657'li Memurların Doğum İzin Sürelerini Arttıran Kanun Yürürlüğe Girdi

Sitemizde iki hafta kadar önce doğum izinlerinin arttırılmasına ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda ve 14.7.2004 tarihli TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edildiğini belirtmiştik. Teklif, dün itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilip 21.7.2004 tarihli bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Ayrıntılar için tıklayın.

Haber Giriş : 15 Temmuz 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRMEKTEDİR?

- Doğumdan önce üç hafta doğumdan sonra 6 hafta olan doğum izin süreleri, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere değiştirilmektedir.

- Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecektir.

- Ancak, sağlık durumu uygun olduğu taktirde, doktorun onayı ile kadın memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek ve bu durumda, kadın memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenecektir.

- Yukarıda öngörülen süreler kadın memurun sağlık durumuna göre hekim raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilecektir.

- Kadın memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecektir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

- Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104'üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.


RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KANUNUN TAM METNİ

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin değişik (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

MADDE 2. - Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


657 SAYILI KANUNUN KONUYA İLİŞKİN ESKİ HÜKÜMLERİ

Mazeret İzni:
Madde 104- A)
(Değişik: 12.2.1982- 2595/7 md.) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.

Aylıksız İzin:
Madde 108- ....

Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok on iki aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu Habere Tepkiniz