23 Maddede Memura Ek Zam

Memura ek zam tasarısı dün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylarak, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun; yürürlük ve yürütme maddaleri dahil 13 maddeden oluşmaktadır. Kanuna ilişkin medyada yer alan bazı bilgiler yanıltıcı olup, bugüne kadar yayımadığımız haberler çerçevesinde, Kanunu 23 maddede sizler için özetledik. Ayrıntılar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2006 00:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara Temmuz ayına kadar her ay 40 YTL, Temmuz ayından sonra 80 YTL verilecek. Nisan ayı ödemesi iel birlikte toplam 180 YTL (160+20) alınacak. Bu zammı kimler alacak. Detaylar için tıklayınız.

2- Sendikaya üye memurların sendika aidatlarına karşılık her ay Devlet tarafından 5 YTL ödenecek. Detaylar için tıklayınız.

3- Başka kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenler, kurum personelinin yararlandığı tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamayacak. Bunun 7 istisnası var. Detaylar için tıklayınız.

4- Merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürüten MEB personeline, her bir başvuru kaydı için, okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı ödenecek. Detaylar için tıklayınız.

5- MEB, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen istihdam edebilecek. Detaylar için tıklayınız.

6- Boş kadrolara açıktan vekil atamalarında Maliyeden izin alınacak. Mahalli idarelerde izin şartı aranmayacak.

7- Hukuk Müşaviri ve avukatların dava takipleri için alacağı vekalet ücretinin yıllık toplamına uygulanacak miktar 6000'den 10000'e çıkarıldı. Detaylar için tıklayınız.

8- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarına brüt 93 YTL'lik ödeme verilecektir. Ayrıca araziye çıkan THS personeline brüt 20 YTL'lik ek ödeme imkanı getirilmiştir. Detaylar için tıklayınız.

9- Din hizmetleri sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatı arttırıldı. Bu artış aylık 100 YTL'ye tekabül etmektedir. Bu 100 YTL'lik zam Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personele verilebilecektir. Detaylar için tıklayınız.

10- Emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatı arttırıldı. Bu artış aylık 100 YTL'ye tekabül etmektedir. Detaylar için tıklayınız.

11- Ek ders ücretleri 3,5 YTL'den 5 YTL'ye çıkarıldı.
Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere verilen zamlı ek ders ücreti uygulaması kaldırıldı. Detay için tıklayınız.

12- Çalışmayan eş için alınan 53 YTL'lik ücret 10 YTL daha arttırılarak 63,9 YTL'ye çıkarılmaktadır. Detay için tıklayınız.

13- Bu değişiklikle İl idare Kurulu Bakanlık İl Müdürlerinin tamamının ek göstergesi 3600 olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme, özellikle İl Milli Eğitim Müdürleri için tam bir müjde...

14- Bu kanundan önce Sendika üyelik aidatları gelir vergisine tabi idi bundan sonra tabi olmayacak ve sendika üyeleri daha az aidat ödeyecekler.

15- Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara 40 YTL'lik artış geldi. Detay için tıklayınız.

16- Kesintisiz sekiz saatten az olmamak üzere tutulan nöbet tutan adli personele brüt 10 ile 21 YTL arasında nöbet ücreti arttırılmıştır. Detay için tıklayınız.

17- Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcıların 5800 olan ek göstergesi 6400'e çıkarıldı.
Türkiye Adalet akademisindeki diğer idari personele 250 * 0.04265 = 10.6625 YTL tutarında brüt artış sağlanmıştır.

18- Öğretmenlerin ek ders saatleri değiştirildi. Detay için tıklayınız.

19- Adli tıp kurumu personelinin alacağı döner sermaye miktarı belirlendi. Detay için tıklayınız.

20- Emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle emekli aylıkları kesilenler hastalanmaları halinde resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler. Detay için tıklayınız.

21- Emekli polis, bekçi ve MİT personeline 100 YTL ödenecek. Bu düzenleme 01/4/2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Detay için tıklayınız.

22- Bu maddeyle Kurulların temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, kurul başkanı ve kurulları temsil etme yetkisine haiz personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemeyecek. Temsil yetkisini kullanabilecekler toplam personel sayısının % 2 sini geçemeyecek. Detay için tıklayınız.

23- Bu yılın başında kaldırılmış olan lojman tazminatı, ilgili mevzuatından da çıkarılarak tamamen kaldırılmıştır. Detay için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz