Davalar, OHAL komisyonu değil, kurum aleyhine açılacak

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeye göre OHAL İnceleme Komisyonu tarafından itirazı reddedilenler kurumlarına karşı iptal davası açabilecek !

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mayıs 2017 13:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Davalar, OHAL komisyonu değil, kurum aleyhine açılacak

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunda önemli düzenlemelere gidildi.

Bunlardan birisi de, maalesef bir türlü üyeleri dahi belirlenemeyen OHAL İnceleme Komisyonun vereceği kararla karşı açılacak iptal davaları ile ilgili oldu.

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Açılacak Davalarda Husumet" başlıklı Ek 1 inci maddede şu hüküm bulunmaktadır:

"Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,

b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Milli Savunma Bakanlığı,

c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Milli Eğitim Bakanlığı,

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,

f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı,

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Milli Eğitim Bakanlığı,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Milli Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,

Aleyhine açılır."

Eklenen bu hükümle, kamu görevinden ihraç edilenlerden itirazları Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca reddedilenler, bu işleme karşı iptal davalarını mezkur komisyona karşı değil, Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde en son görev yaptığı kurum aleyhine dava açacaklardır. Bu durumda, komisyon kararları ile ilgili Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecektir.

Böylelikle, ilerleyen dönemde OHAL İnceleme Komisyonun vereceği kararlara karşı açılacak iptal davalarını savunmak ihraç edilen kişilerin eski kurumlarına düşecektir.

Yavuz Selim KAPLAN

Bu Habere Tepkiniz