Görevde Yükselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 1

Bilindiği üzere; şef, amir, şube müdürü gibi görevlere yapılacak atamalar ile unvan değişikliği mahiyetindeki tüm atamalar (örneğin memurun tekniker veya mühendis kadrosuna atanması vb.) 18.4.1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri gereğince belirli standartlara bağlanmıştır. Buna göre görev değişikliği isteyen adayların önce görevde yükselme eğitimi alması ve bu eğitim sonunda MEB veya ÖSYM tarafından yapılacak merkezi sınavdan başarılı olması gerekmektedir. Ancak, bahis konusu olan bu yönetmelik Danıştay kararları çerçevesinde değiştirilmektedir. Memurlar.net olarak DPB tarafından hazırlanmasına rağmen YÖK'ün internet sitesinde yayımlanan bu yönetmelik hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

Haber Giriş : 30 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Taslağın tam metnine Sitemizin "Tasarı Haberleri" kategorisi altından erişebilirsiniz

Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz: Yeni taslak oldukça özenle hazırlanmış. Bu nedenle Memurlar.net olarak bizler de mümkün olduğunca yapıcı eleştiriler de bulunarak taslağın en iyi hale getirilmesin çalışacağız. Taslağa ilişkin görüşleri olan site ziyaretçilerimiz yayınlamasını düşündükleri görüşlerini [email protected] e-mail adresine iletebilirler.

Taslağın Amaç maddesinde yapılan değişiklik ile " liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet memurları ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek" yönetmelik amacı olarak belirtilmiştir.

Bu tanım gereğince kapsam dışı personelin görev ve unvan değişiklikleri de görevde yükselme kapsamına alınmaktadır.

Ancak amaç maddesinde yer alan "kapsamı dışı personel" tanımının mevzuatta bulunmaması nedeniyle taslak metnin tanımlar kısmında kapsam dışı personel tanımının yapılması yararlı olacaktır.

Diğer taraftan taslağın ikinci maddesinde "vekaleten ya da ikinci görev olarak yapılacak atamalarda" yönetmelik taslağının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz