1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen MEB bünyesindeki öğretmenlerin bu sürelere rastlayan ek ders ücretleri ödenir mi?
05 Mart 2020 10:02
+Aa- Yazdır
Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?

NOT: Bu haberimize konu olan resmi yazıdan sonra 25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları, izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici görevlendiren yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş olan ek ders görevlerinin yapılmış sayılması sağlandı"

Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik

Eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görevlendirilenlerin bu görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları sorusunu cevapladı. MEB, Gümüşhane valiliğine vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

"Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinin harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır " hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi, Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması; ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise söz konusu Kararın 16.maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kararın ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerin belirlendiği 16. maddesinin 1. fıkrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu sürelere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu konumdaki yönetici ve öğretmenlerin, söz konusu geçici görevleri süresinde fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen 15/10/2018 tarih ve 19240570 sayılı yazıda yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, bu görevleri karşılığında anılan Kararın 16. maddesinin 2. fıkrası kapsamında da ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün değildir.

Ayrıca ilgililerin, söz konusu sürelerde "görevli-izinli" olmalarının bu durumu değiştirecek herhangi bir etkisi bulunmamaktadır."

İşte o görüş yazısı;

Müsabaka günü öğretmen, öğrenci izinleri ve egzersiz çalışmalarına dair resmi yazı Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenir mi?

Peki, 16. madde de sayılmayan hususlar da görevlendirilen öğretmenlere yani okul spor ve müsabakaları için görevlendirilen öğretmenlere görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenecek midir?

Milli Eğitim Bakanlığı hem yukarıdaki yazısıyla hemde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 5182942 sayılı görüş yazısında gerekçe olarakta, 16. madde metninde okul sporlarının yer almadığını göstermiştir.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığının tüm görüş yazılarında atıfta bulunduğu; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında grev yapan öğretmenlerin ....... katıldıkları günlerde aylık ve ek ders ücreti, karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından bu konumdaki öğretmenlerin söz konusu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılabilmeleri mümkün bulunmamaktadır. açıklaması bulunmaktadır.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesi metninin yazılım gerekçesi; herhangi bir görevlendirme sonucunda öğretmenin o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının karşılanmasını sağlamak olduğuna göre, herhangi bir resmi görev nedeniyle görevlendirilen öğretmenlere hukuken o gün alamadıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Öğretmeni görevlendiren MEB, vali yada kaymakamdır. Göreve giden öğretmendir. Burada bir keyfiyet yoktur.

Dikkat edilmesi gereken husus görevlendirmenin öğretmen tarafından talep edilmesi değil devletin bir işi için görevlendirme yapılmasıdır. Dolayısıyla devletin hangi işi olursa olsun yapılan tüm görevlendirmelerde öğretmenlere görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre Bakanlık "görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından" şeklindeki görüş yazılarında tespiti bulunmakla birlikte Bakanlığın takıldığı noktanın "fiilen çalışma yapılmayan" olduğu anlaşılmaktadır.

Şimdi soruyoruz fiilen yapılmayan görevin yapılmasına engel olan husus nedir?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; Öğretmenin, Devlet tarafından veya bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde, zümrelerde, toplantılarda görevlendirilmesidir. Öğretmeni, Devlet bir görevin ifası için bir başka görevle görevlendirmiştir. Öğretmenin keyfi bir hareketi bulunmamaktadır.

1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Bakanlığın emir ve talimatları nedeniyle öğretmenin katılmak durumunda kaldığı hizmet içi eğitim kurs ve seminerler nedeniyle alamadığı ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlık yetkililerinin personeline sahip çıkarak 1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca çözüm bulmak yerine "fiilen" yapmıyorsun cevabını kullanması kabul edilemez.

Dolayısıyla mevzuatta düzenleme yapılarak, öğretmenin devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenmelidir.

Ayrıca hiçbir idari mevzuatımızda görevli-izinli kavramı bulunmamaktadır. Sadece idari izin kavramı bulunmaktadır. İzin onayından görevli-izinli yazmasının bir önemi ve zorunluluğu yoktur. Zaten onayda öğretmenin devletin bir görevi için görevlendirildiği açıkça yazmaktadır. Bu izin öğretmenin mazeret izni değildir. Öğretmen kendi ihtiyaçları için izin kullanmamaktadır. İzni evinde geçirmeyecektir. Devletin bir görevini ifa etmek için belirtilen görev yerinde olacaktır. Bu görevi nedeniyle de görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevini yerine getirememektedir. Burada bir keyfilik yoktur. Bilakis ilgili makamlar öğretmeni görevlendirmiştir. Dolayısıyla görevlendirmenin ne ile ilgili olduğuna bakılmalı zaten görevli ise izinli olduğundan onayda görevli-izinli ibaresi aranmamalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:04 - Polis memuru KPSS ile başka kadro/pozisyona atanamaz mı?00:04 - 25 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı23:42 - Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor23:39 - El Bab'dan acı haber: 2 asker şehit, 2 asker yaralı23:35 - Atlı polislerden Sultangazi Kent Ormanı'nda denetim
23:28 - Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi, öğrencilerini bekliyor23:22 - Adana'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı23:05 - Şehit babası haklarını 23 yıllık hukuk mücadelesiyle kazandı22:55 - Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi22:31 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı22:07 - Bu peynir 36 metrede bekletiliyor! Fransızlara rakip oldu
22:01 - İngiltere'de yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi20:02 - İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi19:41 - Vaka sayısı artışını bugün de sürdürdü19:39 - 11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti19:26 - Tatilcilerin 70 kilometrelik dönüş çilesi
18:54 - Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Aşı olmayanların bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam