Görevde Yükselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 7

Lisans eğitimi görmüş olup da bir unvan kazanmayanların durumu taslakta ele alınmamıştır. Mevcut yönetmeliğe göre memur olan bir kişinin avukatlık kadrosuna atanabilmesi için görevde yükselme eğitimi alması gerekmektedir. Taslağın 21'inci maddesinde sadece eğitim sonucu unvan alan personelin durumu ele alındığından avukatlık örneğindeki kişilerin kapsam dışına çıkarıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak kanımızca burada, 3795 sayılı Kanun gereğince sadece teknik bölüm mezunlarının gördükleri eğitim sonucu bir unvan aldığı hususu gözden kaçırılmıştır.

Haber Giriş : 31 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Madde 21 şu şekildedir:
"Unvan Değişikliği Unvan değişikliği sınavına tabi görevler
Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin aşağıda belirtilen gruplarda yer alan görevlere atanmaları unvan değişikliği sınavına tabidir.
Birinci Grup : En az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından mezun olanların atanabileceği A.P.K. Uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman görevleri.
İkinci Grup : En az lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler.
Üçüncü Grup : En az ön lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler.
Dördüncü Grup : En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler."

Dolaysıyla 21'nci maddede teknik anlamda yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Aksi halde unvan almayan lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının unvan değişiklikleri hiçbir kıstasa tabi olmadan yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz