Zorunludan muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar kimlerdir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Haziran 2014 00:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Zorunludan muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar kimlerdir?

Soru - Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar kimlerdir?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin " Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar" başlıklı 30. maddesinde cevap bulmaktadır.

"MADDE 30 - (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

(2)Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (Bedensel engellilerin ataması) kapsamında atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz