Denge Tazminatına İlişkin Adalet Bakanlığı Açıklaması

Adalet Bakanlığı denge tazminatına ilişkin iki açıklamada bulundu. İlk bölüm adli personele ilişkin olup bu bölümde, yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılan personele verilen miktarın denge tazminatı miktarına ulaşması halinde bu personele denge tazminatı verilmesine başlanması, ikinci bölümde ise hakim ve savcılara adaylarına denge tazminatı verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2006 08:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Denge tazminatına ilişkin Kanun 31/03/2006

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Sayı : B.03.0.İMİ.0.00.00.01- /2006
Konu : Denge tazminatı (Ek Ödeme)

...................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI ÎLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı kanunu ile getirilen düzenlemenin 1. maddesinin 3. fıkrası ile 3717 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılan adli personel bu ek ödemeden faydalanamamaktadır. Ancak, Bakanlığımızın bu kanunun ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kurumlardan olması nedeniyle "önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarını, bu kanunun 1 maddesine göre yapılması öngörülen ek ödeme toplam net tutarı ulaştıktan sonra 1. fıkraya göre ek ödeme yapılmaya, başlanır' hükmü uyarınca şartlar oluştuktan sonra takip eden aydan itibaren faydalanabilecektir.

3717 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak ayrılan paranın kamu bankasına değil de Özel bankaya yatırıldığından bahisle 5473 sayılı Kanun ile getirilen ek ödemenin (denge tazminatı) tamamından faydalanıp faydalanamayacağı konusunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla 01.06.2006 tarih ve 1152 sayılı yazımız ile gerekli açıklama yapılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5536 sayılı Kanun ile hâkim ve savcıların maaş ödemelerinde yeni düzenleme yapılması nedeni ile söz konusu Kanunun 3. Maddesinin yargı ödeneği ve ek ödeme başlığının beşinci paragrafında "Bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 rıci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz' denildiğinden ve 5473 sayılı kanunla ödenmesi öngörülen denge tazminatı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler eklenmesi suretiyle ödendiğinden hakim ve savcılar ile hakim ve savcı adaylarına 5473 sayılı Kanuna göre ek ödeme (denge tazminatı) yapılmayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz