2004 Temmuz Ayı KPSS Sınavı

Geçen hafta içerisinde (5-9 Nisan 2004) son kez, eski sınav sonuçlarına dayanılarak memur yerleştirmesi yapıldı. Bu memur yerleştirmelerine daha önceki sınavlara (1999 DMS, 2002 KPSS, 2002 KPSS-SB) girenler katılabilmişti. Bu sınav sonuçları ÖSYM tarafından umuyoruzki kısa sürede açıklanacaktır. Ancak, sitemize gelen çok sayıda soru nedeniyle bugün Temmuz ayında yapılacak yeni KPSS sınavından bahsetmek istiyoruz. Temmuz ayında yapılacak sınava ilişkin başvurular, 19-30 Nisan 2004 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınacak kılavuzlar ile yapılacaktır. Bu sınava ilişkin olarak ÖSYM tarafından dağıtılacak kılavuzlarda boş kadrolar da yayımlanacaktır. Ayrıca işçi, özürlü ve eski hükümlü sınavları da bu sınavla birlikte yapılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamaları birarada okumak için tıklayın.

Haber Giriş : 11 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik?in ilgili hükümleri uyarınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri dört oturumda olmak üzere ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin bulunduğu 81 il ve 63 ilçe merkezi ile Lefkoşa'da yapılacaktır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmelik, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklerle ilgili kadroları ?A Grubu Kadrolar?, bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları ?B Grubu Kadrolar? olarak sınıflandırmıştır. A Grubu Kadrolar uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, maiyet memurluğu (kaymakam adaylığı) ve meslek memurluğu (Dışişleri Bakanlığı) kadrolarını içermektedir. B Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu Kadrolar dışındaki kadrolarıdır.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların, ister A Grubu ister B Grubu Kadrolar olsun, 2004-KPSS'ye girmeleri zorunludur.

2004-KPSS'ye ortaöğretim (lise ve dengi meslek liseleri) kurumlarından, önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulları veya iki yıllık açıköğretim programları) programlarından ve lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim programları) programlarından mezun/mezun olabilecek durumda olanlar başvurabileceklerdir. Sınava ilköğretim (ortaokul) mezunları giremeyecektir.

A Grubu Kadrolar için KPSS genellikle bir eleme sınavıdır. Kamu kurum ve kuruluşları A Grubu Kadrolar için yapacakları giriş sınavına adayları KPSS sonuçlarına göre çağırmaktadır. A Grubu Kadrolara sadece KPSS puanlarını kullanmak suretiyle de atama yapılabilmektedir. B Grubu Kadrolara ise yerleştirme, adayların tercihleri alınmak suretiyle, ÖSYM tarafından yapılmakta ve yerleştirilen adayların atamaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca, ayrıca bir sınav ve mülakat yapılmaksızın, doğrudan gerçekleştirilmektedir.

2004-KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.

A Grubu Kadrolara eleman almayı planlayan kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro unvanları ve ağırlıklı puanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler 2004-KPSS Kılavuzunda yer almaktadır. 2004-KPSS Kılavuzu ayrıca öğretmenlik kadroları ile B Grubu Kadrolar için personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının adlarını, kadro sayılarını ve bu kadroların koşullarını da içermektedir.

2004-KPSS'ye başvurmak isteyen adaylar, 19 - 30 Nisan 2004 tarihleri arasında 2004-KPSS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan Başvuru Evrakını 4 000 000 TL karşılığında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alacaklar ve Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını belgeleyen Banka Dekontunu en geç 30 Nisan 2004 Cuma günü mesai bitimine kadar Başvuru Evrakını aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edeceklerdir. Başvurma işlemlerini sadece ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri gerçekleştirecektir. ÖSYM'nin başvuru bürolarının adresleri ektedir. Bu adresler ayrıca ÖSYM'nin internet adresinde (http://www.osym.gov.tr) de yer almaktadır.

2004-KPSS'ye başvuru sırasında adaylar T.C. Kimlik Numaralarını Başvurma Belgesine yazıp kodlamak zorundadırlar. T.C. Kimlik Numaralarını bilmeyen adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden bu numaralarını öğrenebileceklerdir.

2004-KPSS ÖSYM tarafından, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Tüm adaylar 2004-KPSS'nin öğrenim düzeylerine göre düzenlenmiş Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin uygulanacağı Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumunda isteyen adaylara ayrıca Yabancı Dil Testi de verilecektir. Öğretmen adaylarının Cumartesi öğleden sonra oturumuna girmeleri zorunludur. Pazar sabah ve öğleden sonra oturumları, A Grubu Kadrolara atanmak isteyen lisans mezunu adaylara uygulanacak testleri kapsamaktadır.

Sınav ücreti Kılavuzda yer alan bankalardan birine sınavın adının ve T.C. Kimlik Numarasının verilmesi suretiyle yatırılacaktır. Sadece Cumartesi sabah oturumuna girmek isteyen adaylar sınav ücreti olarak bankaya 35 000 000 TL, Cumartesi sabah oturumuna ek olarak diğer oturumlardan en az birine de girmek isteyen adaylar ise Cumartesi sabah oturumu dahil 45 000 000 TL ödeyeceklerdir.

A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, 2004-KPSS sonuçlarını nasıl kullanacaklarını ve yapacaklarsa giriş sınavlarını nasıl gerçekleştireceklerini basın yoluyla verecekleri ilanlarla adaylara duyuracaklardır.

B Grubu Kadrolar için ÖSYM, personel alacak kamu kurum ve kuruluş adlarının, kadro sayılarının ve koşullarının yer aldığı bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlayacak ve 2004-KPSS sonuçları adaylara duyurulduktan sonra bu kılavuz ve formu adayların kullanımına sunacaktır. Adaylar Tercih Formlarını 01 Eylül 2004 ile 10 Eylül 2004 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden teslim alacaklar ve bu tarihler arasında yine bu yöneticiliklere teslim edeceklerdir.

Adayların, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, diğer kadrolar için ise ÖSYM'ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte, sınava girdikleri düzeydeki bir öğretim kurumundan mezun durumda olmaları şarttır.

ÖSYM, 2004-KPSS ile ilgili olarak atama yapılamaması nedeniyle boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapacaktır. Ek yerleştirme başvuruları 08 Kasım 2004 ile 12 Kasım 2004 tarihleri arasında alınacaktır.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. M. Savaş Küçükyavuz
Başkan

2004 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVINA (KPSS) BAŞVURACAK ADAYLARIN 2004 KPSS KILAVUZU VE BAŞVURU FORMLARINI ALABİLECEKLERİ ADRESLER
ADANA Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
ADIYAMAN Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi
AFYON Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
AĞRI Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi
AMASYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya M.Y.O.
ANKARA Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 Kapısı
19 Mayıs Stadyumu Rüzgarlı Girişi Ulus
Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Sıhhiye
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Derslik Blokları Teknikokullar Beşevler
Mimar Kemal İlköğretim Okulu Kızılay
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
ARTVİN Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
BALIKESİR Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
BİLECİK Anadolu Üniversitesi Bilecik M.Y.O.
BİNGÖL Fırat Üniversitesi Bingöl M.Y.O.
BİTLİS Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Sağlık Yüksekokulu
BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
BURDUR Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi
BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÇANAKKALE Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
ÇANKIRI Ankara Üniversitesi Çankırı M.Y.O.
ÇORUM Gazi Üniversitesi Çorum M.Y.O.
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
DİYARBAKIR Dicle Üni.Fen Edebiyat Fakültesi
EDİRNE Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
ERZİNCAN Atatürk Üniversitesi Erzincan M.Y.O.
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
ESKİŞEHİR Osmangazi Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
GAZİANTEP Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi
GÜMÜŞHANE Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fakültesi
HAKKARİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkari M.Y.O.
HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İÇEL Mersin Üniversitesi Rektörlüğü
İSTANBUL ÖSYM Bürosu Horhor Cad. Lütfü Efendi Sokak N:20 Fatih
İl Milli Eğitim Müdürlüğü D Blok Babıali Cad. No:12 Cağaloğlu-Eminönü
B.Çekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 19 Mayıs Mah. Büyükçekmece
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sancaktepe Mah. Okul Sok. No:8 Bağcılar
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kartaltepe Mah General Şükrü Kanatlı Cad. Bakırköy
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gültepe Mah. Bağlar Cad. Küçükçekmece
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vali Konağı Cad.Güzelbahçe Sok. No:2/1 Şişli
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müd. Adnan Saygun Cad. M.Salih Rüştübey Sok.No:2 Ulus-Etiler
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kanlıkavak Cad. Baltalimanı Sarıyer
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müd. Kefçedede Mah. Halk Cad. Viransaray Sok. Doğancılar- Üsküdar
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sok. Kadıköy
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Cad. No:1 Kartal
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Postahane Mah. Mühendis Sok. No:19 Tuzla
Haydarpaşa Lisesi Okul Çıkmazı Sok. Altunizade
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampüsü Avcılar
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Y.O. İİBF Kampüsü Dokuz Çeşmeler Buca
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü Şehitler C. No:12 Alsancak
KARS Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
KASTAMONU Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
KIRKLARELİ Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
KIRŞEHİR Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F.
KONYA Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F.
MALATYA İnönü Üniversitesi Rektörlüğü
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
K.MARAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi
MARDİN Dicle Üniversitesi Mardin M.Y.O.
MUĞLA Muğla Üniversitesi Rektörlüğü
MUŞ Fırat Üniversitesi Muş M.Y.O.
NEVŞEHİR Erciyes Üniversitesi Nevşehir İ.İ.B.F.
NİĞDE Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
ORDU Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi 
RİZE Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi
SAKARYA Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
SİİRT Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi
SİNOP Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü
TEKİRDAĞ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi
TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F.
TUNCELİ Fırat Üniversitesi Tunceli M.Y.O.
Ş.URFA Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
UŞAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
YOZGAT Erciyes Üniversitesi Yozgat M.Y.O.
ZONGULDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü
AKSARAY Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi
BAYBURT Atatürk Üniversitesi Bayburt M.Y.O.
KARAMAN Selçuk Üniversitesi Karaman M.Y.O.
KIRIKKALE Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
BATMAN Dicle Üniversitesi BatmanTeknik Eğitim Fakültesi
ŞIRNAK Dicle Üniversitesi Şırnak M.Y.O.
BARTIN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi
ARDAHAN Kafkas Üniversitesi Ardahan M.Y.O
IĞDIR Kafkas Üniversitesi Iğdır M.Y.O.
YALOVA Uludağ Üniversitesi Yalova M.Y.O.
KARABÜK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi
KİLİS Gaziantep Üniversitesi Kilis M.Y.O.
OSMANİYE Çukurova Üniversitesi Osmaniye M.Y.O.
DÜZCE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
LEFKOŞA        ÖSYM Temsilciliği Bedrettin Demirel Cad.No:101

2- İŞKUR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde İstihdam Edilmek İsteyen Adaylara Duyuru

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak normal, özürlü ve eski hükümlü işçi sınavı, 2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile birlikte yapılacaktır. Sınava ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunları ile ön lisans ve lisans eğitimini tamamlanmış olanlar katılacaktır.

2004-KPSS, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM'nin sınav merkezi bulunan il ve ilçelerde ve Lefkoşa'da yapılacaktır. KPSS'ye girmek isteyen adaylar, 19-30 Nisan 2004 tarihleri arasında 2004-KPSS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan başvuru formunu ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alacaklardır.

Normal işçilerde, sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekirken özürlü ve eski hükümlü olarak sınava girenler için taban puan bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan normal, özürlü ve eski hükümlü işçi ihtiyaçlarına ilişkin işgücü talepleri, Resmi Gazete'de, Kurum internet sayfasında (www.ıskur.gov.tr), TRT 1 Teleteksinde ve Kurum ilan panolarında ilan edilecektir. Durumu işgücü talebinde belirtilen şartlara uygun olan adayların duyuruda belirtilecek süre içerisinde, sınav sonuç belgesi ile eğitim durumlarına ilişkin mezuniyet belgesi, varsa mesleğine ilişkin belge ya da sertifika ile bulundukları ildeki İŞKUR ünitesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal, özürlü ve eski hükümlü işçi ihtiyaçlarının karşılanmasında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa Daimi İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile bu konulara ilişkin Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Normal, özürlü ve eski hükümlü işçi alımları için merkezi sınav sonuçları, en az bir, en çok dört yıl süreyle geçerli olacak, ayrıca, yüksek puan almış olmak kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Bu konuda 2004 KPSS Kılavuzunun 17 nci sayfasından da bilgi alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber