Belediyenin işlettiği kreşlerde bazı çocuklara indirim uygulanabilir mi?

Sayıştay, Çankaya Belediyesine yönelik, 2017 yılı denetim raporunda, belediyelerin işlettiği çocuk gündüz bakımevinde indirimli veya ücretsiz yararlandırmanın sözkonusu olamayacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Kasım 2018 09:05, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01
Belediyenin işlettiği kreşlerde bazı çocuklara indirim uygulanabilir mi?

Sayıştay, Çankaya Belediyesine yönelik, 2017 yılı denetim raporunda, belediyelerin işlettiği çocuk gündüz bakımevinde indirimli veya ücretsiz yararlandırmanın sözkonusu olamayacağını belirtti.

İşte Sayıştay'ın 2017 yılı Denetim Raporundaki ilgili bölüm:

BULGU 10: Belediyenin İşlettiği Çocuk Gündüz Bakımevlerinde Mevzuata Aykırı Olarak Bazı Çocukların Ücretsiz Yararlandırılması

Çankaya Belediyesinin bütçe içi işletme olarak kurduğu 12 adet çocuk gündüz bakımevinde ücretsiz yararlandırılan çocukların bulunduğu tespit edilmiştir.

4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1' inci maddesinin ilk fıkrasında;

"Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz."

Denilmektedir.

Aynı Kanun'un 1' inci maddesinin 6' ncı fıkrasında ise Bakanlar Kurulu'nun birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri mal veya hizmetlerin tarifelerinde herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulayamaz. Bu konuda tek yetkili mercii Bakanlar Kuruludur.

Ancak Çankaya Belediyesinin 12 adet çocuk gündüz bakımevinden toplam 47 çocuğun ücretsiz yararlandırıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulama 4736 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; "Bulguda, Belediyemizin çocuk gündüz bakımevinden toplam 47 çocuğun ücretsiz yararlandığı tespit edildiği belirtilmektedir. Belediye meclisimizin 02/04/2018 tarihli ve 183 sayılı kararı ile düşük gelirli aile çocukları için 20 TL katkı payı belirlenmiştir." Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, Belediye meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 183 sayılı kararı ile düşük gelirli aile çocukları için 20 TL katkı payı belirlendiğini belirtmiştir.

Ancak bulgumuzda yer verilen mevzuat hükmünde de açıklandığı üzere kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri mal veya hizmetlerin tarifelerinde herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulayamaz. Bu konuda tek yetkili mercii Bakanlar Kuruludur.

Dolayısıyla belediyenin, bu konuda yetkili merci Bakanlar Kurulu olduğu için herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulaması mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber