11 öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti?

Talim ve Terbiye Kurulu, 11 öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini düzenleyen kararında değişikliğe gitti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Haziran 2017 13:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
11 öğretmenlik branşında, kimlerin atanabileceği değişti?

Haziran ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı.

Dergide yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, Kurulun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede değişiklik yapıldı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 25, 33, 40, 46, 50, 57, 58, 67, 73, 88 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve 90 sıra numarasıyla "Sivil Havacılık Alanı" eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür

SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

OKUTACAĞI DERSLER

25

Gazetecilik

1. Gazetecilik (*)

2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

3. Televizyon Gazeteciliği (*)

4. Medya İletişim Sistemleri (*)

5. Medya ve İletişim Sistemleri (*)

6. Basım ve Yayımcılık (*)

7. Basın ve Yayın (*)

8. İletişim (*)

9. İletişim Sanatları (*)

10. Medya ve İletişim (*)

11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)

12. İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı (*)

13. İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri (*)

¦ Gazetecilik Alanının;

Yazılı Basın Muhabirliği

TV Muhabirliği

Sayfa Sekreterliği

Foto Muhabirliği dallarının alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

¦ Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri

33

Harita-Tapu-

Kadastro

1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)

2. Harita Mühendisliği (*)

3. Şehir ve Bölge Planlama (*)

4. Geomatik Mühendisliği (*)

¦ Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

Haritacılık

Tapuculuk

Kadastroculuk

dallarının alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

Harita-Tapu- Kadastro Tekniği

Harita-Tapu- Kadastro Hukuk

1. Hukuk Fakültesi (*)

2. Tapu Kadastro Bölümü (*)

¦ Harita-Tapu-Kadastro Alanının;

Mesleki Gelişim

Medeni Hukuk

Borçlar ve Ticaret Hukuku

Medeni Usul ve İcra Hukuku

Akitli-Akitsiz İşlemler

İ dare Hukuku

Ceza Hukuku

Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri

Resmi Yazışmalı İşlemler

Kadastro Hukuksal

İşlemleri dallarının alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların Harita-Tapu- Kadastro alanına ait Hukukla ilgili alan/dal dersleri

40

İnşaat

Teknolojisi

1. Yapı Öğretmenliği/Eğitimi

2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

3. Yapı Tasarım Öğretmenliği

4. İnşaat Mühendisliği (*)(**)

(**) 1,2 ve 3'üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

¦ İnşaat Teknolojisi Alanının;

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

İç Mekan Teknik Ressamlığı

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

Restorasyon

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

Ahşap Yapı Sistemleri

Betonarme Yapı Sistemleri

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

Çatı Sistemleri

Yapı İç Mekan Dekorasyonu

Yapı Yalıtımı

Yapı Yüzey

Kaplama dallarının alan/dal dersleri

¦ Rayl ı Sistemler Teknolojisi Alan ı n ı n;

Rayl Sistemler

İnşaat dal n n alan/dal dersleri

¦ Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Harita-Tapu-Kadastro Alan n n;

Haritac l k ve Kadastroculuk dallar n n Hukuk dersleri d ş ndaki alan/dal dersleri

¦ Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Boyac l k ve Yüzey Haz rlama

Döşeme ve Duvar Kaplamac l ğ

S vac l k

Mermercilik ve Süsleme Taşç l ğ (Masif Taş Kaplama derslerine)

İnşaat Malzemeleri Sat ş

Elemanl ğ dal dersleri (**)

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.

Yapı Tasarım

Yapı

Dekorasyon

1. İç Mimarlık (*)

2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*)

¦ İnşaat Teknolojisi Alan n n;

Restorasyon

İç Mekan Teknik Ressaml ğ

Yap İç Mekan Dekorasyonu dallar n n alan/dal dersleri

¦ Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

İnşaat Malzemeleri Sat ş Elemanl ğ dal dersleri (**)

(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.

46

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm

Rehberliği Öğretmenliği

2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3. Turizm Öğretmenliği

4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm

Rehberliğ i (*)

8. Turizm İşletmeciliği (*)

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)

10. Konaklama İşletmeciliği (*)

11. Seyahat İşletmeciliği (*)

12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)

13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)

14. Turizm ve Rehberlik (*)

15. Turizm ve Otelcilik (*)

¦ Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Alanının;

Ön Büro

Kat Hizmetleri

Operasyon

Rezervasyon dallarının alan/dal dersleri

¦ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

Servis

Bar

Hosteslik dallarının alan/dal dersleri

¦ Eğlence Hizmetleri Alanının;

Animatörlük

Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri

¦ Pazarlama ve Perakende Alanının;

Satış Elemanlığı

Sigortacılık

Emlak Komisyonculuğu

Gıda Satış

Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri

¦ Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

¦ Kat Hizmetleri Teknolojisi alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri

¦ Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek

dersleri

¦ Diğer alanların Konaklama ve

Seyahat Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

¦ İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

¦ Girişimcilik

50

Matbaa/Matbaa

Teknolojisi

Matbaa Öğretmenliği

¦ Matbaa/Matbaa Teknolojisi Alanının;

Baskı Öncesi

Ofset Baskı

Flekso Baskı

Tifdruk Baskı

Serigrafi ve Tampon Baskı

Baskı Sonrası

dallarının alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların Matbaa/Matbaa

Teknolojisi alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine)

Muhasebe ve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

İktisat (*) (**)

İşletme (*) (**)

Maliye (*) (**)

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

Muhasebe ve Finansman Alanının;

Bilgisayarlı Muhasebe

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri

Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri

Pazarlama ve Perakende Alanı nı n;

Satış Elemanlığı

Sigortacı lı k

Emlak Komisyonculuğu

Gıda Satış Elemanlığı

57

Finansman

7.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

dallarının alan/dal dersleri

(*)(**)

Ulaştırma Hizmetleri Alanının;

8.

Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

Lojistik

dalının alan/dal dersleri ve modülleri

9.

Muhasebe Bölümü (*)(**)

Diğer alanların Muhasebe ve Finansman

10.

Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**)

alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi

(**) 1 ve 2, sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın

Girişimcilik

karşılanamaması durumunda atanırlar.

Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**)

1.

Müzik Öğretmenliği

Müzik

Müzik Alt Alanı

2.

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)

3.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)

58

Müzik

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*)

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik

Duysal (ses) Sanatları Tasarı mı

alanı ile ilgili dersleri

Anabilim Dalı (*)

Diğer Alanların Müzik alanı ile ilgili

Müzik/

Koro(*)

dersleri

- Bağlama (**)/

- Kanun (**)/

4.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk

Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

- Ut (**)/

- Kontrbas (**)/

Temel Bilimler Bölümü (*)

- Flüt (**)/

Kompozisyon Bölümü (*)

- Keman (**)/

Ses Eğitimi Bölümü (*)

- Gitar (**)/

Müzik Bilimleri Bölümü (*)

- Viyola (**)/

Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar,

- Viyolonsel (**)/

Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar,

- Piyano (**)/

Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı

- Ney (**)/

Çalgılar) (*)

- Kemençe (**)/

Bando Şefliği (*)

- Tambur (**)/

Folklor ve Etnomüzikoloji (*)

- Klarnet (**)/

Müzikoloji (*)

- Bireysel Ses E ğ itimi

Opera (*)

(**)/

Şan ve Opera (*)

-Türk ve Batı Müziği

Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)

Koro Eğitimi (**)/

Türk Sanat Müziği (*)

- Türk ve Batı Müziği

Şan (*)

Çalgı Toplulukları (**)/

Türk Halk Oyunları (*)

- Müziksel İşitme

Türk Müziği (*)

Okuma ve Yazma (**)

Türk Musikisi (*)

Koro (*)

(**) Güzel Sanatlar ve Spor

Müzik Teknolojisi (*)

Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, sınavda başarılı

Müzik Teorisi (*)

oldukları bu liselerin Bağlama

Türk Halk Müziği (*)

...Müziksel İşitme Okuma ve

Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana

Yazma gibi müzik alt alanları

norm kadrosu ile

Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat

ilişkilendirilirler.

Dalı) (*)

5.

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Programı (*)

67

Raylı Sistemler

Teknolojisi

1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi

3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

5. Telekomünikasyon Öğretmenliği

6. Elektrik Mühendisliği (*)

7. Elektronik Mühendisliği (*)

8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)

10. Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği (*)

¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik

Raylı Sistemler İnşaat

1. Yapı Öğretmenliği/Eğ itimi

2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

4. Yapı Tasarım Öğretmenliği

¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

Raylı Sistemler İnşaat

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Raylı Sistemler Makine

1. Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi

2. Makine Öğretmenliği/Eğitimi

3. Kalıpçılık Öğretmenliği

4. Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi

5. Motor Öğretmenliği

6. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

Raylı Sistemler Makine

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Raylı Sistemler Mekatronik

1. Mekatronik Öğretmenliği

2. Mekatronik Mühendisliği (*)

3. Raylı Sistemler Mühendisliği (*)

¦ Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;

Raylı Sistemler Mekatronik

Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

73

Sanat ve

Tasarım

1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi

2. İç Mimarlık (*)

3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölümü (*)

¦ Sanat ve Tasarım Alanının;

İç Mekan

Dekorasyon dalının alan/dal

dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

İç Mekan Dekorasyon

Plastik Sanatlar

1. Heykel (*)

2. Plastik Sanatlar (*)

3. Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı (*)

4. Sanat Yönetimi Anabilim Dalı (*)

¦ Sanat ve Tasarım Alanının;

Plastik Sanatlar dalının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

Dekoratif

Sanatlar

1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

2. Geleneksel Türk El Sanatları

Öğretmenliği

3. Geleneksel Türk El Sanatları (*)

4. Geleneksel Türk Sanatları (*)

¦ Sanat ve Tasarım Alanının;

Dekoratif Sanatlar

Süsleme Desen Tasarımı

Dekoratif Sanatlar

Üretimi dallarının alan/dal dersleri

¦ Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

88

Yiyecek

İçecek

Hizmetleri

1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (*)

4. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

5. Beslenme ve Diyetetik (*) (**)

6. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

(**) 1, 2, 3, 4 ve 6'ncı sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

¦ Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

Mutfak

Servis

Pastacılık

Bar

Hosteslik

dallarının alan/dal dersleri

¦ Gastronomi Alanının;

Diyet Mutfağı

Yöresel Türk

Mutfağı

dallarının

alan/dal dersleri

¦ Diğer alanların Yiyecek İçecek

Hizmetleri Alanı ile Gastronomi alanına ait alan/dal dersleri ve

modülleri

Aşçı l ı k

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

Fırıncılık

Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği

Kantin İşletmeciliği dal dersleri

90

Sivil Havacılık

Havacılık Yönetimi (*)

Sivil Havacılık alanının:

¦ Yer Hizmetleri dalının alan/dal dersleri ve modülleri

Diğer alanların Sivil Havacılık alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber