REFAH-YOL döneminde, SHÇEK sınavını kazananlar

1997 yılında, Refah Yol iktidarı sırasında, SHÇEK sınavını kazanmalarına rağmen daha sonra göreve başlatılmayan adaylar, memurluğa alınacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2014 09:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
REFAH-YOL döneminde, SHÇEK sınavını kazananlar

1997 yılında, Refah Yol iktidarı sırasında, SHÇEK sınavını kazanmalarına rağmen daha sonra göreve başlatılmayan adaylar, memurluğa alınacak

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma şartlarını haiz olduğu halde Devlet memurluğuna atanmayan, Devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri halinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla, mezkür Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır."

MEMURLAR.NET'İN DEĞERLENDİRMELERİ

1- Bu madde, 14/6/1997 yılındaki SHÇEK personel alım sınavına giren ve sınav sonucunda asil listede bulunanları kapsamaktadır.

2- Asil listede bulunanlar, 6 ay içinde Aile Bakanlığına başvurmaları halinde, memur olmak için gerekli koşulları kaybetmemiş olmaları halinde, Aile Bakanlığının memur kadrolarına atanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz