Disiplin Affı Genelgesinde Hata Var

Devlet Personel Başkanlığının bugün yayımladığı disiplin affına genelgede büyük bir hata görülmektedir. Genelgenin disiplin cezalarına uygulanacak af ile ilgili bölümde kapsama girmemesi gereken disiplin cezaları kapsamda gibi görünmektedir. Devlet Personel Başkanlığının uzmanlık kurumu olduğu göz öüne alındığında, bu hatanın teknik bir sorundan kaynaklandığı ve en geç yarın düzeltileceğini düşünüyoruz.
* 19.07.2006- Disiplin affındaki hata düzeltilecek
* 20.07.2006- Devlet Personel Başkanlığı Genelgedeki hatayı düzeltti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2006 12:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Genelgede hatalı olarak ifade edilen bölüm şu şekildedir:

"3 ? Kapsama dahil personelin 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında ise;
a) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları,
b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları dışında kalan disiplin cezaları,
af kapsamına girmektedir."

Yukarıda (a) fıkrasında yer alan cezalar genelgeye göre af kapsamında bulunmaktadır. Oysaki bu hallere dayanılarak verilen cezalar af kapsamı dışındadır. Bu Kanunda belirtilmektedir.

Teknik bir hatadan oluşan bu sorunun yarın çözüleceğini umuyoruz.

Bu Habere Tepkiniz