı gelir vergisinden muaf 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Bu kanundan önce Sendika üyelik aidatları gelir vergisine tabi idi bundan sonra tabi olmayacak ve sendika üyeleri daha az aidat ödeyecekler.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
5. madde/ a. bendi TSK personelinin özel hizmet tazminatı 15/01/2006 tarihinde itibariyle yürürlüğe girdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara 40 YTL'lik artış geldi.
Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne ihtiyaç var.
5. madde/ (b) bendi-1. fıkra Adli personelin nöbet ücreti 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Kesintisiz sekiz saatten az olmamak üzere tutulan nöbet tutan adli personele brüt 10 ile 21 YTL arasında nöbet ücreti arttırılmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
5. madde/ (b) bendi-2. fıkra Birinci sınıfa ayrılan hakimin ek göstergesi 15/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcıların 5800 olan ek göstergesi 6400'e çıkarıldı.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
5. madde/ (c) bendi Türkiye adalet akademisi hakimleri 15/01/2006 tarihinde itibariyle yürürlüğe girdi.
Türkiye Adalet akademisindeki diğer idari personele 250 * 0.04265 = 10.6625 YTL tutarında brüt artış sağlanmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
6. madde Öğretmenlerin ek ders saatleri Bu düzenleme, 1/7/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Öğretmenlerin ek ders saatleri değiştirildi.
Bunun için Bakanlar Kurulu Kararına gerek var.
7. madde Adli tıp kurumu personeli 01/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Adli tıp kurumu personelinin alacağı döner sermaye miktarı belirlendi.
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmeliğe gerek var.
8. madde Emekli aylığı alan ama özelleştirme kapsamındaki bir kurumda görevlendirilen personel 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle emekli aylıkları kesilenler hastalanmaları halinde resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
9. madde Emekli polis, bekçi ve MİT'çiye 100 YTL 01/04/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Emekli polis, bekçi ve MİT personeline 100 YTL ödenecek. Bu düzenleme 01/4/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
10. madde Özerk kurul temsil giderlerine sınırlama 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Bu maddeyle Kurulların temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, kurul başkanı ve kurulları temsil etme yetkisine haiz personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemeyecek. Temsil yetkisini kullanabilecekler toplam personel sayısının % 2 sini geçemeyecek.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.
11. madde Lojman tazminatı maddesi mevzuattan çıktı. 31/03/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
Bu yılın başında kaldırılmış olan lojman tazminatı, ilgili mevzuatından da çıkarılarak tamamen kaldırılmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararına gerek yok.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber