Kadroya geçen sözleşmelilerin nakil sorunu tam çözülmemiş

Toplu sözleşme ile sadece mahalli idarelerdeki kadroya geçen sözleşmelilerin nakil sorunu çözüldü

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ağustos 2015 09:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kadroya geçen sözleşmelilerin nakil sorunu tam çözülmemiş

Toplu sözleşme ile sadece mahalli idarelerdeki kadroya geçen sözleşmelilerin nakil sorunu çözüldü

2016-2017 toplu sözleşmesinde, 2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmelilere getirilen 5 yıl nakil yapılamayacağı yönündeki düzenlemeye dönük olarak şu karar alınmıştır

"Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı
Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş yıl" ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda "iki yıl" olarak uygulanır"

Toplu sözleşmenin atıfta bulunduğu 657'nin geçici 41. maddesinin ilgili hükmü ise şu şekildedir:

"Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."

DEĞERLENDİRME

1- Toplu sözleşmede alınan karar, yerel yönetim hizmet kolundaki görüşmeler sırasında alınmıştır. Bu kararda da yazdığı üzere, düzenleme sadece mahalli idareler arasında yapılacak nakillerde kaldırılmıştır Yani Altındağ belediyesinden Mamak belediyesine geçişte 5 yıl nakil yasağı, 2016 Ocak'tan itibaren uygulanmayacak ama Altındağ belediyesinden Çevre ve Şehircilik bakanlığına geçişte 5 yıl nakil yasağı yine uygulanacaktır.

2- Düzenleme yükseköğrenim kurumlarını kapsamamaktadır. Bu nedenle örneğin üniversite hastanelerinde, kadroya geçen sözleşmeliler bu haktan yararlanamayacaktır. Benzer bir talebin Sağlık Sen tarafından da hizmet kolu görüşmelerinde gündeme getirilmesi ve toplu sözeşme metnine yazılması gerekmekteydi.

3- Yine bu haktan mahalli idareler (il özel idaresi ve belediyeler) dışında kalan kurumlarda çalışan hiçbir personel yararlanamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz