40+40 Zammını Kim Alamayacak?

40+40 zammını içeren 5473 sayılı Kanunun 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundaki hükme göre, düzenlemeden yararlanacak personele 15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 180 YTL (160+20 YTL) ödenecektir. Ancak, çok çeşitli statülerde kamu personeli çalışmakta olup, kimlerin bu zammı almayacağına ilişkin hazırladığımız dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2006 15:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

40+40 zammı, ek ödeme almayan kurumlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlar ile aylıklarını 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, verilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak kurumsal bazda yaptığımız açıklamayı görmek için tıklayın.

Ayrıca, kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele 40+40 zammının verilip verilmeyeceğine ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu karar verecektir.

Buna göre,

1- 4924 sayılı Kanuna göre Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel: Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

2- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel: Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

3- Özelleştirmeden işsiz kalan 4/C'liler: Özelleştirme nedeniyle işsiz kalan personel şuan kamuda 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılmaktadır. 657'nin 4/C maddesinde bu personelin bir sözleşme ile çalıştırıldığı belirtilmiştir. Bu statede çalışan personelin 40+40 zammının alıp almayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir. Bu şekilde çalıştırılan personelin adı geçici personel olup, bunlar sözleşmeli personel olmayıp, sözleşme ile çalıştırılan personeldir. Ancak, bunlara ilave ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu her zaman yetkilidir.

4- Kısmı statüde istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler: Bu personel, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılmaktadır. 657'nin 4/C maddesinde bu personelin bir sözleşme ile çalıştırıldığı belirtilmiştir. Bu statede çalışan personelin 40+40 zammının alıp almayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir. Bu şekilde çalıştırılan personelin adı geçici personel olup, bunlar sözleşmeli personel olmayıp, sözleşme ile çalıştırılan personeldir. Ancak, bunlara ilave ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu her zaman yetkilidir.

5- MEB'de ek ders karşılığı çalışan öğretmenler: Bu statüde çalışan öğretmenler 40+40 zammından yararlanmayacaktır.

6- Vekil personel: Kanunun birinci maddesinde "Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle açıktan bir kadroya vekil olarak atananlara 40+40 zammı verilmeyecektir.

7- Teşkilat Kanunlarına göre çalışan sözleşmeli personel: DPT, Hazine gibi kurumlarda teşkilat kanunlarına göre sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

8- Kadro karşılığı sözleşmeli personel: Madde metninde açıkça yazıldığı için başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan bu personel 40+40 zammından yararlanamayacaktır.

9- Geçici işçiler: Sadece TEDAŞ'ta 5 bine yakın geçici işçi çalışmaktadır. Geçiçi işçi olarak çalışanlar 40+40 zammından yararlanmayacaktır.

10- Daimi işçi: Daimi işçi olarak çalışanlar 40+40 zammından yararlanmayacaktır.

11- 399/II sayılı cetvel tabi sözleşmeli personel: Bu personel KİT'lerde çalışmaktadır. Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Yüksek Planlama Kurulu Karar verecektir.

Bu Habere Tepkiniz