Görev Tazminatı Kararı Ne Anlam İfade Ediyor?

Görev tazminatı ödenmesine imkan sağlayan üç hukuki düzenleme bulunmaktadır. 1- 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2- Bu BKK'nin dayanağı olan 631 sayılı KHK, 3- 631 sayılı KHK'nın dayanağı olan 4639 sayılı yetki Kanunu... Danıştay İdari Dava Dairesince görüşülen davada, görev tazminatı ödenmesine esas 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin iptali istenilmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2007 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay 11. Dairesince görüşülen davada görev tazminatı ödenmesine esas 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin iptali istenilmiştir. Bu madde şu şekildedir:

"Madde 1- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
- 6.000 olanlara 9.000,
- 5.500 - 4.500 olanlara 7.000,
- 4.000 ve daha az olanlara 6.000,
gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir."

Bu maddeye dayanılarak makam tazminatı alan memurlara görev tazminatı ödenmektedir.

Danıştay 11. Dairesi bu maddenin iptali yönündeki istemi uygun görmemiştir. Ancak, davacı, Danıştay 11. Dairesinin bu kararını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz etmiş ve temyiz sonucu verilen kararda 11. madde yönünden verilen kararın uygun omadığını karara bağlamıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu yeni kararı sonucunda dava yeniden Danıştay 11. Dairesince görüşülecektir. Danıştay 11. Dairesi büyük bir ihtimalle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı doğrultusunda 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin yürürlüğünü durduracaktır.

Bu şu anlama gelecektir? Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde hiçbir memura görev tazminatı ödenemeyecektir. İşte bu halde yeni bir düzenleme yapılması kaçınılmazdır. Zaten bahis konusu olan ve görev tazminatı kesilecek olan kişiler üst düzey memur olduğu için yeni düzenleme çok hızlı bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz.

İşte bu durumda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunu Kararının gereçesinde yer alan ve 5 yıl hizmeti olan memurların durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Zira Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunu Kararında, tazminatın dayanağını oluşturan 631sayılı KHK'nın 11. maddesinin, sadece makam tazminatı alanlara değil en az beş hizmet yılını dolduranlara da görev tazminatı ödenmesini hükme bağlamış olmasına rağmen çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararında "en az beş hizmet yılını dolduran" memurların yer almadığı belirtilmiştir.

Özetleyecek olursak, Danıştay 11. Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı doğrultusunda davayı karara bağlarsa, çıkarılacak yeni Bakanlar Kurulunda "en az beş hizmet yılını dolduran" memurlara da görev tazminatını verecek bir düzenleme yer almalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber