2004 Temmuz KPSS sonrasında alım yapılacak KPSS-A kadroları

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
TABLO-2
A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER

AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazı kısaltmalar yapılmıştır. Testlere verilecek ağırlıklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiştir. Harflerin gösterdiği KPSS testleri şöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, EĞ: Eğitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, İK:İktisat, İA:İstatistik, İŞ:İşletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, Uİ:Uluslararası İlişkiler, YD:Yabancı Dil. Kurum ve kuruluşların kullanacakları test ağırlıklarının bulunduğu satırlarda, bu ağırlıklarda hesaplanmış KPSS puanlarının (KPSSP) numaraları küçük bir çerçeve içinde yer almaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartlar aranacağından bu şartlar her kurum için ayrı ayrı belirtilmemiştir. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları halinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olması gerekir. Bu kılavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları için bu koşulların istendiği varsayılacaktır. Aşağıdaki bilgiler adaylara yardımcı olmak amacıyla verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları aşağıdaki koşullarda gerektiğinde değişiklik yapabileceklerdir. Bu koşullar kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı için verecekleri basın ilanlarında kesinlik kazanacaktır.

Başbakanlık
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurumca yapılacak ilanda yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
KPSSP95


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DİE Uzman Yardımcısı (Genel İdare Hizmetleri) Merkez
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %60 oranında başarılı olmak.

KPSSP58


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DİE Uzman Yardımcısı (Genel İdare Hizmetleri) Taşra
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %60 oranında başarılı olmak.

KPSSP58


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DİE Uzman Yardımcısı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar, Gıda, Çevre, Endüstri Mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %70 oranında başarılı olmak.

KPSSP7


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DİE Uzman Yardımcısı (Teknik Hizmetler Sınıfı) Merkez
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Matematik, Ekonometri, İktisat, İstatistik, (Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %60 oranında başarılı olmak.

KPSSP34


Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: DİE Uzman Yardımcısı (Teknik Hizmetler Sınıfı) Taşra
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Matematik, Ekonometri, İktisat, İstatistik, (Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıl süreli Fakültelerin aynı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancı Dilden (İngilizce) %60 oranında başarılı olmak.

KPSSP34


Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdare ve İşletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP47


Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Giriş sınavı ilanında dört yıllık yükseköğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eğitim yapmış olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiş olmak.) KPSS Sınavının Yabancı Dil Testinde veya KPDS Sınavından Müsteşarlıkça belirlenip Giriş Sınavı ilanında duyurulan asgari Yabancı Dil Puanına sahip olmak. Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar.

KPSSP4


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat Mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Müsteşarlığımızın yapacağı sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil (İngiliz, Fransız, Alman dillerinden birinden) sınavında en az 20 doğru yanıt işaretlemiş olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak. Müsteşarlığımızca daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

KPSSP96


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Müsteşarlık tarafından verilecek giriş sınavı ilanında duyurulacaktır.
Diğer Koşullar: Müsteşarlığımızın yapacağı sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Müsteşarlığımızca daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak.

KPSSP108


Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1, MU:0,1, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibarıyla bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim programlarından birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Müsteşarlığımızın yapacağı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil (İngiliz, Fransız, Alman dillerinden biri) sınavından 70 ve daha yukarı puan almak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak.

KPSSP100


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, Uİ:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yıl sonu itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP82


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve İstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Alman, Fransız veya İngiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteşarlığınca verilecek ilanda belirtilecek sayıda KPSS yabancı dil sorusuna doğru cevap vermek.

KPSSP44


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gümrük Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriş Sınavına iki kere katılıp da başarısız olanlar giriş sınavına kabul edilmezler.

KPSSP44


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hukuk bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP21


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların İktisat bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP22


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların İstatistik bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP25


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların İşletme bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP23


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Maliye bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP24


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,15, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Matematik bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP92


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Mühendislik bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP17


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Kamu Yönetimi bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP30


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İA:0,1, İK:0,2, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP58


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Uluslararası İlişkiler bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP88


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,15, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Ekonometri bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP92


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 1
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Uluslararası Ticaret bölümünden ve bu bölüme denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2004 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP18


Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.

KPSSP6


Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi fakültelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun
olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.

KPSSP6


Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, İK:0,05, İŞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu veya en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış bulunmak). Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP109


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7. dereceden 10 adet, 8. dereceden 15 adet,
9. dereceden 16 adet.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıllık eğitim veren dengi yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP45


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Kurumca yapılacak olan yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş olmak. Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP21


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. (Mimar/Yüksek Mimar, İnşaat Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Elektrik Mühendisi/Yüksek Mühendisi unvanına sahip olanlar tercih edilecektir.)
Diğer Koşullar: Kurumca yapılacak olan yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş olmak. Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP70


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve dört yıl lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek.
Diğer Koşullar: Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak. İki defadan fazla Kurum Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak.

KPSSP35


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınav tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olduğuna dair belge.

KPSSP48


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP46


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP13


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,4, MU:0,1,
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Diğer Koşullar: KPDS/KPSS (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca) Yabancı Dil puanı 60 ve/veya üzerinde almak.

KPSSP111


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,1, Uİ:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Diğer Koşullar: KPDS/KPSS (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca) Yabancı Dil puanı 60 ve/veya üzerinde almak.

KPSSP112


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,3, EĞ:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından yapılacak yazılı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmamak.(Askerliğin yapılmış olması veya ertelenmiş olması).

KPSSP10


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,5
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından yapılacak yazılı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmamak.(Askerliğin yapılmış olması veya ertelenmiş olması).

KPSSP3


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 22
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, ÇE:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, KY:0,1, MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından yapılacak yazılı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmamak.(Askerliğin yapılmış olması veya ertelenmiş olması).

KPSSP113


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 31
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, Uİ:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversite veya Yüksekokulların Mühendislik, Kimyagerlik, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi bölümlerinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi bulunmamak.

KPSSP110


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurumca yapılacak ilanda yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Eğitim süresi en az dört yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapılacağı yılın ilk günü 30 yaşını doldurmamış olmak. Sigorta Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

KPSSP118


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Çalışma Uzman Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süre ile örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.(Askerliğini yapmış olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiş olmak.)

KPSSP115


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile dengi kurumlardan mezun olmak.
Diğer Koşullar: 30 yaşını geçmemiş olmak.

KPSSP89


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: AB Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,1, EK:0,05, HU:0,15, İK:0,05, İA:0,05, KY:0,05, Uİ:0,1, YD:0,25
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Fakültelerin İstatistik bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

KPSSP114


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

KPSSP116


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.

KPSSP5


Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Personel alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, Uİ:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri ile fakültelerin Matematik ve İstatistik bölümlerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP82


Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Meslek Memuru
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile Hukuk Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.

KPSSP36


Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday İdari Memur
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav tarihinden beş yıl öncesine kadar KPDS'den (İngiliz, Fransız veya Alman dillerinden) en az 70 puan almış olmak. Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.

KPSSP68


Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Haberleşme Teknik Personeli
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilgisayar eğitimi veren bölümlerin birinden (Bakanlığın takdiri esastır) mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.

KPSSP69


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP6


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP103


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıl süreli eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, iktisat ve İşletme Fakülteleri veya Yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı okulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP104


İçişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kaymakam Adayı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 59
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak. Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)

KPSSP37


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dernekler Denetçi Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak. Daha önce açılan Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavlarına iki defadan fazla katılmamış olmak.

KPSSP59


Kamu İhale Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kamu İhale Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.

KPSSP62


Kamu İhale Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kamu İhale Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Diğer Koşullar: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.

KPSSP5


Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mimarlık ve Şehir Plancılığı dallarında eğitim veren Türk veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışı okullardan mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP8


Kültür ve Turizm Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletmecilik, İdari Bilimler veya Turizm dallarında en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullar ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışı okullardan mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini bilmek. Yapılacak sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP53


Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
Test Ağırlıkları: GY:0,25, GK:0,1, HU:0,1, İA:0,05, İK:0,15, İŞ:0,05, MA:0,15, MU:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik ve Ekonometri lisans programlarından veya bunların dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.

KPSSP105


Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıllık üniversitelerin İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

KPSSP106


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.

KPSSP49


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gelir Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 500
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.

KPSSP49


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Vergi Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 400
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.

KPSSP49


Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gelirler Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2004 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Öngörülen ağırlıklarda hesaplanan KPSSP57 puan türünde 70 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuranlar arasında en yüksek puanlı 250 aday Gelirler Kontrolörlüğü Meslek Giriş Sınavına katılmaya hak kazanır. Meslek Giriş Sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine girebilir. Erkek adayların sınav tarihinde askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olması gerekir.

KPSSP57


Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hesap Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtdışı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Öngörülen ağırlıklarda hesaplanan KPSSP54 puan türünde 80 ve daha fazla puan almak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 aday içinde bulunmak.

KPSSP54


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSP56


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: İdarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).

KPSSP42


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: İdarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması. (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).

KPSSP42


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 100
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: İdarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması. (Yapmış, erteletmiş veya muaf olması gerekir).

KPSSP42


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: İdarenin yapacağı giriş sınavı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların askerlik görevini yapmaları veya giriş sınavı tarihinde erteletmiş bulunmaları gerekir.

KPSSP107


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 100
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve İş İdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak. Uzman yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.

KPSSP43


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve İş İdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. Giriş Sınavına en çok iki defa girilebilir.

KPSSP43


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve İş İdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Uzman yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.

KPSSP43


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Muhasebat Kontrolörü
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

KPSSP39


Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30 (en fazla)
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15 , MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

KPSSP40


Rekabet Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Rekabet Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyindeki programını sözlü sınav tarihi itibarıyla bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2004 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak (31.12.1973 ve daha önce doğanlar sınava başvuramazlar). Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.) KPSS'de Yabancı Dil Testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavında iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler.

KPSSP1


Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programları ile Sağlık İdaresi Yüksekokulu veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

KPSSP67


Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

KPSSP12


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

KPSSP51


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler, Yönetim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya yüksekokullarını ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak. Kurumun yapacağı sınava bir defadan fazla katılmamış olmak. Askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

KPSSP51


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari+Mühendis Kadroları Toplamı : 8
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat ve İşletme fakülteleri ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP84


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari+Mühendis Kadroları Toplamı : 8
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik alanlarında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP4


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari+Mühendis Kadroları Toplamı : 5
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik alanlarında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP4


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari+Mühendis Kadroları Toplamı : 5
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Yönetim Bilimleri, İletişim ve Ev Ekonomisi fakülte veya yüksekokullardan yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP84


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, İA:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllk eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme ve Mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı fakültelerden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adayların kurumlar için merkezi eleme sınavı tarihine kadar askerlik görevlerini yapmış veya bu tarihten itibaren en az bir yıl erteletmiş olmaları.

KPSSP64


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilmler Yönetim Bilimleri, İletişim fakültesi veya yüksekokullardan yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

KPSSP120


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Gıda Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, Hukuk, İktisat ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 30 yaşını aşmamak olmak. Yeterli İngilizce bilgisine sahip olmak (en az KPDS: C, TOEFL: 200).

KPSSP88


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kontrolör Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, İnşaat, Makine, Elektrik Mühendisliği fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).

KPSSP89


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat ve diğer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak. Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmak. Bu sınava iki defadan başka katılmamış olmak gerekir.

KPSSP8


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak. Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmak. Bu sınava iki defadan başka katılmamış olmak gerekir.

KPSSP117


Telekomünikasyon Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ya da yüksekokulların Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ile İletişim fakülteleri veya bölümlerinin birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak. Askerlik durumu tecilli yada yapmış olmak.

KPSSP77


Telekomünikasyon Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,35, İA: 0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ya da yüksekokulların Elektrik/Elektronik, Elektronik, Haberleşme, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, İşletme Mühendisliği ile Fizik ve İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 01.01.2004 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak. Askerlik durumu tecilli yada yapmış olmak.

KPSSP78


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Ekonomi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Kamu Yönetimi, İş İdaresi, Bankacılık, Sigortacılık, Hukuk, Maliye, Muhasebe, İstatistik, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği veya Matematik programlarında lisans yada yüksek lisans eğitimi almış olmak.
Diğer Koşullar: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Bankamız Uzman Yardımcısı Meslek Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak.

KPSSP1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Denetçi Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının; 1. grup: İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans, Ekonometri, Matematik, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 2. grup: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programlarından lisans yada yüksek lisan eğitimi almış olmak.
Diğer Koşullar: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Dentçi Yardımcılığı yazılı Meslek sınavına bir defadan fazla katılmamış veya Bankanın herhangi bir personel alımı sınavında sözlü sınav -mülakatta elenmemiş olmak. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak.

KPSSP1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Eğitim Araştırmacısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının İşletme programında lisans yada yüksek lisans eğitimi almış olmak.
Diğer Koşullar: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak.İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak.

KPSSP1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Araştırmacı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilan metninde yer alacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3, YD: Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Türkiye'de veya yurtdışında, Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği bir üniversitenin İktisat, Ekonometri, Maliye veya İşletme programlarından mezun olmaları veya dört yıllık yükseköğrenimden sonra İktisat, Ekonometri, Maliye veya İşletme programlarında yüksek lisans eğitimi almış olmak.
Diğer Koşullar: Sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak. Bankamızın Araştırmacı bilim sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak.

KPSSP119


Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kullanılabilecek Diğer Puan Türleri
Test Ağırlıkları: GY:0,6, GK:0,4 Puan Türü: KPSSP2
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, İK:0,5 Puan Türü: KPSSP9
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,6 Puan Türü: KPSSP11
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, ÇE:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP14
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, HU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP15
Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,1, İŞ:0,25, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP16
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İŞ:0,45, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP19
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,65, İK:0,15 Puan Türü: KPSSP20
Test Ağırlıkları: GY:0,25, GK:0,2, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,3 Puan Türü: KPSSP26
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,35, İŞ:0,35, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP27
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,6, İŞ:0,1 Puan Türü: KPSSP28
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,6 Puan Türü: KPSSP29
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, İK:0,2, MA:0,1, İA:0,1, KY:0,2 Puan Türü: KPSSP31
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,25, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,2 Puan Türü: KPSSP32
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, KY:0,2, Uİ:0,25, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP33
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP38
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,12, İK:0,12, MA:0,18, MU:0,18, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP41
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,3, ÇE:0,1, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP52
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP55
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, ÇE:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP60
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP61
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP63
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP65
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, ÇE: 0,15, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Ui:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP66
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, EK:0,05, İA:0,05, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP71
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP72
Test Ağırlıkları: GY:0,15 GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,15 Puan Türü: KPSSP73
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,1, MA:0,1, KY:0,15, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP74
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, İA:0,4, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP75
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,2, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP76
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,75 Puan Türü: KPSSP79
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP80
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,3, İK:0,15, İŞ:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP81
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,05, MA:0,05, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,15 Puan Türü: KPSSP83
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP85
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, MA:0,1, KY:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP86
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP87
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,2, İA:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP90
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,05, KY:0,1, Uİ:0,05, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP91
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,5 Puan Türü: KPSSP93*
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,5 Puan Türü: KPSSP94**
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1 Puan Türü: KPSSP97
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1 Puan Türü: KPSSP98
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, İK:0,1, İŞ:0,5, MU:0,1 Puan Türü: KPSSP99
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP101
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,1, İA:0,35, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP102


* Sadece ÖNLİSANS mezunları için
** Sadece ORTAÖĞRETİM mezunları için

Bu Habere Tepkiniz