Sağlık özrü ile zorunlusu erteleneceklerden istenecek belgeler nelerdir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Haziran 2014 00:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sağlık özrü ile zorunlusu erteleneceklerden istenecek belgeler nelerdir?

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için aşağıda belirtilen belgeleri başvuru tarihleri arasında okul müdürlüğüne bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin asılları okul müdürlüğünce ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri

(Atama) Şubesine elden teslim edeceklerdir.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sağlık durumu özrü " başlıklı 36. maddesine göre;

a) Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Aile kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.),

d) Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması halinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması,

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar,

Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edecektir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber