Yer Değişikliği Yapan Öğretmenlerden Kimler Harcırah Alacak

Öğretmenlerin iller arası yer değişiklikleri geçen hafta içerisinde yapıldı. Bazı öğretmenler eş durumundan, bazıları sağlık durumundan, bazıları istek üzerine, bazıları da zorunlu hizmet nedeniyle yer değiştirdi. Diğer taraftan, 12.8.2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4969 sayılı Kanun ile harcırah ödemelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede kimlerin harcırah alabileceğine ilişkin dosyamız için tıklayın.

Haber Giriş : 26 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4969 sayılı Kanun akabinde Maliye Bakanlığınca 26.8.2003 tarih ve 25211 sayılı Resmi Gazetede 37 seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğde son düzenlemeler açık olarak belirtilmiştir. Bu çerçevedeki açıklamalar aşağıda yer almktadır.

1- Eş, Sağlık, Öğrenim ve İstek Durumuna Dayalı Yer Değiştirmeler

Tebliğin birinci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecektir."  hüküm gereğince bu nedenlerden dolayı ataması yapılanlara harcırah ödenmeyecektir. Ancak, memurlar.net olarak biz Maliye Bakanlığının bu görüşüne katılmamaktayız. Zira, bize göre eş ve sağlık durumundan dolayı yapılan atamalar da zorunlu atamalardır. Bu konuda nasıl hak aranacağına ilişkin bilgiler için lütfen sitemizin sol münüsünde yer alan Harcırahlar kategorisine bakınız.

2- Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Tutulan Personel

Tebliğin birinci maddesinin dördüncü fıkrasında  "Diğer taraftan, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan personelden, belirli hizmet bölgeleri veya yerlerinde öngörülen görev sürelerinin dolması sebebiyle kurumlarınca başka bir yere veya hizmet bölgesine atanacak olanlar ile görevde yükselme veya yeterlik sınavları sonucu başka yerlere atanacak olanların, zorunlu olarak atanmaları gereken yerler arasındaki tercihlerini belirten form veya dilekçe şeklindeki beyanları, "ilgililerin yazılı talebi" olarak değerlendirilmeyecek, dolayısıyla bu şekilde yapılacak atamalar re'sen yapılmış kabul edilerek atananlara harcırah ödenecektir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince ilgililerden yer tercihinde bulunanlar olsa dahi zorunlu hizmet görevini yapabilmek için yer değişikliği işlemine başvuruda bulunanlara harcırah ödenecektir.

Ne kadar harcırah alınabileceğine ilişkin olarak 2003 yılında hazırladığımız harcırah hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber