1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4/B'li sözleşmeli öğretmenler için dava açıldı

Danıştay daha önce 4/C kapsamında yapılan öğretmenlik atamlarının yürürlüğünü durdurmuştu. MEB, bu gelişme üzerine 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ekleme yaptırmıştı. Bu ekleme, 4/B maddesi kapsamında öğretmen alımına imkan vermekteydi. Türk Eğitim Sen sözleşmeli öğretmenlere imzalattırılan Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesinin ?c? fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.
26 Temmuz 2006 19:21
Yazdır

Danıştay, 4/C'ye öğretmen atamasının yürürlüğünü durdurdu 28/02/2006
4/B'ye ilişkin kararname 24 Haziran 2006

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlere imzalatılan Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığı belirtilmiştir.

İşte Sendika'nın açtığı davanın metni

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

DAVACI : Türk Eğitim Sen (Türkiye Eğitim,Öğretim ve BilimHizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av.Ömer SARPDAĞ (Adres Başlıkta)

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ : 04/07/2006

D.KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı 04/07/2006 gün ve 2174/54132 Sayı, Sözleşmeli Öğretmenler Konulu 2006/58 Sayılı Genelgenin EK-1 gereği HİZMET SÖZLEŞMESİ'nin Sözleşmenin Feshi başlıklı MADDE 13-(c) ?'Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartı ile, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.'' bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

İZAHAT :

 1. Davalı idare 04/07/2006 gün , 2174 sayı Sözleşmeli Öğretmen konulu 2006/58 no'lu genelge ile Sözleşmeli Öğretmen alımına başlamıştır.
 2. Genelgede EK 1-Hizmet Sözleşmesi olarak toplam 18 maddeden ibaret olan sözleşmenin 13.maddesinin (c) bendinin iptali gereklidir.
 3. Öncelikle (c) bendinde belirtildiği gibi ?'Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.''bendi, KANUNA, HUKUKA ve ADALETE AYKIRIDIR. İPTALİ GEREKLİDİR.
 4. Görülecektir ki sözleşmenin tarafları da dikkate alınırsa ve söz konusu hüküm diğer maddelerle birlikte değerlendirme kapsamına alındığında görülecektir ki, tamamen İDARENİN KEYFİLİĞİ ve İDARİ HAKİMİYET söz konusudur. Dolayısıyla Borçlar hukukunda geçeri olan SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ilkesi, tarafların birinin İDARE olmasından dolayı gerçekleştirilememektedir. İdarenin BASKI ve ZORLAYICI uygulamaları sonucu ATANMASI GEREKLİ MEMURLAR SÖZLEŞME İMZALAMAKLA YÜKÜMLÜ KILINMAKTADIRLAR. Durum bu olunca; baskı ve korku içinde imzalanan sözleşmelerin hukuki geçerliliği tartışmalıdır.Diğer taraftan İDARENİN, SEBEP GÖSTERMEKSİZİN SÖZLEŞMEYİ HER ZAMAN FESHETME YETKİSİNİN OLMASI, ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNDEN OLAN HİZMETİ İFA EDEN MEMURLARIN GELECEĞE TEDİRGİN BAKMALARINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR.

  Diğer taraftan MUHİK SEBEPLER GÖSTERİLMEDEN GEREKÇESİZ OLARAK SÖZLEŞME SONA ERDİRİLEMEZ.
 5. Diğer taraftan İlgili Hizmet Sözleşmesinin Madde 13.Sözleşmenin Feshi başlıklı (c) bendinde yer alan ?'taraflar bir ay önce ihbar etmek şartı ile, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir''denilmektetir. Söz konusu bend NORMLAR HİYERARŞİSİNE, HUKUKA VE ADALETE AYKIRI OLUP, İPTALİ GEREKLİDİR.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 18: ?'Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurluğunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.''denilmektedir. İlgili (c) bendi gereği her ne kadar sözleşmeli personel sıfatı sona erdirilmeyip sözleşme sona erdiriliyor gibi gözükse de kanun uyarınca SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLMEKTEDİR.

  Diğer taraftan memurluğa alınırken kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek değerlendirme sonucu işlem tesis edilmektedir. İlgili (c) bendi uyarınca gerekçesiz olarak fesihten söz edilmektedir.Dolayısıyla tamamen idarenin takdirlerine bırakılmış bir sözleşme hükümleri EŞİTSİZLİĞE sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla NORMLAR HİYERARŞİSİNE, HUKUKA VE ADALETE AYKIRI OLUP, İPTALİ GEREKLİDİR.
 6. KAMU HİZMETİNİ BELİRLEMENİN TEK GEÇERLİ ÖLÇÜTÜ, ONU KURANLARIN İRADESİ DEĞİLDİR. Hizmet Sözleşmesinin bütünü içinde değerlendirildiğinde görülecektir ki, tamamen idarenin tekeline bırakılan sözleşme mevcuttur.
 7. Hizmet Sözleşmesinin 13.maddesinin (a),(b),(d),(e),(f),(ğ) bendlerinde sözleşmenin hangi hal ve şartlar altında fesih edileceği belirlenmiştir.Son derece kapsamlı olan bu belirlemelere rağmen sözleşmenin (c) bendinde idarenin bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin fesh etme yetkisi Normlar Hiyerarşisine Aykırıdır.
 8. Sözleşmenin feshine yönelik hususların metinde ayrıntılı olarak belirtilmesine rağmen, idareye keyfi ve sınırsız bir yetki tanıyan Hizmet Sözleşmesinin 13.maddesinin (c) bendi hukuk normlarına ve insan haklarına aykırıdır.
 9. Sözleşmenin 13.maddesinin (c) bendi ile idare sözleşmeli öğretmen üzerinde bir baskı yaratmaya ?'görevinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın,ne kadar verimli çalışırsanız çalışın,yönetmelik ve kanunlara uygun davransanız da, benim bütün bunlara rağmen, sözleşmeyi gerekçe göstermeden fesh etme yetkim vardır.''demek istemektedir.
 10. 13.Maddenin (c) bendinin baskısıyla sözleşmeli öğretmenlerin dünya coğrafyasında gelişen insan haklarından ve buna bağlı olarak örgütlenme haklarından ve buna bağlı olarak sendikal haklardan yararlanabilmesi imkansız hale gelmektedir.Dolayısıyla sözleşmenin 13.maddesinin (c) bendi bu yönüyle de kanun ve hukukumuza aykırıdır. İPTALİ, EVRENSEL HUKUK KURALLARINA VE İNSAN HAKLARI GEREĞİDİR.
 11. Üzerinde durulması gerekli en önemli unsur ?'GÜVENCEDİR''.Hizmet sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği eğitim çalışanları güvenceden uzaklaştırılmıştır.Söz konusu hizmet kamu hizmeti olması dolayısıyla, bireysel güvencelerden öte SOSYAL VE EKONOMİK GÜVENCELERİN, TOPLUM BARIŞINI SAĞLAMAK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLMESİ ANA KURALDIR.

  Hizmet Sözleşmelerinde GÜVENCE HÜKÜMLERİNİN istenilmesinin amacı : Güvence ile sağlanmak istenen mutlak bir iş güvencesi değil,hizmet sözleşmesinin sebepsiz ve sınırsız olarak feshedilme olanağının sınırlanması ve feshin geçerli bir nedene dayandırılmasıdır.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasaya,İYUK,HUMK,ilgili kanun ve yönetmelikler

DELİLLER : 2006/58 no'lu genelge eki olarak sunulan HİZMET SÖZLEŞMESİ örneği

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve'de RE'SEN göz önüne alınacak hususlarda dikkate alınarak;

 1. Öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesini,
 2. Hizmet Sözleşmesinin (c) bendlerinin İPTALİNİ,
 3. Yargılama harç ve masrafları ile ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini,

Saygılarımla arz ve talep ederim

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
159 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:47 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret21:24 - Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu21:18 - Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti20:56 - Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi20:54 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek20:51 - Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı20:43 - Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama20:40 - Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı20:36 - TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor20:29 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
20:21 - Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı20:15 - Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi20:10 - AK Partili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi20:01 - Minik uzaylılar müdür odasına indi19:52 - Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü19:35 - Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart19:29 - Arşivci ve belge yöneticilerine mesleki standart getirildi19:25 - FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam