Görevde Yükselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 5

Taslağın 33'inci maddesinde diğer personel kanunlarına tabi olanların yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanması düzenlenmiş, ancak kanımızca fahiş bir hata yapılmıştır. Zira taslakta sadece 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personelden öğretim görevlilerinin, taslağın 6 ve 21'inci madesinde öngörülen görevlere atanamayacakları öngörülmektedir. Oysaki madde metninde kullanılması gereken kavramın "öğretim görevlisi" kavramı olmaması gerekmektedir.

Haber Giriş : 31 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Çünkü maddenin bu şekilde Bakanlar Kurulunca kabul edilmesi halinde, madde hükmü gereğince bir araştırma görevlisi veya uzman, ilçe müdürü veya APK uzmanı kadrosuna atanabilecekken, sadece öğretim görevlileri bu tür kadrolara atanamayacaktır. Oysaki öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanlarının aynı hükme tabi tutulması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz