MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Ocak 2022 11:00
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE AÇILAN KURSLARIN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL EDİLDİĞİ GÜNLERDEKİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENİR Mİ?

Çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapmakta iken halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının kar yağışı nedeniyle tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İlinizde bulunan halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders okutan öğretmenlerin, eğitim kurumlarının kar yağışı nedeniyle tatil edildiği ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

REHBER ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMLERİNE BAĞLI OLARAK %5 ARTIRIMLI ÖDENİR Mİ?

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde rehberlik öğretmeni olarak görev yapanlara, yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak ek ders ücretinin %5 artırımlı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesi kapsamında "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENMESLEKİ ÇALIŞMALARA KATILMAYAN ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Eğitim kuramlarında görev yaptıkları ve 15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İlinize bağlı eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin meslekle ilgili çalışma programına fiilen katılmaları kaydıyla haftada 15 saate kadar ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği, söz konusu eğitime fiilen katılım sağlamayan öğretmelerin ise bu görevlerini yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulanmadığı değerlendirilmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz