1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Açılan Davalar

Açılan Davalar

 
11:01
20 Temmuz 2020
Mahkemeler yürürlükte olmayan 1979 tarihli ek dersle ilgili karara göre hüküm veriyorlarEk dersle ilgili açılan davalarda mahkemeler; 4.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallara dayanılarak yürürlükte yer almayan ve davanın açıldığı tarih itibariyle hiçbir etkisi olmayacak olan ek dersle ilgili karara atıfta bulunularak hükümler vermiştir.
 
 
00:01
17 Temmuz 2020
Akademisyenlerin azami öğrenim süresinin hesabında 2014 öncesi süreler dikkate alınamaz
 
 
00:02
11 Mart 2019
Yargı ikinci kez; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dediYargı; Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmeti, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olarak çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği protokolü düzenlemek suretiyle bir başkasına devredilemez.
 
 
00:01
11 Mart 2019
Şube Müdürünün ödülendirilmemesi yargıdan ikinci kez döndüYargı; aynı üyelerden oluşan komisyonca yapılan değerlendirme üzerine işlem tesis edilmesinin Mahkeme kararının icabına uygun değildir.
 
 
16:12
19 Mart 2018
İhtiyaç olmaması halinde sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi feshedilemeyecekDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesini öngören hükmün yürürlüğünü durdurdu.
 
 
00:01
12 Mart 2018
Yargı; sorumlu oldugu birimdeki bir olaydan dolayı yıllık izinde olan davacı sorumlu tutulamaz
 
 
00:41
15 Aralık 2017
Öğretmen seminer ücreti mücadelesini yargıda kazandı
 
 
00:37
15 Aralık 2017
Başarısız olan stajyer öğretmenlerin sayısı ve sendikalara göre dağılımı hakkında yargı kararı
 
 
00:15
22 Mayıs 2017
Yargı: Sendikal faaliyetler nedeniyle performans notu düşürülemez
 
 
00:01
09 Kasım 2016
Yargı öğretmen performansına verilen puanı iptal ettiYargı; Öğretmen performans değerlendirmesinin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre yapılması gerektiğini vurguladı
 
 
00:01
31 Ekim 2016
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin geçici 1. maddesi tekrar yürürlükte
 
 
00:03
06 Şubat 2016
Danıştay'dan imam hatip müdür ve öğretmenleri hakkında karar
 
 
12:50
05 Şubat 2016
1709 Şube müdürünün ataması tekrar iptal edildiDanıştay, 1709 Şube müdürünün atamasını tekrar iptal etti.
 
 
00:10
03 Şubat 2016
Facebook paylaşımı nedeniyle işten atıldı mahkeme kararı ile geri döndü
 
 
00:05
20 Ocak 2016
Danıştay'dan ÖYP kararı
 
 
00:01
04 Ocak 2016
Danıştay, 1709 şube müdürünün iptalini bir kez daha onadı
 
 
24 Ağustos 2007 09:27
MEB, Mahkeme Kararları Uygulamada Hata Yapmaktadır
Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına zaman zaman dava açılmakta ve bu davalar hakkında yürütmeyi durdurma veya iptal kararları verilmektedir. Bakanlık kendisine tebliğ edilen mahkeme kararı sonucuna göre, Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı göndererek mahkeme kararının bakanlığa tebliğ tarihinden sonra işlem tesis edilmesini istemektedir. Fakat bu uygulama Danıştay kararlarına aykırı olup, mahkeme kararına göre ile iptal edilen mevzuatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 
 
20 Eylül 2006 09:10
Öğretmenlik mesleği genel yeterliliği
 
 
15 Eylül 2006 14:12
Eğitim Sen'den MEB'e dava
 
 
17 Ağustos 2006 14:11
4/B'li Öğretmenliğin İptali İstendi
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlik dışında, önce kısmı statüde öğreticilik yoluyla, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında öğretmen alımı yaptı. Buna ilişkin düzenleme Danıştay tarafından iptal edilince 657 sayılı Kanunu değiştirdi, daha sonra da, 4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen alımı yoluna başvurdu. Türk Eğitim Sen, Danıştay'a yaptığı başvuru ile hem 2006/58 nolu genelgenin 4 bölümünün iptalini, hem de 657'de yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesine götürülmesini talep etti. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Ağustos 2006 13:27
Eğtim-Sen'den eğitim araçları yönetmeliğine dava...
 
 
08 Ağustos 2006 16:54
Zorunlu yer değiştirmeyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu
 
 
27 Temmuz 2006 15:46
Ataması MEB'E ait Müdürlerinin İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri Konulu İşlem Takvimi ve Duyuru Listesinin iptali için dava açıldı
 
 
27 Temmuz 2006 15:28
Boş Okulların ve Kurumların Duyurusunun Yapılmasının Valiliklere Bırakılması uygulamasına dava açıldı
 
 
26 Temmuz 2006 19:21
4/B'li sözleşmeli öğretmenler için dava açıldı
Danıştay daha önce 4/C kapsamında yapılan öğretmenlik atamlarının yürürlüğünü durdurmuştu. MEB, bu gelişme üzerine 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ekleme yaptırmıştı. Bu ekleme, 4/B maddesi kapsamında öğretmen alımına imkan vermekteydi. Türk Eğitim Sen sözleşmeli öğretmenlere imzalattırılan Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesinin ?c? fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.
 
 
12 Haziran 2006 17:59
MEB'deki görevde yükselme sınavına dava açıldı
 
 
15 Mart 2006 10:46
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yargıya taşındı
 
 
16 Ocak 2006 09:35
Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlüklerinin kapatılmasına dava açıldı
 
 
16 Ocak 2006 00:02
Öğretmenevi yönetmeliği dava edildi
 
 
21 Eylül 2005 12:24
Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Genelgenin İptali İstendi
Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının dayanağını oluşturan 01 Eylül 2005 tarihli 53985 sayılı, "Kısmi zamanlı geçici öğreticilik" konulu 2005/78 no'lu genelgenin iptali ve genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebiyle Danıştay Başkanlığında dava açtı. Dava dilekçesini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Eylül 2005 00:02
İlköğretim müfettişlerinin kazanılmış hakları için dava açıldı
 
 
24 Ağustos 2005 08:23
'Öğretmenlikte Kariyer Yönetmeliği'ne Dava açıldı
Bilindiği üzere, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu yönetmeliğin sadece lisans mezunlarına kariyer basamaklarında yükselme imkanı tanıyan yönü sitemizde eleştirilmişti. Bu eleştiriyi ile beraber toplam 6 madde hakkında iptal ve yürürlüğün durdurulmasını isteyen dava Türk Eğitim Sen tarafından bu hafta içinde açılmıştır. Dava metnini görmek için başlığa tıklayın.
 
 
23 Mayıs 2005 09:35
Teknik Öğretimdeki Bölüm Şefleri Dava Açtı...
Müdür yardımcıları öğretmenlik görevlerini ek dersle ilgili esasların 5'inci maddesi (a) bendine göre 6 saat derse girerek yerine getirirler. Bölüm şefleri ise öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirildiklerinden öğretmenlik görevlerini ek dersle ilgili esasların 5'inci maddesi (b) bendine göre 20 saat derse girerek yerine getirirler.Bu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin" 4'üncü maddesinin g, l, m, n bentleri ile 14'üncü maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açılmıştır. Dava metnini görmek için başlığa tıklayın.
 
 
04 Mayıs 2005 15:00
Türk Eğitim Sen müdür yardımcılığı sınavının iptali için dava açtı
 
 
10 Aralık 2004 23:00
MEB Yönetici Atama yönetmeliğine ilişkin olarak Danıştay'da açılan davanın dilekçesi
 
SON HABERLER
13:16 - Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Selçuk Üniversitesi aşıda hayvan deneylerini tamamlandı13:04 - Online eğitimde kulaklıklara dikkat12:48 - Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi12:34 - 20 bin tonluk 'toryum' Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar
12:32 - Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı12:30 - Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu12:24 - Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı12:23 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor12:23 - Ankara'da, kartlı su sayaçlarıyla ilgili işlemler yapılamıyor12:19 - Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi12:11 - Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı12:09 - Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?12:01 - Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
11:58 - Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam