1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Mevzuat \ Görüşler

Görüşler

 
18:00
15 Nisan 2019
Sınıf öğretmenleri, Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilebilir mi?Sınıf öğretmenleri ile diğer alan öğretmenlerinin, öğretmen ihtiyacı olması halinde destekleme ve yetiştirme kurslarında, alanları dışındaki dersleri okutup okutamayacakları hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.
 
 
11:00
27 Mart 2019
Seçim kursuna katılan sandık görevlisi öğretmenin o günkü ek dersi ödenir mi?Mahalli idareler seçiminde görevlendirilen öğretmenlerin, seçim tarihinden önce yapılan seçim hazırlık toplantılarına katıldıkları sürelerde ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazış yayınladı.
 
 
16:05
08 Mart 2019
Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlere, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilir mi?Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerden "sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilen öğretmenlere rehberlik ve yönlendirme dersine girip girmediklerine bakılmaksızın, sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen bu görev karşılığında bu öğretmenlere ek ders ücretinin verilip verilmeyeceği" hususunda MEB görüş yazısı.
 
 
00:04
28 Şubat 2019
Göreve iade edilenlerin mali hakları yasal faiziyle birlikte ödenir mi?Öğretmen olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan, akabinde kamu görevine son verilen ve daha sonra 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden kamu görevine döndürülenlerin görevde olmadığı süreler için ödenen mali haklara yasal faiz uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü
 
 
14:00
25 Şubat 2019
Okul öncesi öğretmenleri, evde eğitim kapsamında görevlendirilebilir mi?Okul öncesi öğretmenlerinin, rutin müfredat kapsamında yerine getirdikleri ders görevlerinin dışında evde eğitim kapsamında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısı.
 
 
10:05
21 Şubat 2019
Koordinatörlük görevine, kar yağışı nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders ödenir mi?Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli koordinatör öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri işletmelerde meslek eğitimi ile bölüm atölye ve laboratuvar şefliği karşılığında öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı
 
 
10:05
18 Şubat 2019
Müdür yetkili öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli midir?Müdür yetkili öğretmenler hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde öğretmenler gibi izin kullanabilecekler.
 
 
10:20
16 Şubat 2019
Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer?Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan Mesleki Yabancı Dil Dersinin öncelikle yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması, bunun mümkün olmaması halinde ise bu dersi verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip meslek alanı öğretmenlerince okutulması mümkündür
 
 
15:22
11 Şubat 2019
Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerine Rehberlik Ücreti ödenir mi?Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerinde sosyal etkinlik/rehberlik kapsamındaki görevlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
 
 
10:19
10 Şubat 2019
Birleştirilmiş sınıflarda branş öğretmeni derse girebilir mi?İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girip giremeyeceği veya sınıf birleştirme uygulaması düzeninde farklılıklar bulunması durumunda bu derslerin alan öğretmenleri tarafından okutulup okutulamayacağı hususundaki MEB görüş yazısı
 
 
00:02
04 Şubat 2019
Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi halde ek ders ücreti ödenir?Nöbetçi öğretmenlerde branş ayrımı yapmaksızın, boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilip, aylık karşılığını dolduruyorsa ek ders ücreti ödenecek.
 
 
00:01
31 Ocak 2019
Öğle arasında, nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem yapılır?Öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların aldığı kararlara dayanarak öğle arasında nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceğine ilişkin bakanlık görüş bildirmiştir.
 
 
14:21
21 Ocak 2019
Kar tatili yapılan günlerde İYEP kursu ek ders ücreti ödenir mi?Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili yapılan günlerde yapılamayan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kursu ek ders ücretleri ödenecek.
 
 
10:00
20 Ocak 2019
Cezalarda Tevhid (birleştirilerek tek ceza verilmesi) etmek zorunlu mudur?Cezalandırılan kişi lehine tevhiden cezalandırmayı ortadan kaldıracak yani her bir fiil için ayrı ayrı cezalandırılmaya yol açacak şekilde karar verilemeyecek olup soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak "tevhiden" (birleştirilerek tek ceza verilmesi) teklif getirilebilecek
 
 
16:00
19 Ocak 2019
Soruşturma yapılmadan verilen cezaya yapılan itiraz kabul edilirse, yeniden soruşturma açılabilir mi?Disiplin amirince verilen cezaya yapılan itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından kabulü halinde, disiplin amirince verilen bir derece hafif cezaya da yapılan itirazın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 135 nci Maddesi gereğince İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca değerlendirilmesi gerekir.
 
 
14:05
18 Ocak 2019
Disiplin cezalarında, tekerrür halinde, değerlendirmeyi kim yapar?Bakanlık yazısına göre tekerrür durumu disiplin amiri/kurulu tarafından incelenecek ve tekerrür eden fiil veya cezaya rastlanması durumunda tekerrür hükümleri dikkate alınarak disiplin amiri/kurulu tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.
 
 
00:05
10 Ocak 2019
Soruşturma açılmadan verilen disiplin cezaları hukuka aykırıdırMilli Eğitim Bakanlığı görüşünde; Danıştay kararından alıntı yapılarak devlet memurlarına soruşturma açılmadan, savunma alınarak verilen disiplin cezalarının hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.
 
 
14:02
08 Ocak 2019
Disiplin cezalarında, tebliğ tarihi mi fiilin işlendiği tarih mi dikkate alınır?Aday öğretmen hakkında adaylık dönemi içerisinde işlediği fiil nedeniyle verilen 1 yıl süreyle kıdem durdurma cezasının hangi tarihten itibaren uygulamaya alınır?
 
 
10:30
05 Ocak 2019
Üstün başarı belgesinin verilmesinde kontenjan hesabının il bazında yapılması gerekirMilli Eğitim Bakanlığı görüşüne göre üstün başarı belgesi verilmesinde kontenjan hesabı yapılırken il bazında kontenjan hesaplaması(ilçeler bazında kontenjan hesabı yapılmayacak) yapılacaktır
 
 
00:10
31 Aralık 2018
Disiplin cezaları, hangi tarihten itibaren, uygulanmış sayılır?"Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırma işleminin, ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren başlatılmış olacaktır.
 
 
11:00
25 Aralık 2018
MEB'den, soruşturma raporunu isteyen ilgilisine verin talimatıMilli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek inceleme ve soruşturma raporlarının isteyen ilgilisine verilmesini istedi
 
 
00:03
19 Kasım 2018
MEB; "Öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına dair bir sınırlama yok."MEB, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün, ders dışı eğitim çalışmaları iler çocuk kulüplerinde yapılan eğitimin, haftalık ders saati sayısının belirlenip belirlenemeyeceğine dair sorusunu cevapladı
 
 
00:01
25 Temmuz 2018
Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?Özel eğitim kurumlarında görev yapan eğitim personeli herhangi bir siyasi partiye üye olabilir mi, çalışma yapabilir mi, görev alabilir mi?
 
 
09:00
28 Şubat 2018
Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim ders ücreti görüşü
 
 
14:12
11 Ocak 2018
MEB, koordinatörlük için ek ders yazısıMEB, Danıştay'ın verdiği karar nedeniyle, işletmelerde mesleki eğitim görevinin, yüzyüze eğitim kapsamı dışında sayılmasına ve ek ders ücreti verilmesi gerektiğine dair resmi yazdı
 
 
15:44
14 Nisan 2017
MEB'den resmi yazı: Pazartesi günü ek dersler ödenecekMEB, illere gönderdiği resmi yazıda, Pazartesi günü ek derslerin ödeneceğini belirtti.
 
 
14:12
14 Ocak 2017
MEB kar tatilinde de kurs ücretini ödeyecekMEB, yayınladığı görüş yazısında, yetiştirme kurslarının kar tatili nedeniyle yapılamaması duMEB'in yayınladığı görüş yazısına göre yetiştirme kurslarının kar tatili nedeniyle yapılamaması durumunda toplu sözleşme gereği öğretmenlerin dersler yapılmış gibi değerlendirilmesi gerekecek.rumunda, toplu sözleşme gereğince, öğretmenlerin dersler yapılmış gibi k ders ücretlerinin verilmesi gerektiğini belirtti
 
 
00:05
13 Haziran 2016
Üstün başarı belgesi alan tekrar ödül alabilir
 
 
00:04
13 Haziran 2016
Aylıktan kesme cezasının bir altı kınama cezasıdırMEB, Sivas Valiliğine yazdığı yazıda, cezanın hafifletilmesinden kasdın bir derece alt disiplin cezası verilmesi olduğunu belirtti
 
 
18:22
09 Mayıs 2016
Öğretmenlerin, doğum sonrası yarım gün izin hakkı için açıklamaMEB, doğum sonrasında verilecek yarım gün izinlerde ders bütünlüğünün bozulmamasını istedi
 
 
01:26
29 Ocak 2016
İlköğretimdeki özel eğitim öğretmenlerinin teneffüs hakkı
 
 
00:03
25 Ocak 2016
Endüstriyel sanatlar eğitim fakültesi mezunları ilave bir derece alamaycak
 
 
00:02
11 Ocak 2016
MEB, süt iznine son noktayı koyduMilli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 06.01.2016 tarih ve 160504 Sayılı Yazısı ile kanunun ruhuna uygun olacak şekilde süt izni kullanmak isteyen öğretmenler ve eğitim kurumu idarecileri işbirliği yaparak hiç bir tarafın mağdur edilmeden süt izninin kullanılmasının sağlanması hususunda görüş bildirmiştir.
 
 
00:06
12 Ekim 2015
El sanatları öğretmeni kaç saat derse girer?Yayınladığımız görüş yazısı sadece el sanatları öğretmenlerini içermemektedir benzer tüm öğretmenlerinde aylık ve ek ders saatleri bu şekildedir.
 
 
00:02
12 Ekim 2015
Sınav görevine gitmeyene, disiplin cezası da uygulanabilecek
 
 
00:04
29 Aralık 2014
Adaylık, müdür yardımcılığında sayılmayacakMEB, adaylık süresinin müdür yardımcılığında sayılmayacağı yönünde görüş verdi
 
 
00:03
29 Aralık 2014
Vekil okul müdürleri, kendilerini yardımcı olarak teklif edemeyecek
 
 
12 Aralık 2012 20:30
Özel Eğitim Öğretmenlerinin mesleki çalışmalarında, ek ders % 25 fazla ödenecek
 
 
14 Kasım 2012 00:10
Beden eğitimi öğretmenleri, özel futbol okullarında eğitmenlik yapabilir mi?
 
 
13 Kasım 2012 10:00
Özel öğretim kurumu öğrencisi devletin pansiyonda kalabilir mi?
 
 
13 Kasım 2012 09:30
Öğretmenlere mesai saatleri dışında aylık karşılığı ders görevi verilebilir mi?
 
 
13 Kasım 2012 09:09
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders saati ne kadardır?
 
 
06 Kasım 2012 09:25
Hangi işyerleri okullara belli bir mesafede olmalıdır?
 
 
01 Kasım 2012 09:00
Okul ve çevresine baz istasyonu kurulabilir mi?
 
 
12 Eylül 2012 15:32
MEB'den, 'bilimsel toplantıya katılan öğretmene harcırah verin' talimatı
Üniversiteler kongre, sempozyum, panel düzenlemektedir. Öğretmenler bu organizasyonlara bazen tebliğ sunan kişi bazen de dinleyici olarak katılmaktadır. Bugüne kadarki uygulamada MEB öğretmene harcırah konucunda yardımcı olmuyordu. Dün illere gönderilen resmi yazıda, tebliğ sunan öğretmenlerin harcırahlarının ödeneceği belirtilmiştir.
 
 
06 Ağustos 2012 01:12
Birinci sınıfa kayıtlarla ilgili 'Müfettişler Derneği' açıklaması
 
 
25 Temmuz 2012 07:01
Farklı bir okulun yönetim görevini geçici olarak yürütenlere, ek ders nasıl ödenir?
 
 
10 Haziran 2012 23:36
İşletmelerde yapılan staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında
 
 
24 Şubat 2011 10:51
Kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığı açıklandı
657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-5 fıkrasında "diğer sağlık bilimleri lisansiyeri" unvanına sahip olanlara bir derece verileceği belirtilmiştir. Ancak hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı net değildi. Bu konuda daha önce iki habere yer vermiştik. Ancak sorunlar devam etmekteydi. Devam eden sorunlar üzerine MEB, YÖK'ten görüş istedi. Gelen görüşte hangi bölüm mezunlarının "sağlık bilimleri lisansiyeri" sayılayacağı tek tek belirtildi. Ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
09:35
31 Ocak 2011
MEB'den, ek dersle ilgili iki görüş yazısıMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, ek derse ilişkin iki görüş verdi. Birinci görüşte; Anadolu Lisesine dönüştürülen okullardaki Müdür Yardımcılarının Anadolu Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcıları için öngörülen ek ders ücretinden yaralandırılıp yararlandırılmayacağı; İkinci görüşte ise Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ödenen ek ders ücretinin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti saatinin belirlenmesinde ne şekilde dikkate alınacağı, açıklanmaktadır.
 
SON HABERLER
17:51 - Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti17:46 - Huawei Türk profesörü kahraman ilan etti17:41 - 5 yıl önce kuruyan nehir yeşile büründü17:36 - Ali Yalçın yeniden Memur-Sen başkanı seçildi17:31 - Millet bahçelerine 'balık ekmek' büfeleri geliyor17:25 - Şehit Yener Kırıkcı son yolculuğuna uğurlandı17:21 - Kılıçdaroğlu: O şehitler 82 milyonun şehididir17:17 - Cezaevi önünde toplanan kalabalığa müdahale: 12 gözaltı17:13 - Türkiye de azaldı, Erzurum'da arttı17:09 - Türk üniversiteleri NASA uydu yarışmasında iddialı
17:05 - Annesi tarafından banyoda düşürülen bebek öldü17:01 - TESK: Bu demokrasimize yapılmış bir saldırıdır16:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye16:53 - TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama16:49 - Başsavcılık: Kılıçdaroğlu'na saldıran 6 kişi belirlendi16:45 - Kolon kanseri hastalarının 'torba parası' sıkıntısı16:41 - Otomobil kapora dolandırıcılığına tutuklama16:37 - Bakan duyurdu: Yarından itibaren başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çırağan Sarayı'ndaki, Kalyoncu ve Demirören ailelerinin yaptığı düğünü, nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam