OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?

Terör örgütleriyle irtibatından dolayı görevden uzaklaştırılan personel hakkında nasıl bir işlem uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Temmuz 2018 19:49, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2018 23:36
OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?

Bilindiği üzere OHAL 18 Temmuz itibariyle sona eriyor.

Bugün TBMM'ye, OHAL sonrası dönemdeki işlemlere yönelik olarak 23 maddelik bir kanun teklifi sevk edildi.

Bu Kanun teklifinde, açıkta bulunan personel veya açığa alınacak personele yönelik hükümler de yer aldı.

Sevk edilen kanun teklifinin ilgili bölümü şu şekildedir:

"G) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar veya açığa almanlar hakkında ilgili mevzuatta yer alan;

a) Soruşturmaya başlama süresi uygulanmaz.

b) Disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri bir yıl olarak uygulanır ve bu süre ilgisine göre ilgili bakan, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir.

e) Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis edilen ve ilgili mevzuatında yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirilir ve yeniden bu fıkra hükümlerine göre karar verilir. Karar verilinceye kadar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın görevden uzaklaştırma veya açığa alınma tedbirlerinin uygulanmasına devam olunur."

DEĞERLENDİRME

Kanun teklifinin aynen yasalaşması durumunda;

1- 657 sayılı Kanunun 139. maddesinde yer alan "Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır." hükmü 3 yıl boyunca uygulanmayacaktır.

2- 657 sayılı Kanunun 145. maddesinde yer alan "Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır." hükmü, yeni dönemde 1 yıl olarak uygulanacaktır. İlgisine göre bu süre 1 yıl daha uzatılabilecektir.

3- Eğer savcılık veya mahkemelerde devam etmekte olan bir suçtan dolayı açığa alınma işlemi uygulanmış ise 1 veya 2 yıl süreleri de uygulanmayacaktır.

4- Daha önce açığa alınmış olan personelin durumu 3 ay içinde yeniden değerlendirilecektir. Kurumlar karar verinceye kadar daha önce alınmış olana çığa alınma tedbirinin uygulanmasına devam edilecektir.

TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber