5 yıl nakil yasağının istisnaları

Başka bir kuruma naklen geçişi kanunla 5 yıl boyunca sınırlanan bir memur, hangi hallerde il değişikliği yapar?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Kasım 2013 00:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
5 yıl nakil yasağının istisnaları

MEVZUAT HÜKMÜ

Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6495 sayılı Kanun 2 Ağustos 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak Kanunun kadroya geçişe ilişkin maddelerinin son cümlesine göre "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."

KURUM İÇİ NAKİL MÜMKÜN

Söz konusu hüküm sadece bir başka kuruma geçişi yasaklamaktadır. Yani A Bakanlığından B Bakanlığına veya A Üniversitesinden B Üniversitesine veya A Belediyesinden B Belediyesine geçiş mümkün değildir. Bunlar "başka bir kuruma" geçiştir. Ancak kurum içi nakil mümkündür. Eğer çalışılan kurumun başka bir yerde teşkilatı var ise oraya kurum içi nakille geçilebilir. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumunun her ilde teşkilatı bulunmaktadır. 6495 sayılı Kanunla, Ankara SGK'da kadroya geçen bir memur örneğin Bolu'daki SGK teşkilatına naklen geçebilir.

İSTİFA EDİP, 6 AY SONRA DÖNMEK MÜMKÜN

Kadroya geçen sözleşmeliler, şuan için aday değil asil memurdur. Asil memur oldukları için de, usulüne uygun olarak istifa dilekçesi verip, dilekçeleri kabul edildikten sonra ayrılarak, 6 ay sonra bir kuruma açıktan atanmaları mümkündür. Ancak 6 ay sonra açıktan atanmak tümüyle torpile bağlıdır. Kurumlar istifa eden personeli almak zorunda değildir. Zor bir yöntem olduğu bilinmelidir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

657 sayılı Kanunun ek 8. maddesinde, memurun, başka bir kuruma, 6 ay süreyle geçici görevlendirilmesi düzenlenmiştir. Bunun için karşı kurumun talebi ve çalışılan kurumun muvafakati aranmaktadır. Bu halde örneğin memur Ankara belediyesinde ise, Bolu belediyesine 6 ay boyunca geçici olarak görevlendirilir.

KİT'LERE ATAMA

Devlet memurları 657 sayılı Kanuna tabidir. KİT personeli ise 399 sayılı KHK'ya tabidir. Nakil yasağı sadece memur statüsünden başka bir memur statüsüne geçişte söz konusudur. 657'e tabi memurlar görevlerinden istifa etmeleri durumunda, 6 ay bekleme süresine tabi olmadan kendilerini alacak bir KİT var ise o KİT'e sözleşmeli olarak atanabilmektedir. Örnek verecek olursak Sağlık Bakanlığındaki bir memur, eğer geçeceği KİT'i ayarlamış ise belgelerini o KİT'e verir, süreç tamamlanacağı sırada da memurluk görevinden istifa ederek KİT'teki yeni görev yerine geçebilir.

KPSS İLE ATANMA

Devlet Personel Başkanlığı da daha önce açıkladığı üzere, nakil yasağı sınava dayalı atamaları kapsamamaktadır. Başkanlığın açıklaması için tıklayınız.

4/B'Lİ GÖREVLERE ATANABİLİR

6495 sayılı Kanunla kadro alanlar, eğer bir kurumun sözleşmeli görevine atanmaya hak kazanırsa, memurluk görevinden istifa edip (6 ay beklemeye tabi olmaksızın) o sözleşmeli görevine başlayabilir.

AKADEMİK PERSONEL OLABİLİR

Akademik personel, 2914 sayılı Kanuna tabidir. Eğer 6495 sayılı Kanunla kadroya geçen birisi ALES ve diğer şartları taşıyarak akademik bir kadroya atanmaya kazanırsa, memurluk görevinden istifa edip bu yeni görevine geçebilir.

Bu Habere Tepkiniz