1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS ile yerleşen aday, güvenlik soruşturması sonuçlanana kadar, özel sektörde çalışabilir mi?

Güvenlik soruşturmaları artık uzun sürüyor. KPSS ile yerleşen adaylar, güvenlik soruşturmaları bitene değin özel sektörde SSK'lı olarak çalışabilir mi?
16 Mayıs 2017 10:12
Yazdır
KPSS ile yerleşen aday, güvenlik soruşturması sonuçlanana kadar, özel sektörde çalışabilir mi?

SORU: İyi günler... Forumda bulamadım daha doğrusu hiçbir yerde bu konu hakkında bilgi bulamadım sizden yardım istiyorum. Sorum şu şekilde ;

2016/2 ile atandım , atandığımda bir işte çalışmıyordum ve belgeleri teslim ederken de herhangi bir işte çalışmadığımı belirttim. Guvenlik soruşturması bitene kadar belki de aylar sürecek bu süreçte özel sektörde sigortalı bir işe girmem sorun olur mu , diyelim girdim ve çalışmakta iken atamam olursa ve 15 gün içerisinde atandığım yerde göreve başlamam istenirse ne yapmam gerekir ? Şimdiden teşekkür ederim

CEVAP:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
" hükmü, 50. maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 28. maddesinde memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmış, 125. maddesinde "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiiline karşılık kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası getirilmiştir.

03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde "Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir." hükmü, 25. maddesinde "Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu'nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü, 26. maddesinde "KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi'nde ve Tercih Formu'nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler." hükmü bulunmaktadır.

Sorunuzdan yerleştirme işleminizin yapıldığını ancak henüz atamanızın tamamlanmadığını anlıyoruz. Bundan sonra yerleştiğiniz kurumdaki sınav değerlendirme komisyonu tarafından memurluk için aranılan nitelikleri (48. madde) taşıyıp taşımadığınızı incelenecek, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanız yaptırılacak, ardından uygun görülmeniz halinde atama işleminiz başlatılacaktır.

"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" memuriyete giriş şartı değil, memur olanların yasakları arasında sayılmaktadır.

Buna göre atamanız tamamlanmadan memur sayılamayacağınız için memurluğun hak ve yasaklarına tabi olmazsınız. Bu nedenle atamanız yapılana kadar başka bir işte çalışmanıza engel bir durum olmadığını düşünüyoruz. Ancak, atamayla birlikte derhal bu işten ayrılmanız gerekmektedir. Aksi halde hem göreve başlama işlemleri sırasında sosyal güvenlik açısından sorun yaşanacak hem de hakkınızda "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiili sebebiyle disiplin süreci başlatılabilecektir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 3 4
Bu haber 36,186 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam