1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Mevzuat \ Görüşler

Görüşler

 
10:00
09 Temmuz 2020
Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemezMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.06.2020 tarih ve 8411508 sayılı ve 08.07.2020 tarih ve 9095277 sayılı yazılarıyla özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlayıp milli eğitim müdürlüklerine göndererek tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinden komisyon kurulmasını ve 3 saat ek ders ücreti ödenmesini istedi.
 
 
14:01
01 Temmuz 2020
Müdür yardımcısı okuldaki döner sermaye çalışmalarına mesai saatleri dışında katılabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10.06.2020 tarih ve 7702674 yazılarıyla, müdür yardımcısı kadrosunda olan personellerin, döner sermaye çalışmalarına mesai saatleri dışında öğretmen sıfatıyla ve fiilen çalışarak katılıp parça başı üretimde görev alıp alamayacağı hususundaki soruları cevapladı.
 
 
00:01
19 Haziran 2020
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?Büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylerde ilköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan kira bedeli alınması diğer yerlerdeki köylerde ise kira bedeli alınmaması gerekmektedir.
 
 
10:00
30 Mayıs 2020
Yurda dönmeyen memurun görevine hangi halde son verilir?Milli Eğitim Bakanlığının bir valiliğe verdiği görüş yazısına göre, yurt dışında olup da aylıksız izni sona eren memurun, ülkeye dönmek için hiç gayrette bulunmamışsa (uçak bileti alıp almadığı, diş temsilciğimiz nezdinde girişimde bulunup bulunmadığı gibi) görevine son verilebilecektir.
 
 
14:00
13 Mayıs 2020
Okulların tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, ücretli öğretmenlerin görevine son verilebilir mi?Geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumlarının Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, "sosyal hukuk devleti" anlayışına ve ücretli öğretmenlere pandemi süresince ek ders ödenmesi kararının düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
 
 
10:00
30 Nisan 2020
Cezaya itiraz kabul edilmesine rağmen, disiplin amiri işlem tesis etmezse, ceza kayıtlardan silinmiş sayılır mı?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 18.03.2020 tarih 5692559 sayılı yazılarıyla disiplin kurulu tarafından itirazın kabul edilmesine karar verilmesi sonrası, disiplin cezasının ilgili disiplin amiri tarafından kaldırılmaması halinde verilen cezanın kayıtlardan silinip silinmeyeceğini cevaplandırdı.
 
 
16:00
25 Nisan 2020
İkili öğretim yapan okullarda ilave ek ders ücreti ara tatillerde ödenir mi?İkili öğretim yapan eğitim kurumlarında görevli olmalarına bağlı olarak ilave ek ders ücretinin ders yılı süresi içinde bulunan ara tatillerde ödenmesi gerektiği, ders yılı süresi içinde bulunmayan yarıyıl ve yaz tatillerinde ise ödenmesinin mümkün bulunmadığına dair MEB görüş yazısı.
 
 
09:47
16 Nisan 2020
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü sanal sınıf uygulamalarına dair resmi yazı yayımladı
 
 
22:00
09 Nisan 2020
MEB'den, aylıksız izindeki öğretmenlerin dönüşüne dair önemli yazıMilli Eğitim Bakanlığı, okulların Covid-19'dan dolayı tatilde olduğu da gözönüne alınarak, aylıksız izinden dönüşlerin değerlendirilmesinin Valiliklerinin takdirinde bulunduğunu belirtti.
 
 
00:02
03 Nisan 2020
Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sözleşmeli personel görev alabilir mi?Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev alacak 4-B'li ve 4-D'li personel için; "Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4-B'li ve 4-D'li personele döner sermayeden görev verilebileceği ve bu görevlerine uygun ücretlerin ödenebileceği belirtilmektedir." denildi.
 
 
00:02
29 Mart 2020
İYEP ve evde eğitim kapsamında okutulan derslere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve evde eğitim kapsamında okutulan dersler, haftada 3 saati geçmemek şartıyla, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
16:00
15 Mart 2020
Sehven öğrenci devamsızlığı girilen yetiştirme kursu kapatılır mı?Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına milli eğitim müdürlüğünce karar verilir.
 
 
00:05
09 Mart 2020
Mali yönden ceza verilen öğretmene hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlara göre mali yönden ceza verilenlere hak etmiş olduğu ilave kademeler verilebilir mi?
 
 
16:00
07 Mart 2020
Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamıMilli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerle ilgili düzenlemeyi içeren "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde geçen "resmi görevliler" ifadesi hangi kurumlarda görev yapan personeli kapsar.
 
 
10:02
05 Mart 2020
Gençlik Bakanlığının yaptığı spor yarışmalarına katılan öğretmenlere, okuldaki ek ders ücretleri ödenir mi?Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen MEB bünyesindeki öğretmenlerin bu sürelere rastlayan ek ders ücretleri ödenir mi?
 
 
10:00
04 Mart 2020
Okul aile birliğince çalıştırılmış olan personelin açmış oldukları davalarda hükmedilen mali borçları kim öder?Okul aile birliğince çalıştırılmış olan personelin açmış oldukları davalar neticesinde ilgili mahkemelerce ödenmesine hükmedilmiş yargılama giderleri ve ilama bağlı borçların Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödenip ödenebilir mi?
 
 
10:00
03 Mart 2020
MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladıTüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hususu sürekli olarak İl milli eğitimler tarafından sorulmakta MEB'de sürekli olarak her ile ayrı ayrı görüş yazısı yazmaktadır. MEB ya Ek Dersle İlgili Karar'da değişiklik yapılarak olumlu yada olumsuz olarak sorunu kökten çözülmeli yada bir genelge ile tüm illere "tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenemeyeceği" belirtilmelidir. Kamu gereksiz yere bu konuyla meşgul edilmektedir.
 
 
14:30
28 Şubat 2020
PİKTES öğreticilerine, nöbet ücreti verilebilir mi?"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES)" kapsamında geçici süreli eğitim personellerine (Türkçe ve Arapça Öğreticileri ile Rehberlik Danışmanları) nöbet görevi verilir mi?
 
 
15:30
26 Şubat 2020
Öğretmenlere, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar görev verilebilir?Haftada azami okutabilecekleri ders görevini dolduran sınıf öğretmenleri ile genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir
 
 
14:00
25 Şubat 2020
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günleri ek ders ödenir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.02.2020 tarih ve 3743903 sayılı yazılarıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerinde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.
 
 
14:30
19 Şubat 2020
MEB, geçici görev yollukları konusuna açıklık getirdiMilli Eğitim Bakanlığı; Geçici görev harcırahlarında uygulanacak usul ve esaslar, 6245 sayılı Harcırah Kanunda belirtilmesine rağmen, kurumlar arası uygulamalarda uyuşmazlıklar görülmesi üzerine, geçici görev yollukları konusuna açıklık getirdi.
 
 
11:00
15 Şubat 2020
Çocuk gelişimi uygulama sınıfında tam gün eğitim yapılır mı, öğretmene ücret ödenir mi?Çocuk gelişimi uygulama sınıflarında tam gün (08:00-17:00 arası) eğitim yapılabilir mi, fazla çalışma karşılığında (6 saatin dışındaki kısım) öğretmene döner sermayeden ücret ödenebilir mi?
 
 
11:20
08 Şubat 2020
Halk eğitimlerde kurslar nasıl açılır, ara tatillerdeki kurslarda öğretmenlere görev verilir mi?Ara tatil dönemlerinde hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler mesleki çalışma programına katılacağından bu dönemlerde öğretmenlere kurs görevi verilmemesi gerekmektedir.
 
 
13:46
03 Şubat 2020
Rehber öğretmen, birden fazla özel eğitim kurumunda görevlendirebilir mi?Ortaokul ve imanı-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren özel öğrenci barınma kurumlarında rehber öğretmenin zorunlu personel olması nedeniyle bir kurumda çalışmakta olan rehber öğretmen başka bir kurumda görevlendirilemez.
 
 
14:00
29 Ocak 2020
Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşüOrtaöğretim kurumlarında (lise vb.) okul müdür yardımcısı haricinde (memur, hizmetli vb.) taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır
 
 
11:05
28 Ocak 2020
Uygulanamayan kademe durdurma cezası, 9 yıl sonra uygulanabiir mi?Görevinden çekilmiş sayılan ve bilahare 9 yıl sonra tekrar açıktan atanarak göreve başlayan personelin görevinden çekilmiş sayıldığı tarihinden önce almış olduğu disiplin cezası, göreve başladığı tarihinden sonra uygulanır mı?
 
 
14:15
27 Ocak 2020
Sigortalı sayılan kişiler ile usta öğreticilere haftada ne kadar ders görevi verilebilir?Sigortalı sayılan kişilere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilmekte iken resmi görevi bulunmayan usta öğreticilere haftada 40 saate kadar ders görevi verilebilmektedir. Bu görevi birden fazla halk eğitimi merkezinde yerine getirebilmektedir.
 
 
00:04
23 Ocak 2020
Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?Özel eğitim sınıf/okullarında, bilim ve sanat merkezlerinde, destek eğitim odalarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacının karşılanmasında öğretmen görevlendirilmesindeki öncelik nasıl olmalıdır?
 
 
14:05
20 Ocak 2020
Spor müsabakalarına katılan personel izinli sayılır mı?Milletler arası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.
 
 
11:20
19 Ocak 2020
Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen ceza önceki alınan iki cezaya istinaden tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?Bir memurun, farklı tarihlerde iki defa "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası olarak aynı cezayı alması ve sonrasında başka bir ceza nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası alması nedeniyle üçüncü kez aynı cezayı almasından dolayı son aldığı ceza tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?
 
 
14:05
17 Ocak 2020
Verilen disiplin cezası, sendika temsilcisi olmadığı gerekçesiyle iptal edilirse, ne yapılır?Üyesi olduğu sendika temsilcisinin, hakkındaki disiplin teklifinin değerlendirildiği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısına katılımının sağlanmadığı gerekçesiyle açılan davada iptal kararı verilirse hangi işlemler yapılır?
 
 
12:52
09 Ocak 2020
Alan öğretmenleri, birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girebilir mi?İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur.
 
 
11:00
09 Ocak 2020
İYEP ile evde eğitim kapsamında okutulan dersler, derse hazırlık ve planlamaya dahil midir?İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve evde eğitim kapsamında okutulan dersler hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında dikkate alınacak fakat ders dışı eğitim çalışmalarının ise hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
 
 
10:00
08 Ocak 2020
Okul yöneticisi alanında girebileceği normal ders var iken DYK'dan maaş ve ek ders karşılığı görev alabilir mi?Yöneticilerin öncelikli görevinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğundan, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alamazlar.
 
 
10:02
06 Ocak 2020
Milli bayram günlerine denk gelen destek eğitim odası ile evde eğitim ek dersleri ödenir mi?MEB; "Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, milli bayramlar nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde varsa üzerlerin de bulunan destek eğitim odası ile evde eğitim kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." dedi.
 
 
10:00
31 Aralık 2019
MEB'den ek ders ücretlerine dair yeni yazıMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.10.2019 tarih, "20809744" sayılı ve "Ek Ders Ücreti" konulu görüş yazısı yayımladı. Görüş yazısında 3 soru cevaplandırıldı
 
 
17:10
19 Aralık 2019
MEB, iade olan öğretmene, geriye doğru hazırlık ödeneği ödemeyecekMEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırlık ödeneğinin geriye doğru ödenemeyeceğini belirtti.
 
 
16:00
25 Eylül 2019
Bilim ve Sanat Merkezlerine kimler yönetici olarak atanabilir?Bilim ve sanat merkezlerine kimlerin yönetici olarak atanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görüş talebi üzerine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18.04.2019 tarih ve 7861359 sayılı yazıları ile görüş bildirdi.
 
 
10:00
13 Eylül 2019
MEB; soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemezSorumlular hakkında işlemiş oldukları fiil nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesinde belirtilen hükümlere göre soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.
 
 
00:05
29 Haziran 2019
Kurslarda kalfalık belgesi olanlar görev alabilir mi?Hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslarda, kalfalık belgesine sahip kişilerin kadrosuz usta öğretici olarak görev alıp alamayacağı konusunda MEB görüş yazısı.
 
 
14:15
27 Haziran 2019
Destekleme ve yetiştirme kurslarında işçiler görevlendirilebilir mi?Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak isteyen sürekli/geçici işçilere görev verilip verilmeyeceği hakkında MEB görüş yazısı
 
 
10:11
26 Haziran 2019
Sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmen nöbet ücreti alabilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmenlerin nöbet ücreti alamayacağını belirtti.
 
 
00:05
23 Haziran 2019
Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirmelerinde puanlar eşitse hangi işlem yapılır?Hayat boyu öğrenme kurumlarında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirme sıralamasında eşit puana sahip kişilerin önceliği konusunda MEB görüş yazısı.
 
 
15:36
19 Mayıs 2019
Rehberlik öğretmenleri, ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilir mi?Rehberlik öğretmenlerinin, ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında görev alıp alamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı
 
 
10:30
12 Mayıs 2019
Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?Özel alt sınıfı bulunan okullarda görev yapan yöneticiler ile özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim verilen özel alt sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, temininde güçlük zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.
 
 
10:30
05 Mayıs 2019
Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair MEB görüş yazısı
 
 
14:15
01 Mayıs 2019
Okul sporları kapsamında Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ödenir mi?Eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu geçici görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı.
 
 
14:10
27 Nisan 2019
Destek eğitim odasında ders okutan sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı
 
 
14:10
24 Nisan 2019
BİLSEM öğrencileri, Destek Eğitim Odasından yararlanabilirler mi?Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin destek eğitim odasında sunulacak hizmetlerden rehberlik ve araştırma merkezinden alınan "Özel Eğitim Kurul Kararı" doğrultusunda faydalanabilmektedir.
 
 
09:15
24 Nisan 2019
Destek eğitim odasındaki görev, yöneticilerin aylık karşılığı ders saatlerinden sayılır mı?Okul müdür ve müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödemesi yapılabilmesi için aylık karşılığı olan 6 ders saatinin tamamlanması gerekmektedir. Bu bağlamda destek eğitim odasındaki görev yöneticilerin aylık karşılığı ders saatlerinden sayılır mı?
 
SON HABERLER
21:06 - Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi21:03 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal davasında karar açıklandı20:55 - PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor20:51 - Faytondan 'kurtulan' atların yeni görevi 'güvenlik'20:43 - Flamingoların yaşam cenneti: Tuz Gölü20:39 - 'Çevreci cami' cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor
20:35 - Bürokratlara, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması20:31 - Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi20:28 - AK Parti ve CHP'li vekiller arasında 'derin devlet' tartışması20:25 - Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu20:20 - Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Metin Kocael atandı20:05 - Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
19:52 - AÖF final sınav sonuçları açıklandı19:49 - Aile hekiminin oğlunun da koronavirüs testi pozitif çıktı19:43 - Fahrettin Altun'dan 'Uluslararası Basın Enstitüsü'ne tepki19:41 - Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu19:37 - Maske kullanımı rahatsızlığı açığa çıkardı
19:24 - İstanbul'da metroda maske kavgası! Birbirlerine girdiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam