Görevden alma maddesi aynen geçti

Daire başkanı ve üstü kadrolar ile emniyet teşkilatındaki görevden alma ve nakiller için mahkemelerin verdiği kararların 2 yıl içinde yerine getirilmesini düzenleyen madde aynen kabul edildi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ağustos 2014 09:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Görevden alma maddesi aynen geçti

Daire başkanı ve üstü kadrolar ile emniyet teşkilatındaki görevden alma ve nakiller için mahkemelerin verdiği kararların 2 yıl içinde yerine getirilmesini düzenleyen madde aynen kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu dün tek bir madde görüşebildi.

Kabul edilen madde şu şekildedir:

"MADDE 100- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir."
"Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz."
"Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır."

AÇIKLAMA

Bu maddeye göre,

1-) 2451 sayılı Kanunun (1) ve (2) sayılı cetvellerinde gösterilen uvanlarda çalışanlar, (Tıklayın)
2-) 2451 sayılı Kanun dışında farklı bir atama usulü öngörülmüş olsa dair daire başkanı ve üzerindeki tüm kadrolar,
3-) Sivil memurlar hariç adli kolluk teşkilatındaki,

açıktan atama, naklen atama, vekaleten atama, görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerde mahkemelerce verilen kararların gereğin 2 yıl içinde yerine getirilecektir. Hali hazırdaki mevzuata göre bir daire başikanı görevden alındıktan sonra dava açar ve kazanırsa, kazandığına dair mahkeme kararı 1 ay içinde yerine getirilmektedir. 1 ay içinde yerine getirmeyen için hapis istemiyle ceza soruşturması yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle belirtilen konulara münhasır olmak üzere, mahkeme kararlarının uygulanmasını 1 aydan 2 yıla çıkarmaktadır. Ayrıca ceza soruşturması da kaldırılmaktadır.

ŞİMDİ OLACAK?

Torba tasarının Meclisteki görüşmeleri devam etmektedir. Tüm tasarı kabul edilince, Cumhurbaşkanlığına onaya sunulacak. Cumhurbaşkanı onaylayıp Resmi Gazetede yayımlanınca yürürlüğe girecektir.

Bu Habere Tepkiniz