TEİAŞ'tan sonra TMO da 2018/2 KPSS tercihleri için bilgi paylaştı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'den sonra, Toprak Mahsulleri Ofisi de 2018/2 KPSS tercihleri için bilgi paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2018 15:20, Son Güncelleme : 13 Aralık 2018 15:28
TEİAŞ'tan sonra TMO da 2018/2 KPSS tercihleri için bilgi paylaştı

TEİAŞ'tan sonra TMO'da 2018/2 KPSS tercihleri için bilgi paylaştı

2018/2 KPSS tercihleri için daha önce TEİAŞ açıklama yapmıştı. Şimdi de TMO 2018/2 KPSS tercihleri ile ilgili bilgi paylaştı.

KPSS 2018/2 YERLEŞTİRMELERİNDE KURUMUMUZU TERCİHTE BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Kurumumuza 2018 yılında verilen personel atama yetkileri kapsamında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, B grubunda yer alan pozisyonlara yerleştirme yapılması amacıyla 10.12.2018 - 20.12.2018 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ile adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr adresindeki KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

KURUMUMUZ VE TERCİH YAPILACAK UNVANLAR İLE İLGİLİ NOT:

Kurumumuz bir KİT olup, KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak pozisyonların özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 KHK ile ( madde: 26,27,28 ) düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır. (01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan net ücretlerdir.)

Unvan

Ek Ödeme Dahil Net Ücret

Yüksekokul ve Ortaöğrenim mezunları

Teknisyen

4.014,53

Ön Lisans Mezunları

Ambar Memuru

3.958,36

Muhasebeci

4.216,85

Bilgisayar İşletmeni

3.972,90

Sekreter

3.958,36

Memur (Tartı)***

3.851,02

İtfaiyeci

3.521,01

Lisans mezunları

Mühendis

5.207,81

Eksper

5.074,38

Kimyager

4.382,10

İstatistikçi

4.387,10

Ekonomist

4.478,10

Memur

3.958,07

Net maaşlar %15 vergi dilimi üzerinden hesaplanmıştır.

Yukarıdaki unvanların karşısında gösterilen ücretler temel ücret, Ek Ödeme ve asgari geçim indirimi (bekar personele ait) toplamı net ödenecek ücrettir.. Bu ücrete varsa; yabancı dil ücreti (KPDS sınav sonucuna göre) ile kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuz adına istenilmesini müteakip (399 say. KHK'nin 28.Md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti ise aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucunda başarı düzeyine göre (399 say. KHK'nin 27.Md.) temel ücrete ilave edilerek belirlenir.

Ayrıca; evli personelin eşi çalışmaması halinde eş yardımı ( 251,68 TL) ile çocuk parası hesaplara dahil edilmemiştir.

Kurumumuza ataması yapıldıktan sonra 3 yıl süreyle nakil yapılmamaktadır.

Görevde ilerleme; "TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ne tabidir.

Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

AÇIKLAMA

*** Kurumumuzu Memur olarak tercihte bulunacak Ön Lisans mezunları Memur (Tartı) olarak çalışacaklardır.

Memur (Tartı) görev tanımı aşağıdadır:

- TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş dolu tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.

- Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da olabilir.

- Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.

- Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber