Danıştay'dan KBYS Kılavuzu Kararı

2006 yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınav Kılavuzunun 2. maddesinde, "yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dahil, aylıksız izinde geçirilen süreler"in, kıdemde esas alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Sözkonusu hükmün yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi, davacı lehine karar vermiş ve hükmün "yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dahil" ibaresinin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2007 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KILAVUZDA YER ALAN HÜKÜM

KSYS sınava başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 12-30 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Bu başvuru işlemlerinin dayanağını sınava ilişkin 2005 KBYS kılavuzu oluşturmuştur. Bu kılavuzun "Kıdem (Hizmet Süresi) Bilgileri" başlıklı bölümünde şu açıklama yer almıştır.

? Kıdemde esas alınacak hizmet süreleri;
1. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan daha önce öğretmen unvanını kazandıktan sonra, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcısı kadroları ile MEB'in diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolara atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri,
2. Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri (Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin kıdemlerinin belirlenmesinde ilgili il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenecek hizmet çizelgelerinde belirtilen göreve başlama-ayrılma arasında geçen süreler esas alınacaktır.),
3. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
4. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman ile 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra Bakanlığın asıl öğretmen kadrosuna atananların, iki yılı hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri.

? Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri;
1. Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle öğretmenlik bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenlerin sadece ilk adaylık süreçleri kıdemde esas alınmayacaktır.),
2. Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil, aylıksız izinde geçirilen süreler,
3. Öğretmenliğe atanmadan önce geçirilen hizmet süreleri,
4. Sözleşmeli, vekâleten, ek ders ücreti karşılığı ve benzeri hizmet süreleri.

DANIŞTAYIN KARARI

Danıştay 2'nci Dairesi 2006/1226 sayılı esas nolu kararında kılavuzda yer alan "2. Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil, aylıksız izinde geçirilen süreler" ibaresinin "Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil" bölümü hakkında yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kural olarak, bir düzenleyici işlemin iptal olması halinde, işlem ilk haline dönmektedir. Ancak burada dava açan hizmet süresini yeniden hesaplattırıp da uzman öğretmenlik sınavına girmeyi hak edecek olsa dahi, bir kişi için ÖSYM tarafından yeni bir KBYS sınavı açılması mümkün olamayacaktır. Burada fiili bir uygulanamamazlık olacaktır.

Diğer taraftan, bundan sonraki KBYS sınav kılavuzunda yukarıda yer verilen Danıştay kararı ile uyumlu bir değişiklik yapılacaktır. Bir başka deyişle öğretmenlerin hizmet süresinin tespitinde, yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de, dikkate alınacaktır.

Bu Habere Tepkiniz