2004 KPSS sınavı sonrasında atama yapılacak öğretmen kadroları

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TABLO-3A
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETMEN KADROLARINA ATAMAYA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER AÇIKLAMALAR:

Aşağıdaki bilgiler öğretmen kadrosuna atamaya esas 2004 KPSS'ye girecek adaylara yardımcı olmak amacıyla verilmiştir. Bu tabloda ilk defa öğretmen olarak atanacaklar için planlanan öğretmen kadrolarının yaklaşık sayıları yer almaktadır. Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazı kısaltmalar yapılmıştır. Öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak testlere verilecek ağırlıklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiştir. Harflerle gösterilen KPSS-öğretmenlik testleri şöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, EĞ:Eğitim Bilimleri. Öğretmen kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, sınav durumu gibi genel ve özel koşullar aranacaktır. Buna ek olarak, öğretmen kadrolarına atanacaklarda aranacak özel koşullar Milli Eğitim Bakanlığının vereceği ilanlarla duyurulacaktır. Bu koşullardan bazıları bu tablonun sonunda yer almaktadır. Bu Kılavuzda yer alan öğretmen kadrolarına başvuranlarda bu koşulların karşılandığı varsayılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdaki koşullarda ve alanlara ayrılan kontenjanlarda gerektiğinde değişiklik yapabilecektir.

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Öğretmen
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8 000
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,3, EĞ:0,4 KPSSP10

Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca giriş sınavı yapılmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda birinci sütun atamaya esas olan alan adını, ikinci sütun tahmini kontenjanı ve üçüncü sütun mezun olduğu yükseköğretim programının kodunu göstermektedir. Yükseköğretim program kodlarının sağ tarafında parantez içindeki sayılar ile ilgili açıklamalar "Tablo İle İlgili Açıklamalar" başlığı altında verilmiştir.

Beden Eğitimi ........................................... 200 .......... 7101(1), 7102, 7103(1), 7104(1), 7219(1), 8123(1)
Besin/Gıda Tek.Ev.Yön. ve Beslenme ........ 35 .......... 3102, 8124
Bilgisayar ................................................... 692 .......... 3126, 3125, 3127(1);(2), 3128, 3129(2), 8125(1);(2), 8141(1), 3124(1), 3258(1);(2);(3), 8143(1)
Biyoloji ........................................................ 35 .......... 3133(1), 3364
Coğrafya ..................................................... 35 .......... 3138(1), 3365
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ...................... 350 .......... 6214(1), 3216
Elektrik ......................................................... 30 .......... 3160(1), 3161, 3162(1);(14)
Elektronik/Telekomünikasyon ................... 60 .......... 3162(1);(4), 3163(1), 3164, 3166(1), 6167
El Sanatları ................................................. 30 .......... 3143, 8127
Felsefe ....................................................... 35 .......... 3180(1);(5), 3319(1);(6), 3367
Fen Bilgisi ................................................ 140 .......... 3181
Fizik ............................................................ 35 .......... 3182(1), 3184(1), 3368
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı .............. 50 .......... 3265, 3192, 3193, 3203
Güverte ......................................................... 10 .......... 3195(1)
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ......... 140 (30'u Arapça) .......... 3109(7);(15), 3110(7);(15), 6214(1)
İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) .................. 20 .......... 3171, 7144(8), 8133
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) ........................... 20 .......... 3102, 3178, 8120, 8130
İş Eğitimi (Ticaret) ...................................... 20 .......... 8134
Kimya .......................................................... 30 .......... 3240(1), 6241(1), 3369
Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Güzellik ............... 20 .......... 3247
Makine Ressamlığı ..................................... 10 .......... 3253, 3326, 5144
Matbaa ........................................................... 5 .......... 3255
Matematik ................................................... 200 .......... 6256(1), 3257(1), 3258(1);(9), 3370
Matematik (İlköğretim) ............................... 350 .......... 3217(16)
Metal İşleri .................................................... 10 .......... 3260
Mobilya ve Dekorasyon ................................ 15 .......... 3264
Muhasebe Grubu ...................................... 200 .......... 3213(1);(10), 3226(1);(10), 3254(1);(10), 3268(1);(10), 3270,
Müzik ............................................................ 35 .......... 7107(1);(11), 7108(1);(11), 7115(1);(11), 7116(1);(11), 7117(1);(11), 7118(1);(11), 7120(1);(11), 7122(1);(11), 7123(1);(11), 7124(1);(11), 7131(1);(11), 7134(1);(11), 7143, 7148(1), 7171(1);(11), 7221(1);(11), 7223(1);(11), 7224(1);(11)

Nakış ........................................................... 23 .......... 3273
Okul Öncesi Öğretmenliği/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği..... 400 .......... 3107, 3145(1), 6146, 3275, 8126
Rehber Öğretmen .................................... 670 .......... 3286(1), 3290, 8128
Resim/Grafik ................................................ 23 .......... 7160(1), 7188(1), 7196, 8140
Resim İş/Resim .......................................... 60 .......... 7144, 7188(1), 8137
Sekreterlik Grubu ...................................... 30 .......... 3137, 8142(1);(10)
Sınıf Öğretmenliği .................................... 1600 .......... 3309
Sınıf Öğretmenliği (Görme Engelliler) ...... 15 .......... 3194, 8135, 8136
Sınıf Öğretmenliği (İşitme Engelliler) ....... 50 .......... 3225, 8135, 8136
Sınıf Öğretmenliği (Zihin Engelliler) ....... 100 .......... 3363, 8135, 8136
Sosyal Bilgiler ............................................ 140 .......... 3317
Tarih ............................................................. 35 .......... 6324(1), 3371
Tekstil ............................................................. 2 .......... 3327, 3329, 3330
Tesisat Teknolojisi ........................................ 5 .......... 3333, 3172
Trikotaj ........................................................... 5 .......... 8139
Turizm Otelcilik Grubu ................................ 30 .......... 3244, 3305, 3337(1);(12),3338(1);(12), 6339(1);(12)
Türkçe ........................................................ 600 .......... 3344
Türk Dili ve Edebiyatı .................................. 400 .......... 3139(1), 3342(1), 3372
Yabancı Dil (İngilizce) ............................. 1000 .......... 3106(1), 3218(1), 3219(1), 3220, 3272(1)


TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(1) "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan "Pedagojik Formasyon" ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği " Sertifika Programlarından herhangi birini başarıyla tamamlayanlar.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilgisayar (yazılım), bilgisayar (donanım) bölümlerine atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak atanamazlar.

(3) Bilgisayar Alanı.

(4) Elektronik Alanı.

(5) En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler.

(6) En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler.

(7) İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar.

(8) İş Eğitimi Ana Sanat Dalı.

(9) Matematik Alanı.

(10) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumları mezunları.(İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Çince).

(11) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarlarının lisans mezunları.

(12) Yabancı dille öğretim yapan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Lisans) bölümleri (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Çince).

(13) Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı.

(14) Elektrik Alanı.

(15) Yükseköğretim kurumlarının Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar, İmam Hatip Lİsesi meslek derslerinden Arapça dersi öğretmenliğine, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği için 49 belirlenen kontenjan içinde kalmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek oranda KPSS'den aldıkları puan üstünlüğüne göre atanacaklardır.

(16) İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı mezunları ilköğretim kurumlarına atanırlar.

NOT: * Adayların atanacakları alanlar için belirlenen kontenjan sınırlılığındaki atamalarda KPSS'den aldıkları puanların eşit olması durumunda Eğitim Bilimleri Testindeki puan üstünlükleri esas alınır.

* Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları halinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olması gerekir.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):
1) Talim ve Terbiye Kurulunun 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı kararıyla değişik 1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olmak.

2) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında görev yapmasına engel olmadığını resmi sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

3) 31/12/2004 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

4) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak.

5) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulu'nun 340 sayılı Kararında belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak.

6) "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan "Pedagojik Formasyon" ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak.

7) MEB ve YÖK tarafından izin verilmemiş yükseköğretim kurumlarınca verilen pedagojik formasyon belgeleri kabul edilmeyecektir.

8) MEB ve YÖK işbirliği ile düzenlenen programlardan alınan "Pedagojik Formasyon" sertifikaları, lisans mezuniyetine bağlı alanda başvuru yapabilmek için kullanılacaktır.

9) Askerlik yükümlüsü olup;
a) Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapılacağı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını,
b) Askerlik görevi nedeniyle silah altında bulunanların 31/12/2004 tarihine kadar terhis olacaklarını,
c) Askerlik görevini yapmış olanlar ile muaf olanların bu durumlarını ilgili askerlik şubesi veya birliklerinden alacakları belge ile belgelendirmek.

10) 2004-KPSS'ye öğretmenlik için başvuracaklarda, lisans düzeyinde mezun olmuş ya da lisans öğreniminin son sınıfında (4'üncü sınıf) öğrenim görürken girmiş olmak,
koşulları aranır.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranmaz.

 

Bu Habere Tepkiniz