MEB, Yönetici Atamalarını Durdurdu

04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişmişti. Bu değişiklik ile eğitim kurumları yöneticiliklerine yapılan atama usulleri yeniden düzenlenmişti. Ancak, yapılan düzenlemeler hakkında Danıştay 2. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilince, MEB, eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri durdurdu. 2006/71 sayılı genelge için başlığa tıklayınız.

Haber Giriş : 24 Ağustos 2006 16:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eğitim Kurumu Yöneticilerine İlişkin Danıştay Kararı 24.08.2006
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 04.03.2006


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.04-2869/69642
Konu : Yönetici Atama
24 /08/2006

GENELGE 2006/71

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Bilindiği gibi, İlgi Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik 04.03.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan idari davaya ilişkin karar henüz Bakanlığımıza tebliğ edilmemiş olmakla birlikte kamuoyuna yansımıştır. Danıştayın ilgili dairesinin söz konusu Kararıyla dava konusu edilen maddelerden bazıları için yürütmenin durdurulmasına, bazı maddelerle ilgili olarak da yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında herhangi bir hukuki hataya sebebiyet vermemek ve konuya ilişkin yapılacak değerlendirmeler sonucu yeni bir açıklama yapılıncaya kadar; İlgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemler durdurulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
Merkez Teşkilatının İlgili Birimlerine

Bu Habere Tepkiniz