YSK'ya 219 Zabıt Katibi Alınacak

Yüksek Seçim Kurulu, ÖSYM aracılığı ile, yan, merkezi yerleştirme ile 219 adet zabıt katibi kadrosu ataması yapacaktır. Başvuracak adayların; 1- 2004-KPSS.ye girmiş ve bu sınavdan KPSSP93 puanını almış olması, 2- Tercihlerin ÖSYM'ye gönderildiği tarihte adalet önlisans programından veya adalet meslek yüksekokulundan mezun durumda olması gerekmektedir. Kılavuz ve yerleştirme işlemleri için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2006 10:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS
YÜKSEK SEÇİM KURULU KADROLARI İÇİN
2006 TERCİH KILAVUZU


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. (bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. .2006-KPSS Yüksek Seçim Kurulu Kadroları için Tercih Kılavuzu. (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir) bu Yönetmeliğin 24. maddesinin hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Kılavuzda yer alan kadrolara yapılacak atamalarda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS) sonuçları geçerli olacaktır.

1.2 Bu Kılavuz, Yüksek Seçim Kurulunun açıktan atama yapılacak kadrolarını, bunların kontenjanlarını ve bu kadrolar için aranan nitelikleri kapsamaktadır.

Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadrolardan koşullarını karşıladıklarını, 15.i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM.ye internet yoluyla bildireceklerdir.

1.3 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların bu Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu adayların, bu Kılavuzdaki kadrolardan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması
yapılamamış olan adayların yapacağı işlem bu Kılavuzun 3.7 maddesinde açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzdaki kadrolardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için,
a) tercihlerin ÖSYM.ye gönderildiği tarihte adalet önlisans programından veya adalet meslek yüksekokulundan mezun durumda olmaları ve
b) 2004-KPSS.ye girmiş ve bu sınavdan KPSSP93 puanını almış olmaları gerekir. Tercihini ÖSYM.ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirme yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Tercihler internet yoluyla yapılacaktır. Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

3.1 ÖSYM.nin internet adresindeki (www.osym.gov.tr) ana sayfasına girerek tercih yapma hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tercih yapma hakkınız yoksa bu Kılavuzun
3.7 maddesindeki açıklamalara göre hareket ediniz.

3.2 Aşağıda açıklanan hazırlıkları tamamladıktan sonra tercihlerinizi 15-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında internette yapabilirsiniz.

3.3 Bu Kılavuzun ekinde yerleştirme yapılacak kadroların yer aldığı bir tablo bulunmaktadır. Bu tablodan tercihlerinizi yaparken kadroların yanındaki .Nitelik Kodları. sütununda verilen
koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ayrıca, bu Kılavuzdaki Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen .Başvuru Genel ve Özel
Şartları. başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları göz önünde tutmanız gerekir.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları önceden belirlemeniz ve sıraya koyarak bu Kılavuzdaki boş Tercih Listesine yazmanız, size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM.ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM.de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 Tercihlerinizi ÖSYM.ye gönderebilmeniz için internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM.nin adresine giriniz ve buradan KPSS tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı giriniz. Tercihlerin internetle ÖSYM.ye gönderilmesi işleminin 21 Mayıs 2006 günü saat 24:00.a kadar yapılmış olmasının zorunlu olduğunu unutmayınız. Tercih işlemi için ÖSYM.ye herhangi bir yerleştirme ücreti ödenmeyecektir.

3.6 T.C. Kimlik Numaranızı internete girdikten sonra ÖSYM kayıtlarındaki size ait bilgiler ekrana gelecektir. Ekranda mezuniyet tarihinizin gün, ay ve yıl olarak girilmesi için boş bir alan bulunacaktır. Bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.7 Ekranda adayların 2004-KPSS sonuçlarına göre yerleşme durumları da belirtilmiş olacaktır. 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına Merkezimizce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Yerleştirildiği halde kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayan adayların çoğunluğunun atanamama durumları ilgili kurumlarca Merkezimize bildirilmiş durumdadır. Merkezimizde atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih listesine ulaşamayacaklardır. ÖSYM.ce daha önce yerleştirildiği halde internette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adayların, tercih yapabilmeleri için yerleştirildikleri kurumdan atanmadıklarına ilişkin alacakları resmi bir belgeyi bu Kılavuzdaki .Genel Amaçlı Dilekçe Örneği. ekinde ÖSYM.ye faksla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belge ÖSYM.ye ulaşmadığı veya ÖSYM.ce kabul edilmediği takdirde bu adayların tercih yapma hakları olmayacaktır.

Kurumlardan alınacak resmi belgenin ÖSYM.ye gönderileceği faks numarası 0-312-298 85 30.dur.

3.8 Tercihlerinizi internetle ÖSYM.ye gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izleyiniz: Daha önce hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadroların kodlarını ekrandaki ilgili alana giriniz.

ÖSYM.ye gönderilen bu bilgilerde sonradan değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Tercihlerinizin doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız, bilgisayarda başvurunuzun kabul edildiğine ilişkin ifadeyi gördükten sonra
bilgisayardan tercih listenizin çıktısını alınız.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

4.3 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve
kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir
aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme işlemlerine giren her adaya Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayların bir kadroya yerleşip yerleşmedikleri, yerleşmişlerse yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşunun adı, yerleştirildiği kadro kodu ve adı, kaçıncı tercihine yerleştirildiği ve yerleştirmede esas alınan puan yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinin sonuçları, aynı
zamanda ÖSYM.nin internet sayfasından da öğrenilebilecektir.

6. YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KADROLARINA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Yüksek Seçim Kurulunun atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME VE BELGE ÇIKARMA İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki .Genel Amaçlı Dilekçe Örneği.ni
kullanarak ÖSYM.ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM.nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL.nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar, Yerleştirme Sonuç Belgelerinin yenisini çıkarmak için de yukarıdaki hesaba 3,50 YTL yatıracaklardır.

KPSS
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KADROLARINA İLİŞKİN TERCİH LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM.ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: .......... Mezuniyet Tarihi: .... / .... /...
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ...............

Tercih
Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve Kadro Derecesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12.nci maddesine
göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48.inci maddesinin 6.ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

6) Kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte,
eğer .BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI .... ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan
kadroların ilgili açıklamaları aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK.nın 30.uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir
belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Başvuru şartları arasında .MEB.DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK. niteliği aranan kadroları, M.E.B..den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, M.E.B..den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.

3.3. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.4. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, .M.E.B..dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, .M.E.B..dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadroları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun.un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3.ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen
prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

TERCİH YAPILACAK KADROLAR

KADROLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KPSS Yüksek Seçim Kurulu 2006 Tercih İşlemleri: Bu tercih işlemlerini yapabilmek için adayların tercihlerini ÖSYM'ye gönderdiği tarihte adalet önlisans programından veya adalet meslek yüksekokulundan mezun durumda olmaları ve 2004 KPSS'ye girmiş ve bu sınavdan KPSSP93 puanını almış olmaları gerekir. KPSS tercih işlemleri için burayı tıklayınız...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber