Yüz yüze eğitime hazırlık ve planlama ödenir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Mayıs 2016 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Yüz yüze eğitime hazırlık ve planlama ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin ek dersleri için 11/01/2016 tarih ve 300356 sayılı yazısı bir açıklama yaptı.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA ÖĞRETMENE HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ ÖDENECEK

Bu yazının 2. maddesindeki; "2- Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre hazırlık ve planlama görevi destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecektir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA ÖĞRETMENE HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ SINIRIN DIŞINDA AYRIYETEN ÖDENMELİDİR

Öğretmenlerin yetiştirme ve destekleme kursu görevleri karşılığında azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere ek dersleri ödenmektedir. Bu nedenle 3 saatle sınırlı olmak üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenen her 10 saat ders için 1 saat ek ders ücretinin de yetiştirme ve destekleme kursu görevleri karşılığında azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında ödenmesi gerekmekte iken MEB'in yazısı yetiştirme ve destekleme kursunu ayrı tutmamıştır.

Kısaca öğretmen normal olarak azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri için 3 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alıyorsa hafta sonu da 10 saat girdiği yetiştirme ve destekleme kursu görevi için ayrıyeten 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alması gerektiği kanaatindeyiz.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARI HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ %100 ARTIRIMLI MI ÖDENECEK?

Ayrıca yetiştirme ve destekleme kursları kapsamında ek ders görevi verilen öğretmenlere ek ders ücreti %100 artırımlı ödenmektedir. Bu nedenle yetiştirme ve destekleme kursları kapsamında ödenecek olan hazırlık ve planlama görevi ek dersinin de %100 artırımlı ve gece ücreti üzerinden ödenmesi gerekmekte iken MEB'in yazısında bu konuya yer verilmemiştir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARI HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ ÖĞRETMENE 1 SAAT KATKI SAĞLAYACAK

Öğretmenler genelde azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri için 30 saati doldurmadığından 2 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti almakta bu yazıya göre yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduracağından 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 1 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 20 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 2 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı en fazla 3 saat ek ders ücreti verilmektedir.

İşte o resmi yazı;

Mesai saatleri dışında hizmet veren tüm öğretmenler iki katı ek ders uygulamasından ve hazırlık ve planlama ücretinden faydalanabilmesi gerekmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre açılan kurslarda görevli öğretmenlerin alacakları ek ders ücret ödemelerine ilişkin 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmıştır.

İşte o değişiklik;

"MADDE 9 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."

Aynı kanunun 40 maddesindeki "MADDE 40 - Bu Kanunun; a) 30 uncu maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükümlerine göre 657 sayılı kanunda yapılan ek ders değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu değişiklikle 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren hafta sonu veya hafta içinde yapılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 100 zamlı ödenmektedir.

Ayrıca; 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesi 1. fıkrasındaki; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre kursların saat cumartesi ve pazar günleri ile 18.00' den sonra verilen ders saatleri 150 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

Ayrıca; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Fakat bu yönerge dışında birçok eğitim faaliyetinde de mesai saatleri dışında eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılmaktadır.

Örneğin açık mesleki liseler kapsamında Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarda mesai saatleri dışında akşamları, cumartesi ve pazar günleri eğitimler yapılmaktadır. Aynı işi yapan yani mesai saatleri dışında kurslarda ders veren bir öğretmene iki katı ek ders ücreti veriliyor iken açık mesleki liselerin yüz yüze eğitiminde görev alan öğretmenlere iki katı ek ders verilmemesi ve hazırlık ve planlama ücreti ödenmemesi büyük bir haksızlık ve huzursuzluk meydana getirmektedir.

Mesai saatleri dışında hizmet veren tüm öğretmenlerin de kurslarda görev alan öğretmenlere verilen iki katı ek ders uygulamasından ve hazırlık ve planlama ücretinden faydalanabilmesi gerekmektedir.

Yüksek lisans yapana yüz yüze eğitim ek dersleri artırımlı mı ödenir?

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz