1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.06.2020 tarih ve 8411508 sayılı ve 08.07.2020 tarih ve 9095277 sayılı yazılarıyla özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlayıp milli eğitim müdürlüklerine göndererek tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinden komisyon kurulmasını ve 3 saat ek ders ücreti ödenmesini istedi.
09 Temmuz 2020 10:00
+Aa- Yazdır
Yaz tatilinde komisyonda görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm dünyayı etkisi altına almış olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlanmıştır. Hazırlanan çerçeve yaz tatili planının uygulamaya konulabilmesi için illerimizde komisyon kurulması planlanmaktadır.

Bu amaçla ilinizde, özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenin komisyon için görevlendirilmesi düşünülmektedir. Söz konusu çalışma için ilinizde özel eğitim şubesinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında oluşturacağınız komisyon üyelerinin isim, soy isim ve iletişim bilgilerinin hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz mebozelegitim@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve komisyon onaylarının alınması,

Söz konusu komisyonların; ekte bulunan çerçeve yaz tatili programının İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz bünyesinde tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanması konusunda okul müdürlükleri ve öğretmenleri ile koordine sağlamaları, öğretmenlerin çerçeve programları hazırlarken ekte bulunan "Dikkat Edilecek Hususlar"a uymalarını sağlamaları, İl/İlçe Komisyon üyelerinin görevlendirildikleri tarih aralığında görevli sayılmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 19. maddesi uyarınca ek ders görevini yapmış sayılmaları kısacası tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinden komisyonlar kurulmasını istenmiştir.

ÖĞRETMENLERE ÇEŞİTLİ MEVZUATLA VERİLEN KURUL VE KOMİSYON ÜYELİĞİ GÖREVLERİNE 3 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kurul ve komisyon üyeliği" başlıklı 19. maddesindeki; "(1) Asli görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre öğretmenlere çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevlerine 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ İLE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN TÜM ÖĞRETMENLERİN, KOMİSYON KURULMASI MARİFETİYLE UZAKTAN EĞİTİM YAZ FAALİYETLERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZİN TATİL DÖNEMİNİ ETKİLİ VE VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA "ÇERÇEVE YAZ TATİLİ PROGRAMI"NDA GÖREVLENDİRİLMESİNİN YASAL BİR MEVZUATI YOKTUR

Lakin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kurul ve komisyon üyeliği" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasında yer alan "....öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin...." hükümlerine göre kurul ve komisyon üyeliği görevi verilebilmesi için bir bu görevin bir mevzuata dayandırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlanmasını ve özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenden oluşan bir komisyon kurularak çerçeve yaz tatili planının uygulamaya koymasını hangi mevzuata dayandırdığı bilinmemektedir.

Çünkü Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Özel yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar" başlıklı 33. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarından özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere BİLSEM'ler açılır. BİLSEM'lerde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri, eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu ve kış okulu ile öğrenci kampları da yapılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içerisindeki her dönem sonunda BİLSEM'ler tarafından hazırlanan değerlendirme raporları valiliklerce Bakanlığa gönderilir." hükümlerine göre Yaz Okulu ve benzeri etkinlikler sadece BİLSEM'lerde yapılmaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ UZAKTAN EĞİTİM YAZ FAALİYETLERİ ÇALIŞMASI VE BİR TELAFİ PROGRAMI YOKTUR

Dolayısıyla öğretmenlere bir kurul ve komisyon üyeliği görevi vererek belli bir işi yaptırmak için örneğimizde olduğu gibi uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlayarak hazırlanan çerçeve yaz tatili planının uygulamaya konulabilmesi için özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenin komisyon için görevlendirilmesinin yasal bir mevzuat dayanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışması ve bir telafi programı da yoktur.

Çünkü; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7243 sayılı yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanununun 24. maddesiyle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir.

İşte o madde;


"IX - Öğretmenlerin izin ve tatilleri:

MADDE 50/A - Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi ve 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar."


Bu kanun hükmüne göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programları düzenleyebilmektedir.

Fakat Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03.07.2020 tarih ve 8948074 sayılı 2020/4 nolu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesinin 3. maddesine göre Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin "Eğitim Programı", 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacaktır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlaması ve özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenden oluşan bir komisyon kurularak çerçeve yaz tatili planının uygulamaya koyması hiç bir mevzuata dayanmamaktadır.

İşte o madde;


3- Bu kapsamda;

a) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin "Eğitim Programı", 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir.

b) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan "Eğitim Programı" ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacaktır. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimler, Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) içeriklerle de desteklenecektir.

c) Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecektir.

ç) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik olarak uygulanacak Eğitim Programı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri yeni eğitim kurumu ve sınıflarında yapılacaktır.


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ İLE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN TÜM ÖĞRETMENLERE KOMİSYON KURULMASI MARİFETİYLE UZAKTAN EĞİTİM YAZ FAALİYETLERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZİN TATİL DÖNEMİNİ ETKİLİ VE VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA "ÇERÇEVE YAZ TATİLİ PROGRAMI"NDA GÖREVLENDİRİLMESİNDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENEMEZ

Fakat, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, uzaktan eğitim yaz faaliyetleri çalışmaları kapsamında tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlaması ve özel eğitim okullarından sorumlu, özel eğitim sınıflarından sorumlu, kaynaştırma öğrencilerinden sorumlu olmak üzere toplam üç öğretmenden oluşan bir komisyon kurularak çerçeve yaz tatili planının bir resmi yazıyla uygulamaya koyması halinde komisyon görevlilerine görevlendirmenin yasal bir mevzuat dayanağı olmadığından ek ders ücreti de ödenemez.

Hiç bir mevzuata dayanmayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve 9095277 sayılı yazılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 19. maddesi uyarınca ek ders ücreti ödeyin talimatı verilemez, çünkü 19. madde hükümleri mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevine ek ders ücreti ödemesi yapmaktadır. Hiç bir mevzuatı olmayan ve haberimize konu olan bu görevlendirmelerde yasa ve mevzuatlara aykırı olarak ek ders ödemesi sadece komisyona yapılsa bile Sayıştayca zimmet çıkma ihtimali bulunmaktadır. komisyon ek ders ücreti alsa bile görevi yerine getiren öğretmenlere ek ders ücreti hiç bir şekilde ödenemeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kanun ile ek dersle ilgili esaslar ile getirilmeyen ve hiç bir mevzuata dayandırılamayan tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinden komisyon kurarak ek ders ücreti ödenmesi uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokamaz.

Yaz tatili olması nedeniyle de komisyon görevlendirmelerini resen yapamaz, bu görevlendirmeler isteğe bağlı gönüllülük esasına dayalı bu faaliyetlerde öğretmenlere yapılan duyuru üzerine gönüllü olanların komisyonlarda görevlendirilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir. Komisyonlar tarafından il/ilçedeki öğretmenlerin öğrencileri takip etmesi ve komisyonca öğretmenlerin takip edilerek raporlandırılması sağlanamaz.

Yaz tatilinde olan veliler bu tür bir programı talep edip etmeyecekleri bile belli değil iken bakanlığın hiç bir mevzuat alt yapı çalışması olmaksızın tatil sürecine başlamış ve görev yerlerinde bulunmayan öğretmenlerden bu tür bir çalışma beklemesi ve bundan verim alacağını düşünmesi başlı başına bir sorundur.

NOT; Bakanlık yetililerince görevlendirmelerin isteğe bağlı yapılması, zorlamayla görevlendirilme yapılmaması yetkililere WhatsApp üzerinden duyurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çerçeve Yaz Tatili Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
11:59 - Arnavutluk'un 'Türkiye mezunu' belediye başkanı, ikili ilişkilerde köprü kuruyor11:58 - HDP'li vekile ve 2 partiliye 'terör örgütü propagandasından soruşturma11:56 - '600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş11:54 - YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı11:50 - Kaymakamlıktan Kovid-19'u yenenlere 'geçmiş olsun' ziyareti11:48 - Başsavcılık Roseline-A gemisinin aranmasına ilişkin soruşturma başlattı
11:47 - Kılıçdaroğlu: Türkiye'de bir yönetim boşluğu var11:46 - Diyarbakır'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı11:40 - Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi11:35 - 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti11:31 - Bingöl'de PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi11:26 - 2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak
11:23 - Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı11:20 - AK Parti Mersin Milletvekilinin testi pozitif çıktı11:20 - Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?11:16 - Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek11:14 - e-Devlet Kapısı'na ziyaret sayısı 2 milyara ulaştı
11:12 - 'Kanuni' sondaj gemisinin kule montajına başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam