Tam gün yasasında neler değişecek?

Tam gün yasa tasarısı ile neler değişecek? Sistem ne kadar delinecek?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2013 11:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Tam gün yasasında neler değişecek?

Sağlık torba yasa tasarısı, 4 Aralık 2013 tarihli Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Toplam 56 maddeden oluşan tasarısının ilk 20 maddesi kabul edildi. Bir sonraki görüşme, 9 Aralıkta olacak.

Peki görüşülen ve kabul edilen ilk 20 maddede, tabipler açısından ne tür değişiklikler yapılıyor?

HASTANE BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMAK İSTEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ

Tasarının 3. maddesi ile genel sekreterlikler bünyesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelle ilgili bir değişiklik yapılıyor. Değişikliğe göre yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar da, genel sekreterlikte sözleşmeli istihdam edilebilecek. Bu halde, sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yüksek-öğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılacaktır.

Genel sekreterlerin yetkisi azaltıldı

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YENİDEN İKAMET ŞARTI GETİRİLİYOR

633 sayılı KHK'da sağlık personeli için ikamet şartı getirilmişti. Anayasa Mahkemesi, bu kuralı iptal etmişti. Tasarı ile, ifadeler değiştirilerek, bu düzenleme tekrar geri getirilmektedir. Tasarıda yer alan hüküm şu şekildedir:

"Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması
MADDE 55- (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir."

Sağlık torba kanun tasarısının tam metni

3 BİRİMDE NÖBET ÜCRETLERİ ARTTIRIMLI VERİLECEK?

Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenecektir.

TAM GÜN, YÜZDE 5 ORANINDA DELİNİYOR

Devlet veya vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerine, dışardan sözleşmeli profesör veya doçent alınabilecek. Bu düzenleme ile örneğin dışarda muayenehanesi olan bir kalp damar cerrahı Hacettepe Üniversitesi ile sözleşme imzalayarak üniversite hizmet verebilecek.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5'inden fazla olamayacak. 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler, bu oranlara tabi olmaksızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi istihdam edebilecek.

Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilecek.

ÜNİVERSİTEDEKİ PROFESÖR VE DOÇENTLERİN YÜZDE 50'Sİ ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞABİLECEK

Sadece profesör ve doçentler açısından yapılan bir diğer değişiklik de şu şekildedir:

Üniversitedeki profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50'sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek.

Tasarıda eğitim araştırma hastanelerinde çalışan profesör ve doçentler için de benzer yönde bir düzenleme yer almaktadır. 37. maddede yer alan düzenlemeye göre, eğitim ve araştırma hastanelerindeki profesör ve doçentler, dışarda kurumsal sözleşme yaparak özel hastanelerde veya vakıf üniversitelerinin hastanelerinde çalışabilecek. Ama bunların hangi profesör veya doçentler olacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir. Yine burada da yüzde 50 sınırlaması olacak.

657'nin 28. maddesinde değişiklik

DIŞARDA MUAYENEHANESİ OLAN ÖĞRETİM ÜYESİNE 3 AY SÜRE TANINIYOR

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından dolayı, öğretim üyelerinin dışarda özel muayene işşlemlerine devam ediyordu. Bunlar için 3 ay şartı getiriliyor. Buna göre üniversitelerdeki öğretim üyelerinden, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber