Öğretmenlerin 2004 Yılı Yer Değiştirmelerine İlişkin Soru ve Cevaplar

12-19 Nisan 2004 tarihleri arasında başvuruları alınan il içi yer değişikliğinin ardından 3 Mayıs 2004 tarihi itibariyle iller arası yer değişikliği başvuruları da başlamıştır. Başvurular, 16 Mayıs 2004 tarihine kadar yapılabilecektir. İller arası yer değiştirmelerine ilişkin olarak geçen hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca geniş bir açıklama yapılmış ve bu açıklama sitemizde yer almıştır. Ancak, sitemize gelen soruların benzeşmesi nedeniyle MEB'in bu açıklamasını tekrar yayımlıyoruz.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1. Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularında Bakanlık kararnamesi dikkate alınarak İLSİS veri tabanına işlenen branşı geçerli olacaktır. Alan değişikliği konusundaki başvurular, eylül ayında başvurulması hâlinde yeniden değerlendirilecektir.

2. 4855 sayılı Kanun kapsamında olanlar il içi yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3. Diğer alanlarda olduğu gibi Anadolu liseleri öğretmenleri de kendi yerleşim yerlerinde (hizmet alanında) en fazla (4) okul/kurum, farklı yerleşim yeri isteyenler en fazla (2) yerleşim yeri isteyebilecekler. Bunların atamaları sıralı okullar dikkate alınarak Bakanlıkça (ilgili Atama Dairesince) yapılacaktır.

4. Zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmen eşlerden 3 yılını dolduran zorunlu hizmet bölgesine gitmek üzere başvuru formu dolduracaktır. Diğer eş ise, adaylığının kaldırılması koşuluyla kendi isteği doğrultusunda istiyorsa eşiyle birlikte başvuruda bulunabilecektir.

5. Birinci hizmet bölgesinde görevli olup zorunlu çalışma yükümlüsü olanlardan, askerlikte geçen süre, hizmet süresine dahil edilmediğinden 3 yıllık süreyi doldurmamışsa, bu öğretmenlere başvuru formu doldurulmayacak, doldurulması da istenmeyecektir.

6. Bir okulda çalışırken aynı hizmet alanı içinde isteği dışında başka bir okula atananların hizmetleri İLSİS atama modülünde birleştirilmekte ve 2 yılını dolduruyorsa il içi yer değiştirme hakkına sahip olmaktadır. Bu durum veri tabanında yer almaktadır.

7. Konut puanı, kurumlar tercihinde değil, konutun bulunduğu yerleşim yeri tercihinde dikkate alınacaktır. Konut puanı, sadece konutun bulunduğu hizmet alanı (yerleşim yeri) için tercihte bulunanlara verilecek ve değerlendirmeye alınacaktır.

8. Okul/kurum tercihinde bulunan öğretmenlere beyan ettikleri konutla ilgili dört (4) puan eklenmemesi gerekmektedir.

9. Daha önce yer değiştirmiş olması nedeniyle kullanılan ?mehil? süresi, atanılan ilin hizmet süresi içinde değerlendirilecektir.

10. Depoda bulunan öğretmenler il içi için sıraya alınmayacaktır (15.04.2004/3 sayılı Karar).

11. Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmen konumunda olanlar, istekleri doğrultusunda il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

12. Eşlerden biri zorunlu çalışma bölgesinde görevli olup, çalışma süresini tamamlamış veya 30.09.2004 tarihine göre tamamlayacak olanın, birinci bölgede bulunan ve zorunlu hizmet yükümlüsü olan eşi, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olacak ve başvuru formu doldurmayacaktır.

13. Özür durumuna bağlı olarak birinci hizmet bölgesi kapsamında yer alan illere gelen öğretmenlerden, 3 yılını tamamlayanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, eksik kalan zorunlu hizmetlerini yerine getirmek üzere en düşük hizmet puanlı öğretmenlerden başlanarak bulundukları ilin (D) ve (E) sınıflarındaki ilçelerin yerleşim yerlerine atanacaklardır.

14. İlgi (a) Yönetmeliğin 15/c maddesine göre yer değiştirme isteğinde bulunacakların başvuruları, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları ile birlikte yapılacaktır.

15. Zorunlu bölge hizmeti kapsamında bulunan öğretmenlerin çeşitli afetlere dayalı olarak yapılan nakil işlemleri, nakil sonucu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıllık çalışma süresi sonunda zorunlu bölge illerine gönderilecektir.

16. Bedensel engelli olup, Bakanlığımızda oluşturulan uzman komisyonunca 11.06.2000 tarihi nden sonra öğretmenliğe ilk defa atanması nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi olan öğretmenlerden 3 (üç) yılını tamamlamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere elektronik başvuru formu doldurmayacaklardır.

17. 11.06.2000 tarihinden sonra öğretmenliğe ilk defa atanması nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 3 (üç) yılını tamamlamış öğretmenlerden; eşi askerde olup 30.09.2004 tarihinden sonra terhis olacaklarını belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere elektronik başvuru formu doldurmayacaklardır.

18. Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olmayıp norm kadro fazlası öğretmen konumunda olanlar, istekleri doğrultusunda il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

19. Daha önceden çeşitli sebeplerle atanmış ve görevine başlamamış olanların alanlarına göre doldurduğu norm kadrolar, internet ortamında ilân edilmesi aşamasında "Kapalı" olarak gösterilecektir.

20. Yurt dışında geçici görevli olup kadrosu il millî eğitim müdürlüklerine alınan öğretmenler, Elektronik Başvuru Formunu doldururken "res'en" seçeneğini kullanması gerekiyor. Bu durumda yer değişikliği isteğinde bulunacak öğretmenler isterse yerleşim yeri, isterse kurum tercihinde bulunabileceklerdir.

21. Kılavuzun (Genelge: 06.04.2004/29) 20'nci sayfasında yer alan takvime göre özür durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 01 Haziran 2004'te başlayacaktır.

22. 2004 yılı yer değiştirme döneminde yönetmeliğin amir hükmü gereğince aynı yerleşim yeri isteyip il içi yer değiştirme istekleri gerçekleştirilenlerden, aynı alanda olmaları esas alınmak kaydıyla ikametleri sebebiyle karşılıklı yer değiştirme istemeleri hâlinde, istekleri yerine getirilecektir.

23. İl içi yer değiştirmeleri gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin Kılavuzda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla iller arasında da yer değişikliği isteğinde bulunabilecekleri uygun görülmektedir.Bu kapsamdaki öğretmenlerimizin iller arası yer değişikliği başvurusu yapmaları sağlanacaktır; ancak iller arası yer değişikliği istekleri gerçekleşmiş ise il içi okul/kurum veya yerleşim yeri sıraları iptal edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber