1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Mevzuat \ Görüşler

Görüşler

 
10:00
13 Eylül 2019
MEB; soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemezSorumlular hakkında işlemiş oldukları fiil nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesinde belirtilen hükümlere göre soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.
 
 
00:05
29 Haziran 2019
Kurslarda kalfalık belgesi olanlar görev alabilir mi?Hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslarda, kalfalık belgesine sahip kişilerin kadrosuz usta öğretici olarak görev alıp alamayacağı konusunda MEB görüş yazısı.
 
 
14:15
27 Haziran 2019
Destekleme ve yetiştirme kurslarında işçiler görevlendirilebilir mi?Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak isteyen sürekli/geçici işçilere görev verilip verilmeyeceği hakkında MEB görüş yazısı
 
 
10:11
26 Haziran 2019
Sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmen nöbet ücreti alabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmenlerin nöbet ücreti alamayacağını belirtti.
 
 
00:05
23 Haziran 2019
Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirmelerinde puanlar eşitse hangi işlem yapılır?Hayat boyu öğrenme kurumlarında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirme sıralamasında eşit puana sahip kişilerin önceliği konusunda MEB görüş yazısı.
 
 
15:36
19 Mayıs 2019
Rehberlik öğretmenleri, ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilir mi?Rehberlik öğretmenlerinin, ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında görev alıp alamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı
 
 
10:30
12 Mayıs 2019
Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?Özel alt sınıfı bulunan okullarda görev yapan yöneticiler ile özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim verilen özel alt sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, temininde güçlük zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.
 
 
10:30
05 Mayıs 2019
Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair MEB görüş yazısı
 
 
14:15
01 Mayıs 2019
Okul sporları kapsamında Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ödenir mi?Eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu geçici görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı.
 
 
14:10
27 Nisan 2019
Destek eğitim odasında ders okutan sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı
 
 
14:10
24 Nisan 2019
BİLSEM öğrencileri, Destek Eğitim Odasından yararlanabilirler mi?Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin destek eğitim odasında sunulacak hizmetlerden rehberlik ve araştırma merkezinden alınan "Özel Eğitim Kurul Kararı" doğrultusunda faydalanabilmektedir.
 
 
09:15
24 Nisan 2019
Destek eğitim odasındaki görev, yöneticilerin aylık karşılığı ders saatlerinden sayılır mı?Okul müdür ve müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödemesi yapılabilmesi için aylık karşılığı olan 6 ders saatinin tamamlanması gerekmektedir. Bu bağlamda destek eğitim odasındaki görev yöneticilerin aylık karşılığı ders saatlerinden sayılır mı?
 
 
18:00
15 Nisan 2019
Sınıf öğretmenleri, Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilebilir mi?Sınıf öğretmenleri ile diğer alan öğretmenlerinin, öğretmen ihtiyacı olması halinde destekleme ve yetiştirme kurslarında, alanları dışındaki dersleri okutup okutamayacakları hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.
 
 
11:00
27 Mart 2019
Seçim kursuna katılan sandık görevlisi öğretmenin o günkü ek dersi ödenir mi?Mahalli idareler seçiminde görevlendirilen öğretmenlerin, seçim tarihinden önce yapılan seçim hazırlık toplantılarına katıldıkları sürelerde ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazış yayınladı.
 
 
16:05
08 Mart 2019
Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlere, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilir mi?Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerden "sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilen öğretmenlere rehberlik ve yönlendirme dersine girip girmediklerine bakılmaksızın, sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen bu görev karşılığında bu öğretmenlere ek ders ücretinin verilip verilmeyeceği" hususunda MEB görüş yazısı.
 
 
00:04
28 Şubat 2019
Göreve iade edilenlerin mali hakları yasal faiziyle birlikte ödenir mi?Öğretmen olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan, akabinde kamu görevine son verilen ve daha sonra 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden kamu görevine döndürülenlerin görevde olmadığı süreler için ödenen mali haklara yasal faiz uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü
 
 
14:00
25 Şubat 2019
Okul öncesi öğretmenleri, evde eğitim kapsamında görevlendirilebilir mi?Okul öncesi öğretmenlerinin, rutin müfredat kapsamında yerine getirdikleri ders görevlerinin dışında evde eğitim kapsamında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısı.
 
 
10:05
21 Şubat 2019
Koordinatörlük görevine, kar yağışı nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders ödenir mi?Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli koordinatör öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri işletmelerde meslek eğitimi ile bölüm atölye ve laboratuvar şefliği karşılığında öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı
 
 
10:05
18 Şubat 2019
Müdür yetkili öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli midir?Müdür yetkili öğretmenler hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde öğretmenler gibi izin kullanabilecekler.
 
 
10:20
16 Şubat 2019
Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer?Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan Mesleki Yabancı Dil Dersinin öncelikle yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması, bunun mümkün olmaması halinde ise bu dersi verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip meslek alanı öğretmenlerince okutulması mümkündür
 
 
15:22
11 Şubat 2019
Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerine Rehberlik Ücreti ödenir mi?Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerinde sosyal etkinlik/rehberlik kapsamındaki görevlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
 
 
10:19
10 Şubat 2019
Birleştirilmiş sınıflarda branş öğretmeni derse girebilir mi?İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girip giremeyeceği veya sınıf birleştirme uygulaması düzeninde farklılıklar bulunması durumunda bu derslerin alan öğretmenleri tarafından okutulup okutulamayacağı hususundaki MEB görüş yazısı
 
 
00:02
04 Şubat 2019
Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi halde ek ders ücreti ödenir?Nöbetçi öğretmenlerde branş ayrımı yapmaksızın, boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilip, aylık karşılığını dolduruyorsa ek ders ücreti ödenecek.
 
 
00:01
31 Ocak 2019
Öğle arasında, nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem yapılır?Öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların aldığı kararlara dayanarak öğle arasında nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceğine ilişkin bakanlık görüş bildirmiştir.
 
 
14:21
21 Ocak 2019
Kar tatili yapılan günlerde İYEP kursu ek ders ücreti ödenir mi?Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili yapılan günlerde yapılamayan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kursu ek ders ücretleri ödenecek.
 
 
10:00
20 Ocak 2019
Cezalarda Tevhid (birleştirilerek tek ceza verilmesi) etmek zorunlu mudur?Cezalandırılan kişi lehine tevhiden cezalandırmayı ortadan kaldıracak yani her bir fiil için ayrı ayrı cezalandırılmaya yol açacak şekilde karar verilemeyecek olup soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak "tevhiden" (birleştirilerek tek ceza verilmesi) teklif getirilebilecek
 
 
16:00
19 Ocak 2019
Soruşturma yapılmadan verilen cezaya yapılan itiraz kabul edilirse, yeniden soruşturma açılabilir mi?Disiplin amirince verilen cezaya yapılan itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından kabulü halinde, disiplin amirince verilen bir derece hafif cezaya da yapılan itirazın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 135 nci Maddesi gereğince İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca değerlendirilmesi gerekir.
 
 
14:05
18 Ocak 2019
Disiplin cezalarında, tekerrür halinde, değerlendirmeyi kim yapar?Bakanlık yazısına göre tekerrür durumu disiplin amiri/kurulu tarafından incelenecek ve tekerrür eden fiil veya cezaya rastlanması durumunda tekerrür hükümleri dikkate alınarak disiplin amiri/kurulu tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.
 
 
00:05
10 Ocak 2019
Soruşturma açılmadan verilen disiplin cezaları hukuka aykırıdırMilli Eğitim Bakanlığı görüşünde; Danıştay kararından alıntı yapılarak devlet memurlarına soruşturma açılmadan, savunma alınarak verilen disiplin cezalarının hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.
 
 
14:02
08 Ocak 2019
Disiplin cezalarında, tebliğ tarihi mi fiilin işlendiği tarih mi dikkate alınır?Aday öğretmen hakkında adaylık dönemi içerisinde işlediği fiil nedeniyle verilen 1 yıl süreyle kıdem durdurma cezasının hangi tarihten itibaren uygulamaya alınır?
 
 
10:30
05 Ocak 2019
Üstün başarı belgesinin verilmesinde kontenjan hesabının il bazında yapılması gerekirMilli Eğitim Bakanlığı görüşüne göre üstün başarı belgesi verilmesinde kontenjan hesabı yapılırken il bazında kontenjan hesaplaması(ilçeler bazında kontenjan hesabı yapılmayacak) yapılacaktır
 
 
00:10
31 Aralık 2018
Disiplin cezaları, hangi tarihten itibaren, uygulanmış sayılır?"Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırma işleminin, ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren başlatılmış olacaktır.
 
 
11:00
25 Aralık 2018
MEB'den, soruşturma raporunu isteyen ilgilisine verin talimatıMilli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek inceleme ve soruşturma raporlarının isteyen ilgilisine verilmesini istedi
 
 
00:03
19 Kasım 2018
MEB; "Öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına dair bir sınırlama yok."MEB, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün, ders dışı eğitim çalışmaları iler çocuk kulüplerinde yapılan eğitimin, haftalık ders saati sayısının belirlenip belirlenemeyeceğine dair sorusunu cevapladı
 
 
00:01
25 Temmuz 2018
Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?Özel eğitim kurumlarında görev yapan eğitim personeli herhangi bir siyasi partiye üye olabilir mi, çalışma yapabilir mi, görev alabilir mi?
 
 
09:00
28 Şubat 2018
Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim ders ücreti görüşü
 
 
14:12
11 Ocak 2018
MEB, koordinatörlük için ek ders yazısıMEB, Danıştay'ın verdiği karar nedeniyle, işletmelerde mesleki eğitim görevinin, yüzyüze eğitim kapsamı dışında sayılmasına ve ek ders ücreti verilmesi gerektiğine dair resmi yazdı
 
 
15:44
14 Nisan 2017
MEB'den resmi yazı: Pazartesi günü ek dersler ödenecekMEB, illere gönderdiği resmi yazıda, Pazartesi günü ek derslerin ödeneceğini belirtti.
 
 
14:12
14 Ocak 2017
MEB kar tatilinde de yetiştirme kurs ücretini ödeyecekMEB, yayınladığı görüş yazısında, yetiştirme kurslarının kar tatili nedeniyle yapılamaması durumunda, toplu sözleşme gereğince, öğretmenlerin dersler yapılmış gibi ek ders ücretlerinin verilmesi gerektiğini belirtti
 
 
00:05
13 Haziran 2016
Üstün başarı belgesi alan tekrar ödül alabilir
 
 
00:04
13 Haziran 2016
Aylıktan kesme cezasının bir altı kınama cezasıdırMEB, Sivas Valiliğine yazdığı yazıda, cezanın hafifletilmesinden kasdın bir derece alt disiplin cezası verilmesi olduğunu belirtti
 
 
18:22
09 Mayıs 2016
Öğretmenlerin, doğum sonrası yarım gün izin hakkı için açıklamaMEB, doğum sonrasında verilecek yarım gün izinlerde ders bütünlüğünün bozulmamasını istedi
 
 
01:26
29 Ocak 2016
İlköğretimdeki özel eğitim öğretmenlerinin teneffüs hakkı
 
 
00:03
25 Ocak 2016
Endüstriyel sanatlar eğitim fakültesi mezunları ilave bir derece alamaycak
 
 
00:02
11 Ocak 2016
MEB, süt iznine son noktayı koyduMilli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 06.01.2016 tarih ve 160504 Sayılı Yazısı ile kanunun ruhuna uygun olacak şekilde süt izni kullanmak isteyen öğretmenler ve eğitim kurumu idarecileri işbirliği yaparak hiç bir tarafın mağdur edilmeden süt izninin kullanılmasının sağlanması hususunda görüş bildirmiştir.
 
 
00:06
12 Ekim 2015
El sanatları öğretmeni kaç saat derse girer?Yayınladığımız görüş yazısı sadece el sanatları öğretmenlerini içermemektedir benzer tüm öğretmenlerinde aylık ve ek ders saatleri bu şekildedir.
 
 
00:02
12 Ekim 2015
Sınav görevine gitmeyene, disiplin cezası da uygulanabilecek
 
 
00:04
29 Aralık 2014
Adaylık, müdür yardımcılığında sayılmayacakMEB, adaylık süresinin müdür yardımcılığında sayılmayacağı yönünde görüş verdi
 
 
00:03
29 Aralık 2014
Vekil okul müdürleri, kendilerini yardımcı olarak teklif edemeyecek
 
 
12 Aralık 2012 20:30
Özel Eğitim Öğretmenlerinin mesleki çalışmalarında, ek ders % 25 fazla ödenecek
 
SON HABERLER
00:05 - 16 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - OHAL Komisyonunun iade kararına rağmen 200 polis memuru bekliyor00:00 - Bugüne özel memurlara %10 indirim23:49 - 'Sınırlarımız içi ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'22:50 - '5 aylık süreçte 6 Milyon TL borç ödedik'22:40 - Dedikoducu işçiye tazminat yok22:30 - Bülent Turan: Yeni kurulacak partilere şans vermiyorum22:22 - Aydın'da 100 kadın daha iş sahibi oldu22:16 - Prof. Dr. Budak: Öğrenci odaklı üniversite olacağız22:10 - Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar
22:04 - Bilecik'te düğünlerin vazgeçilmez ikramı 'kıstırma'21:58 - Milli drone şirketinin gözü insan taşımacılığında21:52 - İstanbul havalimanları, 70 milyon yolcuya koşuyor21:46 - Türk yazılım şirketi, dünya devleriyle rekabet ediyor21:40 - Konya'da üretildi! Ekonomiye katkı sağlayacak21:34 - Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı21:28 - Yakını için çektiği kredi bir ailenin sonu oldu21:22 - 'Depresyonda' mutlaka uzmanla görüşün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Otoyollarda, 120 olan hız sınırı, sizce yükseltilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam