Görevde Yükselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 6

Taslakta, istisnalar ve kapsama alınmalar açısından yenilikler öngörülmektedir. Örneğin, Koruma ve güvenlik teşkilatı ile belediye zabıta ve itfaiye teşkilatı personelinin, bu teşkilatlar içerisinde terfi mahiyetindeki atamaları yönetmelik dışına çıkarılmakta, ancak askeri kurumlarda ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamalarının, çıkarılacak özel yönetmelik hükümlerine göre yapılması istenerek bu kurumlarda çalışan sivil memurlar kapsama alınmaktadır.

Haber Giriş : 31 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Konuya ilişkin olarak taslağın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "Ancak, özel kalem müdürü, başmüdür, mahalli idareler dışındaki kuruluşların bölge müdürü (serbest bölge müdürü hariç) ve il müdürü ile bunların yardımcılıklarına, kamu iktisadi teşebbüslerindeki işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil amir, müdür yardımcısı ve müdür kadroları ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil şube müdürü kadrolarına ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait müdür kadrolarına yapılacak atamalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Bu fıkrada sayılan görevlerde en az bir yıl süreyle istihdam edilen personelin, birinci ve ikinci grupta sayılan görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü, üçüncü fıkrasında "Koruma ve güvenlik teşkilatı ile belediye zabıta ve itfaiye teşkilatı personelinin, bu teşkilatlar içerisinde terfi mahiyetindeki atamaları ile teşkilat içerisinde kazandıkları unvanlarda en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla bu unvanlara eşdeğer unvanın bulunduğu grupta sayılan görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü ve geçici ikinci maddesinde "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamaları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkaracakları özel yönetmeliklerine göre yapılır" hükmü yer almaktadır.

Bu maddeler gereğince, mevcut yönetmelikte Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Mülki İdare Hizmetleri sınıfı bir bütün olarak yönetmelik dışında iken, taslakta bu konuda değişikliğe gidilmektedir. Buna göre sadece Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil amir, müdür yardımcısı ve müdür kadroları ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Taslağın 6'ncı maddesinde yer alan bu düzenleme gereğince, bu kadrolar dışındaki görevlerin yönetmelik kapsamına alındığı sonucu çıkmaktadır.

Burada bir diğer teknik sorun ise mahkemelerin Kapsam başlıklı 2'inci maddede istisna tutulmasına rağmen ikinci bir tekrar olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığının yönetmeliğe tabi olmadığı 6'ncı madde de belirtilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz