Toplu Görüşmelerin 5. Toplantısında Yaşananlar

Saat 15:30'da Başbakanlık Yeni Binada gerçekleştirilen toplu görüşmelerin beşinci toplantısı 6 saat sürdü. KESK'in çekildiği için katılmadığı görüşmelere Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen katıldı. Görüşmelerde iki konuda mutabakata varıldı. Toplu görüşmelerin 6. turu 29 Ağustos Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2006 22:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bugün yapılan görüşmelerde Türkiye Kamu Sen, demokratik hakların kullanımına ilişkin 8 maddelik bir öneri sundu.

SUNULAN 8 MADDELİK ÖNERİ

- 1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda geçen sözleşmelilik, işçilik sürelerinin ve vekil olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylıklarına sayılması;
- Fiili hizmet zamlarının unvana göre değil, iş tanımı yapılarak bu kapsamda çalışanların tespitinin yapılması ve fiili hizmet zammı uygulanması;
- Çalışanların çalıştığı merkez dışında yazılan reçetelerine bedeli alınmadan ilaç verilebilmesi;
- İnsan sağlığı için gerekli olan protez, ortez ve benzeri sağlık giderlerinin tamamının kurumlarca karşılanması;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin ortak hükümler başlığı altındaki '...hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde 25 eksik ödenir' ibaresinin kaldırılması;
- Memurluktan istifa ettikten sonra tekrar memuriyete dönenlerin hizmet boşluğunun ücret karşılığında borçlanarak kapatılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması;
- Askerlik borçlanması miktarının düşürülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması;
- 25 yılını doldurduğu halde yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan, ancak işten ayrılanların durumlarının görüşülmesi

GÖRÜŞMELERDE İKİ KONUDA MUTABAKATA VARILDI

Toplu görüşmelerin beşinci toplantısında iki konuda mutabakata varıldı. Varılan mutabakata göre Uzlaştırma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının kararlarının bağlayıcı olmasıan yönelik yasal düzenleme yapılşacak.

Kurum İdare Kurulu, kurum bazında yapılmakta olup, kurumda en çok üyeye sahip sendika ile kurumun yetkili temsilcilerinden oluşmakta.. Kurul, mali haklar dışında çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik kararlar alabiliyor.

Uzlaştırma Kurulu, toplu görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde başvurulan kurum olup, şuan geçerli olan mevzuatta Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.

İYİ YENİ KOMİSYON KURULDU

Görüşmelerde iki de, yeni komisyon kuruldu. Komisyonlarda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına yönelik itirazlar ile fiili hizmet zammı alamayanların sorunları göşülecek. Ayrıca alınan bir kararla, özelleştirme nedeniyle nakil olmuş personelin sorunlarını ele almak üzere oluşturulan komisyonun Eylül ayına kadar çalışması benimsendi.

Bu Habere Tepkiniz