Maliye Bakanlığının Ek Ödeme Genelgesinin Açıklaması

Maliye Bakanlığınca 13.04.2006 tarih ve 6056 sayılı yazı ile 40+40 dahil olmak üzere memura ek ödeme getiren 5473 sayılı Kanuna ilişkin olarak bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelge, daha önce sitemizde "Denge Tazminatı" özel kategorisi yapılan açıklamların tekrarı mahiyetindedir. Açıklamaları takip edemeyenler için ek bir açıklama daha yayımlıyoruz. detaylar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2006 00:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

* 5473 sayılı Kanun
* Maliye Bakanlığının Genelgesi
* Memurlar.net'te denge tazminatına ilişkin olartak yayımlanan haberler

Memura ek ödeme getiren 5473 sayılı Kanuna ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 7 maddelik bir açıklama yapılmıştır.

1. MADDE:

40+40 zammını ifade eden 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 3'üncü madde için 1. madde başlığı altında, Maliye Bakanlığınca 10 maddelik bir açıklama yapılmıştır.
(a) bendinde ödemenin her ay olduğu,
(b) bendinde düzenlemenin 1.1.2006'dan itibaren yürürlüğe girdiği, bu nedenle 1.1.2006'dan bu yanaki farklar için tek defada ödeme yapılacağı,
(c) bendinde ek ödeme yapılmayacaklar,
(d) bendinde, maddedeki bağlı kuruluş ifadesinden ne anlaşılması gerektiği,
(e) bendinde KİT'lerdeki memurların (I sayılı cetveldekilerin) 40+40 zammını alamayacağı,
(f) bendinde sözleşmeli personelden ek ödeme yapılacaklar ve bunlara ödenecek ek ödeme miktarının, ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu veya Bakanlar Kurulunca ayrıca belirleneceği, bu belirlemelerden sonra, sözleşmeli personele ek ödeme yapılabileceği,
(g) bendinde ek ödemenin hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesileceği,
hüküm altına alınmıştır.

2. MADDE

Memur sendikalarına üye kamu görevlilerine her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verileceği, memurun sendikadan ayrılması halinde sendika ödeneği ödemesinin sona erdirileceği belirtilmiştir.

Sendika ödeneği, 15/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil personele, 15/1/2006 tarihinden itibaren ödenememiş sendika ödeneği tutarlarının tamamı, hesaplanmalarını müteakiben defaten ödenecektir. (Sendika üyelerine 15/04/2006'da 5+5+5+5= 20 YTL ödenecek) Sendika ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacaktır.

3. MADDE

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olanların ilgili sendikalara ödemekte oldukları üyelik ödentileri, 15/4/2006 tarihinden itibaren, gelir vergisi matrahından düşülecektir.

4. MADDE

Teknik personele, polislere ve Diyanet personelien ek zam getiren hükümler için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiği, Bakanlar Kurulu kararı değişmeden yeni oranların uygulanamayacağı belirtilmiştir.

5. MADDE

Ek derslerdeki artışlar açıklanmıştır. Ek derslerdeki artışların 1.4.2006 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ek derslerin;
- Sadece özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödeneceği,
- Yeni düzenleme uyarınca, 1/4/2006 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktoralı öğretmenler ile kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmeyeceği,
belirtilmiştir.

6. MADDE

Eş için 1.250 gösterge rakamı üzerinden ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2006 tarihinden itibaren 1.500 gösterge rakamı üzerinden ödeneceği, Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine, halen uygulanmakta olan mevcut göstergeler üzerinden devam olunacağı belirtilmiş; 15/1/2006 tarihinden itibaren aile yardımı ödeneği gösterge rakamı artışından kaynaklanan fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben defaten ödeneceği vurgulanmıştır.

7. MADDE

Kanun ile 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz