Öğretmen Adaylarından Bilgisayar Bilgisi İstenemeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı 4.3.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile ilk defa öğretmen olarak atanacaklarda "en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak" şartını getirmişti. Bu şart MEB'in yayımladığı kılavuz taslağında da aynen yer almıştır. Ancak, Danıştay 2 ve 12. Daireleri verdikleri kararda yönetmeliğin bu hükmünü iptal etmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2006 16:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 04.03.2006
2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuz Taslağı 25.07.2006

Türk Eğitim Sen tarafından atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 6/e ve 16/f maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle açılan dava 18.07.2006 tarihinde karara bağlanmıştır.

Yönetmeliğin "Atama şartları" başlıklı 6'ncı maddesinde "e) Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlardan öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak" hükmü, "Göreve başlamada istenecek belgeler" başlıklı 16'ncı maddesinin (f) bendinde ise "Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacakların öğrenimleri sürecinde en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olduğuna veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olduğuna dair belge" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler gereğince 2006/2 atama ve yer değiştirme kılavuzunda ilk defa öğretmenliğe atanacaklarda "en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak" şartını getirmiştir. Ancak Danıştay 2. ve 12.daireleri yaptıkları ortak toplantıda bu hükmün yürürlüğünün durdurulmasına karar vermişlerdir. Danışay, kararında, bilgisayar bilmeye ilişkin hükmün öğretmenlere, bilişim teknolojisini asgari düzeyde kullanabilme becerisine sahip personel olma özelliği kazandırmayı hedeflediğini belirtmiş ancak düzenlemnin, gördüğü yüksek öğrenim programının içeriğinden kaynaklanan nedenlerle bu koşulu taşıma olanağı bulunmayanlar yönünden eşitsizliğe yol açmayacak bir biçimde oluşturulmadığını vurgulamıştır.

Danıştay kararında şu görüşlere yer vermiştir: "bir başka ifadeyle bu koşulu taşımayanlara, bu niteliği kazanabilmeleri amacıyla tanınması gerekli olan makul bir süreyi içermediği, dolasıyla dava konusu düzenlemenin, bu niteliği taşıyanlarla taşımayanlar arasında fırsat ve imkan eşitsizliği olarak adlandırılabilecek bir sonuç yarattığı açık olduğundan, söz konusu düzenleme belirtilen durumu itibariyle hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. "

Danıştayın bu kararına göre 2006/2 atama kılavuz taslağındaki düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber