Atama yapılacak KPSS-B kadroların koşul ve açıklamaları

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TABLO-3B'DE YER ALAN KADROLARIN KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 3. Sınav tarihi itibarıyla (35) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 5. Cinsiyeti erkek olmak.
Bk. 7. Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 8. Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.
Bk. 9. T.S.K. sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşullarını taşımak ve sevk edilecek askeri hastaneden sağlam raporu almak.
Bk. 13. Sınav tarihi itibarıyla (30) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 14. Lise dengi okulların Elektrik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 15. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat Bölümü mezunu olmak.
Bk. 17. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Bk. 19. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
Bk. 20. Lise dengi okulların İnşaat Bölümü mezunu olmak.
Bk. 21. Lise dengi okulların Makine Bölümü mezunu olmak.
Bk. 23. Lise dengi okulların Motor Bölümü mezunu olmak.
Bk. 31. Lise dengi okulların Metal İşleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 34. E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Bk. 38. Sınav tarihi itibarıyla (25) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 39. Lise dengi okulların Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Bölümü mezunu olmak.
Bk. 41. Lise dengi okulların Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 43. Lise dengi okulların Yapı Ressamlığı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 45. Sınav tarihi itibarıyla (27) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 46. Meteoroloji Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 48. Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
Bk. 50. Sınav tarihi itibarıyla (32) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 52. Lise dengi okulların Elektronik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 53. Lise dengi okulların Soğutma ve İklimlendirme Bölümü mezunu olmak.
Bk. 55. Sınav tarihi itibarıyla (36) yaşından gün almamış olmak.
Bk. 59. Adalet Yüksekokulu veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
Bk. 60. İki yıllık yüksekokulların Elektrik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 62. M.E.B.'dan onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak.
Bk. 66. İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Donanımı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 69. İki yıllık yüksekokulların Elektronik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 72. İki yıllık yüksekokulların Kimya Bölümü mezunu olmak.
Bk. 73. İki yıllık yüksekokulların Makine Bölümü mezunu olmak.
Bk. 76. B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Bk. 79. Cinsiyeti kadın olmak.
Bk. 80. İngilizce bilmek.
Bk. 81. 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
Bk. 82. Fakültelerin Psikoloji Bölümü mezunu olmak.
Bk. 83. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.
Bk. 84. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 85. Fakültelerin Kütüphanecilik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 86. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 87. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak.
Bk. 89. Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak.
Bk. 91. Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Bk. 92. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 94. Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 95. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya fakülte veya yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
Bk.103. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Bk.104. Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
Bk.105. Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.106. Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.109. Fakültelerin İşletme-İktisat Bölümü mezunu olmak.
Bk.110. Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak.
Bk.112. KPDS en az B seviyesinde İngilizce bilmek.
Bk.113. Konusuyla ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
Bk.114. Muvazzaf askerlik hizmetini Komando ya da Jandarma Komando olarak tamamlamış olmak.
Bk.115. Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından ?Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir? ibareli sağlık kurulu raporu almak.
Bk.120. Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olmak.
Bk.123. Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.127. Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak.
Bk.131. Fakültelerin Fizik Bölümü mezunu olmak.
Bk.142. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.144. Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.
Bk.148. Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak.
Bk.149. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Bk.150. Fakültelerin İktisat Bölümü mezunu olmak.
Bk.151. Arapça ve Osmanlıca yazılan eser ve el yazmalarını okumak ve Türkçeye çevirmek konusunda ders aldığını belgelemek.
Bk.152. Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.155. KPDS'de en az C seviyesinde İngilizce bilmek.
Bk.156. Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.159. Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
Bk.160. Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.162. Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak.
Bk.164. İstenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.
Bk.168. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Ebelik Bölümü mezunu olmak.
Bk.173. İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.
Bk.181. Fakültelerin Yönetim ve Organizasyon Bölümü mezunu olmak.
Bk.184. Fakültelerin Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.
Bk.193. Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 210. Lise veya lise dengi okul mezunu olmak.
Bk. 211. Iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Bk. 216. Lise dengi okulların Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 217. Lise dengi okulların Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı veya Radyoloji Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 226. Aşçı Bonservisi sahibi olmak.
Bk. 229. Imam Hatip Lisesi mezunu olmak.
Bk. 230. Lise dengi okulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 232. Laborant Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 233. Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak.
Bk. 234. Aşçılık Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 237. Ticaret Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 242. M.E.B'den onaylı Daktilo Sertifikası sahibi olmak.
Bk. 244. Fakültelerin İstatistik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 245. Fakültelerin Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 251. Lise dengi okulların Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı dahil) Bölümü mezunu olmak.
Bk. 252. Cinsiyeti erkek olmak ve muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
Bk. 255. Cinsiyeti erkek olmak ve muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
Bk. 256. İki yıllık yüksekokulların Radyoloji Bölümü mezunu olmak.
Bk. 302. Bu kılavuzda ?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? bölümünde ?2.2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ? kısmına bakınız (Sayfa 19). Bk. 304. Bu kılavuzda ?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? bölümünde ?2.2.2. PROGRAMCI? kısmına bakınız (Sayfa 18).
Bk.305. Bu kılavuzda ?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? bölümünde ?2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ? kısmına bakınız (Sayfa 18).
Bk. 306. Bu kılavuzda ?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? Bölümünde ?2.2.7. PEDAGOG? kısmına bakınız (Sayfa 19).
Bk. 307. Bu kılavuzda?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? Bölümünde ?2.2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI? kısmına bakınız (Sayfa 19).
Bk. 308. Bu kılavuzda?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? Bölümünde ?2.2.5. PSİKOLOG? kısmına bakınız (Sayfa 19).
Bk. 309. Bu kılavuzda?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? Bölümünde ?2.2.8. MUHAFAZA MEMURU? kısmına bakınız (Sayfa 19).
Bk. 310. Bu kılavuzda?BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI? Bölümünde ?2.2.6. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI? kısmına bakınız (Sayfa 19).
Bk. 405. Kaloriferci bonservisi sahibi olmak.
Bk. 406. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.
Bk. 407. İki yıllık meslek yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 416. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.
Bk. 417. Fakültelerin Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 425. Fakültelerin İşletme, İktisat, Ekonomi ve İşletme İktisat Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Bk. 427. İmam Hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak.
Bk. 429. İki yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 430. İki yıllık yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 431. Lise dengi okulların Anestezi Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 432. Lise dengi okulların Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı bölümü mezunu olmak.
Bk. 433. Lise mezunu olmak.
Bk. 434. Lise dengi okulların Ebelik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 438. İki yıllık yüksekokulların Laboratuvar Bölümü mezunu olmak.
Bk. 439. C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
Bk. 441. Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk.442. Lise dengi okulların Tekstil Bölümü mezunu olmak.
Bk. 446. Lise dengi okulların Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 447. Lise dengi okulların Radyoloji Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 448. İki yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 451. İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü mezunu olmak.
Bk. 455. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma Bölümü mezunu olmak.
Bk. 456. Lise dengi okulların Tesisat Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 459. Fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların Sosyal Hizmetler Bölümü veya Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.
Bk. 460. Fakültelerin İktisat, İşletme veya İşletme-İktisat Bölümü mezunu olmak.
Bk. 461. İki yıllık yüksekokulların Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olmak.
Bk. 462. Fakültelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 463. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 464. 3308 Sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
Bk. 465. Fakültelerin Heykel Bölümü mezunu olmak.
Bk. 466. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen İmam-Hatiplik Belgesine sahip olmak.
Bk. 467. Konusu ile ilgili alanlarda Doktora Diplomasına sahip olmak.
Bk. 468. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Stajyer Vaizlik Belgesine sahip olmak.
Bk. 469. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Müezzin- Kayyımlık Belgesine sahip olmak.
Bk. 470. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği Belgesine sahip olmak.
Bk. 471. Lise dengi okulların Ağaç İşleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 472. Lise dengi okulların Tekstil Boya-Baskı-Desen Bölümü mezunu olmak.
Bk. 473. Lise dengi okulların Çinicilik ve Seramik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 474. İki yıllık yüksekokulların Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 475. İki yıllık yüksekokulların Elektrik veya Elektrik- Elektronik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 476. İki yıllık yüksekokulların Metal İşleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 477. İki yıllık yüksekokulların Gümrük İşletme Bölümü mezunu olmak.
Bk. 478. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Güverte Bölümü mezunu olmak.
Bk. 479. İki yıllık yüksekokulların Güverte Bölümü mezunu olmak.
Bk. 480. Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Bk. 481. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat veya Elektrik Bölümü mezunu olmak.
Bk.482. Microsoft Visual, Basic, SQL, EXCHANGE programlama dilleri ya da yazılımlarında bonservis sahibi olmak.
Bk. 483. Tarım Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 484. İki yıllık yüksekokulların Odyometri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 485. Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 486. Maliye Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 487. Lise dengi okulların Bilgisayar İşletimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 488. MEB onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası sahibi olmak.
Bk. 489. İki yıllık yüksekokul mezunu olup MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak.
Bk. 490. İki yıllık yüksekokulların İşletmecilik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 491. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 492. Fakültelerin Fizik, Matematik-Bilgisayar, Matematik veya İstatistik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 493. İki yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 494. İki yıllık yüksekokulların Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 495. İki yıllık yüksekokulların Ağaç İşleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 496. İki yıllık yüksekokulların Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 497. Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 498. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 499. Lise dengi okulların Matbaa veya Matbaacılık Bölümü mezunu olmak.
Bk. 500 Fakültelerin Arşivcilik veya Kütüphanecilik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 501. Fakültelerin Arşivcilik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 502. Lise dengi okulların Büro Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 503. Fakültelerin Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak.
Bk. 504. İki yıllık yüksekokulların Makine veya Gemi Makineleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 505. Lise dengi okulların Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 506. Lise dengi okulların Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz) Bölümü mezunu olmak.
Bk. 507. Fakültelerin Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat veya Ekonomi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 508. İki yıllık yüksekokulların Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama veya Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü mezunu olmak.
Bk. 509. Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olmak.
Bk. 510. İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama veya Büro Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 512. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunu olmak.
Bk. 513. İki yıllık yüksekokulların Radyo ve TV Yayımcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı veya Radyo- Televizyon Tekniği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 514. MEB'den onaylı Spikerlik Sertifikası sahibi olmak.
Bk. 515. Fakültelerin Eğitim Programları Anabilim Dalı mezunu olmak.
Bk. 516. Lise dengi okulların Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 517. İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Programcılığı (İnternet) Bölümü mezunu olmak.
Bk. 519. Lise dengi okulların Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar (Yazılım) veya Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.
Bk. 520. Lise dengi okulların Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği veya Bilgisayar İşletimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 521. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) veya Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma Bölümü mezunu olmak.
Bk. 522. Sıhhi Tesisatçı Bonservisi sahibi olmak.
Bk. 523. Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.
Bk. 524. Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi, Veteriner Sağlık/Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi veya lise dengi okulların Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 525. Fakültelerin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 526. Lise dengi okulların Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.
Bk. 527. Fakültelerin İstatistik, Matematik veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Aktüerya Bölümü mezunu olmak.
Bk. 528. İki yıllık yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.
Bk. 529. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 530. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Jeoloji Mühendisliği veya Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
Bk. 531. İki yıllık yüksekokulların Aşçılık Bölümü mezunu olmak.
Bk. 532. MEB'den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
Bk. 533. Boy uzunluğunun net olarak 1.70 m'den kısa olmamak.
Bk. 535. İki yıllık yüksekokulların Maliye, Muhasebe, Personel Yönetimi, Sosyal Bilimler, Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) veya Bilgi Yönetimi (internet) Bölümü mezunu olmak.
Bk. 536. Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, İşletme-İktisat, Kamu Yönetimi, fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların İşletme Bilgi Yönetimi veya en az dört yıl süreli yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.
Bk. 537. Lise dengi okulların Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak.
Bk. 538. Lise mezunu olmak veya lise dengi okulların Motor Bölümü mezunu olmak.
Bk. 539. İki yı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber