Hükümet Nezdinde Meşruiyet Aramak Anlamsızdır?

Toplu görüşmelerin ilk toplantısında, hükümet adına toplantılara katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Türkiye Kamu Sen'e yakınlık göstermeye çalıştı. İçerdeki görüşmelerde "Bircan bey, bu enflasyon farkını ben size verdireceğim" diyen Bakan Şahin, geçen yıllardan farklı olarak da, kameralar karşısına Türkiye Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız ile çıkmaya başladı. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2006 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türkiye Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in, birlikte kameralar karşısına çıkma uygulamasını iki taraf açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Sayın Şahin'in amacı neydi?

2005 yılı toplu görüşmelerinde imzalanan mutabakat metnine KESK şerh koymuş ve KESK yönetimi bu itirazını Uzlaştırma Kuruluna götürmüştü. Uzlaştırma Kurulu mutabakatta çoğunluk olduğunu belirterek KESK'in itirazını değerlendirmeye almamıştı. KESK, Uzlaştırma Kurulunun bu kararını dava etmiş ve ancak dava hakimi Uzlaştırma Kurulu kararının icrari bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

Geçen yıl yaşanan bu hukuki süreç, hükümete, Türkiye Kamu Sen ile yapılacak bir mutabakatın yeterli olduğunu göstermiştir. Sayın Şahin, toplu görüşmelerin başından bu yana Kamu Sen'e yanaşmasının nedeni budur. Zira Kamu Sen'in mete imza atması halinde çoğunluk sağlanacaktır. Burada Memur Sen veya KESK'in yapılacak bir mutabakata imza atmamasının hukuki bir değeri bulunmamaktadır.

Sayın Bircan Akyıldızın'n amacı nedir?

Türkiye Kamu-Sen yıllardır toplu görüşmelerde en fazla sendika ile temsil edilen konfederasyondur. Geçen yıl 7 olan yetkili sendika sayısı bu yıl 8'e çıkmıştır. En büyük hizmet kolu olan Eğitim hizmetleri kolunda yetki alınmıştır. Kamu Sen Başkanı Akyıldız, yıllardır en çok üyeye sahip olmasına rağmen ve en çok sendika ile görüşmelere katılmasına rağmen, görüşmelerde diğer konfederasyon başkanları ile bir tutulmaktadır. Akyıldız en çok üyeye sahip olduğu için kendisine farklılık gösterilmesini istemektedir. İşte Sayın Şahin'in bu davranışı Kamu Sen'in gururunu okşayan önemli bir hamledir. Türkiye Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız, Sayın Şahin'in kendisi ile birlikte kameralar karşısına geçmesini Kamu-Sen'in en büyük konfederasyon olmasının bir tescili olarak görmekte, bu nedenle de bu yönde gelen teklifi olumlu karşılayarak kameralar karşısına geçmektedir.

Hükümet ile birliktelik pozlarından vazgeçilmelidir

Bircan Akyıldız toplu görüşmeler sonrasında kameralar karşısına Devlet Bakanı Şahin ile birlikte çıkmakla bize göre hiçbir şey elde edememiştir. Türkiye Kamu Sen, kimse dile getirmek istemese de en çok üyeye ve en fazla yetkili sendikaya sahip konfederasyonudur. Kamu Sen'in en büyük konfederasyon olduğunu görüntüsünü vermek için Hükümet temsilcisi Sayın Şahin ile birlikte kameralar karşısına çıkmasına gerek yoktur. Hele hele Sayın Akyıldız'ın "Biz en büyük konfederasyonuz, siz de çalışın en büyük olun, siz de birlikte çıkın" şeklindeki açıklamasına dahi gerek yoktur. Bu tavırları ve bu açıklamaları yakışık bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.

Ne yapılmalıdır?

2007 yılı seçim yılıdır. Hükümet çok sıkışık olduğu 2006 yılında, 40+80 denge tazminatını verebilmiş bir hükümettir. Yine hükümet, yılın ilk altı ayında ortaya çıkan enflasyon farkını ödeyebileceğini belirten bir hükümettir. 2007 yılı seçim yılı olduğu için birlikte hareket edilmesi halinde çok güzel sonuçlar alınabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede Kamu Sen'in, hükümetten ziyade kamu çalışanlarının diğer temsilcileri ile birlikte hareket etme çabası içinde bulunması daha doğru olacaktır.

Kamu çalışanlarının eylem gücünün 23 eylül ve 26 eylül olmak üzere ikiye bölünmesi sadece kamu çalışanlarına zarar vermektedir. Bir an öce birlikte eylemlilik konusunda girşimde bulunulmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz