Kadroya geçen sözleşmelilerin sorunu çözüldü

Kadroya geçen sözleşmelilerin sorunu 2 yıl sonra, süre azaltımı yapılarak çözüldü

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ağustos 2015 02:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kadroya geçen sözleşmelilerin sorunu çözüldü

2016-2017 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde yerel yönetim hizmet kolunda varılan bir madde, 2013 yılında kadroya geçen sözleşmelileri ilgilendirmektedir.

2013 yılında, belediye dahil kamudaki sözleşmelilere kadro verilirken şu düzenleme yapılmıştır.

"657'nin geçici 41. maddesinin dördüncü fıkrası

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."

Bu düzenlemeden dolayı, kadroya geçenler çakılı hale geldi.

Bu sınırlamanın Anayasa'ya aykırı olduğu idiasıyla açılan davalar oldu ve bu davalar sürüyor. Bu konu 2016-2017 yılı toplu sözleşmelerinde de gündeme geldi ve şu karar alındı.

"Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı
Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş yıl" ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda "iki yıl" olarak uygulanır."

DEĞERLENDİRME

Kanunda 5 yıl olarak belirlenen süre, toplu sözleşmeyle 2 yıla düşürülmüştür. Bu düzenleme 2016 yılı Ocak'ta yürürlüğe girecektir. 2016 Ocak'ta, 2013 yılında kadroya geçen tüm sözleşmeliler, 2 yılını doldurmuş olacağı için, nakil isteyebilecektir.

Bu Habere Tepkiniz