Kötü hava koşulları nedeniyle öğretmenlik başvurularını yapacaklara ilişkin olarak MEB'den yapılan açıklama

Eklenme : 25 Şubat 2004 11:19

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI : B.08.0.PGM.0.23.10.02/19036 24 ŞUBAT 2004
KONU: 2004-1 Öğretmen Başvuruları

????????VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.02.2004 tarih ve 15601 sayılı makam Onayı ve eki Kılavuz.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 11.06.2000 tarih ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Yönetmeliğin 31'inci maddesinde; ?Atamalara ilişkin başvuru yeri, süresi, zamanı, millî eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler Bakanlıkça düzenlenecek atama kılavuzunda belirlenir? hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımız kadrolarına ilk atama ve yeniden (açıktan) atama yoluyla öğretmen olarak atanacaklara ilişkin iş ve işlemler bu hüküm doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (b) Onay ile yürürlüğe konulan ?2004-1 Öğretmenlik İçin E-Atama Kılavuzu?nda belirtilmiştir. Ancak; son günlerde ülkemizde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle 16-27 Şubat 2004 tarihleri arasında başvurularını onaylatmak için bizzat il millî eğitim müdürlüklerine başvurması gereken öğretmen adaylarından, belirtilen tarihler arasında telefon, faks, e-posta vb. yollarla bilgi vererek yukarıda belirtilen nedenlerle başvurularını süresi içinde yapamayacakları anlaşılanlar için, başvurunun son gününe kadar beklenilmesi, adayın ulaşamayacağı kesinlik kazandığında ise 27 Şubat 2004 Cuma günü söz konusu kişilerin başvuruları, il millî eğitim müdürlüğünce sisteme aktarılacak ve durum tutanakla da imza altına alınacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Remzi Kaya
Bakan. A
Genel Müdür

#

Bu Habere Tepkiniz