ODTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Program İlanı

Haber Giriş : 26 Nisan 2006 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

ÖYP 2006 BAŞVURULARI BAŞLADI

*ÖYP İlanı (Word) (PDF)

*ÖYP Yönergesi

*Başvuru Kılavuzu

*ÖYP Takvimi

*Üniversitelerin Kontenjanları

*İngilizce Yeterlilik

Başvuru yapmadan önce dokümanları inceleyiniz.

Başvurular için bu linki tıklayınız.

ÖYP hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ÖYP Kılavuzunu okuyunuz.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na başvurular ile ilgili sorularınızı [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Araştırmalar Koordinatörlüğü / ODTÜ


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR

1. 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına öğretim üyesi olarak yetiştirilmek amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz Bilimleri, Enformatik, Uygulamalı Matematik Enstitülerinde doktora veya yüksek lisans ve doktora yapmak üzere araştırma görevlileri alınacaktır.

2. Öğretim üyesi yetiştirilecek alanlar ve ilgili lisansüstü programlar aşağıda verilmiştir. Alınacak araştırma görevlilerinin Üniversitelere dağılımına ilişkin açıklama www.oyp.metu.edu.tr sayfasında verilmektedir.

Alan Başvurulacak Lisansüstü Programlar
Adedi*
Afetler, Risk ve Güvenlik Arkeometri, Biyoloji, Çevre Müh., Eğitim Bilimleri, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Felsefe, Finansal Matematik, Gıda Müh., Havacılık ve Uzay Müh., İktisat, İnşaat Müh., İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Müh., Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Maden Müh., Mimarlık, Mühendislik Bilimleri, Petrol ve Doğal Gaz Müh., Psikoloji, Restorasyon, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Uluslararası İlişkiler, Yapı Bilimleri
8
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İngiliz Edebiyatı, Mimarlık Tarihi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler
5
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgisayar Müh., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Bilişim Sistemleri, Bilişsel Bilimler, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Ürünleri Tasarımı, İstatistik, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Müh., Kimya Müh., Kriptografi, Şehir ve Bölge Planlama, Tıp Bilişimi
18
Biyoteknoloji Bilimsel Hesaplama, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Müh., Gıda Müh., Kimya, Kimya Müh., Mühendislik Bilimleri
1
Doğal Kaynaklar, Temiz Enerji ve Çevre Yönetimi Arkeometri, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Müh., Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık, Deniz Coğrafyası ve Jeofiziği, Fizik, Fiziksel Oşinografi, Gıda Müh., Havacılık ve Uzay Müh., İnşaat Müh., Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeoloji Müh., Kimya, Kimya Müh., Kimyasal Oşinografi, Maden Müh., Makina Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Mühendislik Bilimleri, Petrol ve Doğal Gaz Müh.
4
Eğitim ve İnsan Kaynakları Beden Eğitimi ve Spor, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Öğretimi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
10
İleri Malzemeler Arkeometri, Elektrik ve Elektronik Müh., Fizik, Havacılık ve Uzay Müh., İnşaat Müh., Kimya, Kimya Müh., Maden Müh., Makina Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Mühendislik Bilimleri, Polimer Bilim ve Teknolojisi
4
Küreselleşme, Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Biyoloji, Çevre Müh., Eğitim Bilimleri, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Felsefe, Gıda Müh., İktisat, İngiliz Edebiyatı, İstatistik, Kimya, Kimya Müh., Maden Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Tarih, Uluslararası İlişkiler
5
Savunma Sanayii, Havacılık ve Uzay Bilgisayar Müh., Bilimsel Hesaplama, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fizik, Havacılık ve Uzay Müh., Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Kimya, Kimya Müh., Makina Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Mikro ve Nanoteknoloji, Mühendislik Bilimleri, Polimer Bilim ve Teknolojisi
4
Temel Bilimler Bilimsel Hesaplama, Bilişsel Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Felsefe, Finansal Matematik, Fizik, İktisat, İstatistik, Kimya, Matematik, Polimer Bilim ve Teknolojisi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih
10

* Atamalar Maliye Bakanlığı'nın onayı ve kadro tahsis edilebilmesi halinde yapılacaktır. Adaylar arasında başarı sıralaması yapılacak ve onaylanan kadro sayısı kadar atama yapılabilecektir.

3. Program kapsamında atanacak araştırma görevlileri, koşulların elvermesi halinde, araştırmalarının bir kısmını gerçekleştirmek üzere 6 ay -1 yıl süre ile yurtdışında görevlendirilecektir.

4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na 4 yıllık lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış mezunlar (son dönem öğrencileri dahil) ile halen bir üniversitenin ilgili lisansüstü programına kayıtlı lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Programa başvuracak adayların 31.12.2006 tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Halen bir üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin ise aynı tarih itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

5. Başvuracak adaylarda lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 2.75 (100 üzerinden en az 70) veya ilk %5'e girmiş olmak, LES puanının ise en az 60, İngilizce KPDS/ÜDS puanlarının en az 30 (diğer denklikler için bkz: www.oyp.metu.edu.tr) olması şartı aranacaktır.

6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce eğitim yapıldığından araştırma görevliliğine kabul edilecek adaylardan İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayanlar (ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı ? İYS ? başarı notu en az 64,5; eşdeğeri veya enstitü ve bölümlerin farklı kriterleri için bkz: www.oyp.metu.edu.tr) doğrudan programlarına, diğerleri ise ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) İngilizce Hazırlık Programına başlayacaklardır.

7. Başvuruların www.oyp.metu.edu.tr sayfasından erişim sağlanarak ?BAŞVURU? bağlantısından ?ODTÜ ÖYP BAŞVURU FORMU? doldurularak yapılması gerekmektedir.

8. Başvuruların öndeğerlendirme sonuçları 23 Haziran 2006 tarihinden itibaren www.oyp.metu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır. Öndeğerlendirmede başarılı bulunan adaylar 27 Haziran 2006 tarihinde ODTÜ'de yapılacak ÖYP Üniversiteleri tanıtım toplantısına katılacaklardır.

9. Lisansüstü programların (anabilim dallarının) mülakat / sınavları 28-29 Haziran 2006 tarihlerinde ODTÜ'de yapılacaktır. Başarılı olan adaylar, 19 Temmuz 2006 tarihinde ÖYP Üniversitelerinin mülakat / sınavlarına katılacaklardır. Sınav yer ve saatleri www.oyp.metu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

10. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na araştırma görevlisi kabulüne ilişkin yukarıdaki ve diğer esaslar www.oyp.metu.edu.tr sayfasında ve bu sayfada yer alan yönergede verilmektedir.

11. Adayların başvurularını sonlandırdıktan sonra ODTÜ ÖYP BAŞVURU FORMU?nun çıktısını alıp, fotograf ekleyerek, başvuru için gerekli diğer belgelerle birlikte, eksiksiz olarak ilgili enstitülerin aşağıdaki adreslerine 26 Mayıs 2006 tarihine kadar ulaşacak şekilde elden veya posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Fen Bilimleri / Sosyal Bilimler / Enformatik Enstitüleri

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MM BİNASI 06531 ANKARA

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi S-201 06531 ANKARA

Deniz Bilimleri Enstitüsü

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ P.K. 28 ERDEMLİ 33731 MERSİN

ÖYP TEZ KONULARI KİTAPÇIĞI

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının 2005-2006 öğretim yılı planlamaları çerçevesinde oluşturulan bu kitapçıkta, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bulunan Enstitülerin ÖYP araştırma görevlisi kapasiteleri yer almaktadır.

Kitapçıkta, enstitülerimizden toplanan tez konularının başlıkları, danışmanları, alanları, kontenjanları ve/veya özleri yeralmaktadır. ÖYP tez konuları kitapçığında yer alan başlıklar enstitülerimizin hazırladığı biçimde sunulmuştur. Böylece kitapçıktaki bilginin en fazla düzeyde tutulması amaçlanmıştır.

Bu kitapçıkta yer alan konu ve kontenjanlar herhangi bir taahhüt içermemektedir. Kitapçıkta ODTÜ Öğretim Üyelerince önerilen tez konularına yer verilmiştir. Böylelikle ODTÜ'nün ÖYP kapasitesi ortaya konulurken ÖYP Üniversitelerine de kontenjanlarını belirlemekte yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na kabul edilecek araştırma görevlilerinin nihai alanları ve kontenjanları, ilgili üniversiteler ile karşılıklı yazışmalar sonucunda belirlenecektir.

ÖYP TEZ KONULARI KİTAPÇIĞI için buraya tıklayınız.

ÖYP Bütçe kullanımı için bu linki tıklayınız.

ÖYP araştırma görevlisinin doktora sonrası yararlanabileceği proje destekleri konusunda Rektör Danışmanı Prof.Dr. Fatoş Yarman Vural'ın 4 Nisan 2005 toplantısındaki sunumu

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Balıkesir, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekizmart, Erciyes, Fırat, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Harran, İnönü, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ondokuzmayıs, Selçuk, Süleyman Demirel, Trakya, Uludağ, Yüzüncü Yıl, Zonguldak Karaelmas Üniversiteleri ile birlikte yürütülmektedir. Program üstün başarılı adayların 2547 sayılı kanunun 35. madde kapsamında programa kabulu ile ODTÜ'de 4-5 yıllık lisansüstü eğitim sonrası üniversitelerinde öğretim üyeleri olarak göreve başlamalarını hedeflemektedir.

ÖYP ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ÖYP Kılavuzunda bulabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz