Zorunludan resen zorunlu olmayan okula atanan öğretmenin zorunlusu ne olur?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Haziran 2014 00:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Zorunludan resen zorunlu olmayan okula atanan öğretmenin zorunlusu ne olur?

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 28. maddesi 3. fıkrasında; "(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler gereğince de zorunlu hizmet alanında görev yaparken görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilmektedir. Soruşturma nedeniyle yer değiştirilenlerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla örneğin 4 yıllık zorunlu hizmet öngörülen bir okulda 2 yıldır çalışıyor iken zorunlu hizmet alanında olmayan bir okula resen atananlar bu okulda 2 yıl daha çalıştıklarında zorunlu hizmetini tamamlamış sayılacaklardır, kanaatindeyiz.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber