30 yıldan fazla hizmeti olanlar, fark alacak mı?

30 yıldan fazla hizmeti olup da daha önce emekli olanlar, AYM'nin kararından faydalanabilecek mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Aralık 2014 15:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
30 yıldan fazla hizmeti olanlar, fark alacak mı?

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 30 yıldan fazla hizmet süreleri için emekli ikramiyesi alınamayacağı yönündeki 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin 4. fıkrası hükmünü iptal etmişti. Tıklayınız.

Ancak bu karar, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.

Peki, AYM'nin kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce emekli olmuş olanlar bir hak iddia edilebilir mi?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun bu konuyla ilgili maddesi şu şekildedir:

"Madde 13 - 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir."

Bu madde şunu demektedir: İdari işlemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olanlar, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde, idareye başvurarak haklarını talep edebilirler. İdare bu talebe olumsuz cevap verirse 60 gün içinde idari yargıda dava açılabilir.

Hatırlanacağı üzere, harcırah davalarında bu madde gerekçe gösterilerek açılan davalar bazı illerde kazanılmaktadır. Bazı illerde ise mahkemeler, zamanaşımına takıldığını düşünerek, davaları olumsuz sonuçlandırmaktadır.

Memurlar.net olarak, 30 yıldan fazla hizmeti olup emekli olanların, eğer emekli oldukları tarihin üzerinden 5 yıl geçmemiş ise, idareye başvurmalarını önermekteyiz. İdarenin olumsuz cevabı halinde ise 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılmalıdır. Eğer idare mahkemesi, bazı harcırah davalarında olduğu gibi, başvuruyu zamanaşımına takılan bir eylem olarak görmez ise, 30 yılı aşan hizmet süreleri için emekli ikramiyesi alınabilir.

Bu Habere Tepkiniz